×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Konkursy na nowych zasadach

W dniach 9–12 czerwca 2015 r. w Zielonce koło Poznania odbyła się XXI Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Model nowoczesnego czasopisma naukowego w wydawnictwach akademickich”, zorganizowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas walnego zebrania stowarzyszenia Anna Zielińska-Krybus, dyrektor Wydawnictwa UP w Poznaniu i prezes SWSW, podsumowała działalność organizacji w roku 2014/2015 r., przypominając m.in. rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zmniejszenia liczby egzemplarzy obowiązkowych, które wciąż nie zaowocowały żadnymi nowymi rozwiązaniami, a także udział w targach książki we Wrocławiu, Warszawie („Academia”), Krakowie, Dniach Książki nie tylko Naukowej w Poznaniu, targach książki katolickiej w Warszawie i Lublinie. Przeprowadzono też wybory uzupełniające. Nowym członkiem Zarządu została Joanna Dziurzyńska z Wydawnictwa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a Komisji Rewizyjnej Beata Pyc z Wydawnictwa KUL.

Omawiano udział wydawców akademickich w targach książki w roku 2015 r. oraz promocję wydawnictw. W związku ze wciąż zmniejszającą się liczbą publikowanych podręczników i skryptów, postanowiono rozszerzyć formułę konkursów SWSW na najlepiej wydane książki im ks. Edward Pudełki na targach w Poznaniu oraz „Gaudeamus” w Krakowie. Można będzie do nich zgłaszać nie tylko prace dydaktyczne, ale także książki naukowe, np. monografie.

Tomasz Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego zaproponował utworzenie Forum Wydawców i Autorów Akademickich, gromadzącego ekspertów obu środowisk. Zajmowano się także możliwościami zdobywania środków finansowych przez wydawnictwa oraz problemami dystrybucji i sprzedaży książek.

W głównym bloku obrad Marcin Reguła z UP w Poznaniu zaprezentował przykład strony www czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum” jako wstęp do dyskusji nad modelem organizowania i zarządzania czasopismem naukowym. Prelegent jest autorem zarówno tej strony, jak czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum” i programu do zarządzania czasopismem, który jest od kilku lat używany przez Wydawnictwo UP w Poznaniu. Wkrótce program ten będzie wdrażany przez kolejne wydawnictwa publikujące „Acta Sci. Pol.”, m.in. UP w Lublinie, UR w Krakowie, UTP w Bydgoszczy i UP w Wrocławiu. Daje to możliwość nie tylko zamieszczania plików elektronicznych, ale także komunikacji z bazami indeksującymi oraz kontaktu wydawnictwa z autorem, redaktorem, recenzentami na każdym etapie powstawania czasopisma.

Prof. Waldemar Uchman, redaktor naczelny Wydawnictwa UP w Poznaniu i redaktor czasopisma „Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria”, omówił działania projakościowe mające istotny wpływ na ocenę czasopism (indeksowanie, polskie i międzynarodowe bazy danych, ocena MNiSW – kryteria). Poddano też analizie i dyskusji ogłoszone przez MNiSW w przeddzień konferencji nowe zasady punktacji czasopism. Nakładają one na wydawnictwa uczelniane nowe obowiązki i wymagają unowocześnienia warsztatu pracy.

Piotr Karwasiński z Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu mówił o „Aspektach organizacyjnych i technicznych wdrożenia identyfikatora publikacji elektronicznych (DOI)”. System działa na UAM i obsługuje wszystkie czasopisma, które ukazują się na uniwersytecie, zarówno w Wydawnictwie UAM, jak i poza nim. Emilia Karwasińska z UAM mówiła o „Tworzeniu i administrowaniu platformą czasopism elektronicznych”. Była to kontynuacja tematu, który podejmował M. Reguła.

EZM