×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Polska Akademia Umiejętności

Biliński we władzach

20 czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiej Akademii Umiejętności. Wybrano władze PAU na kolejną kadencję. Przewodniczącym PAU pozostał prof. Andrzej Białas, fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję prezesa prof. Białas pełni od roku 2000. Jego zastępcami pozostali profesorowie Andrzej Kajetan Wróblewski, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego (na stanowisku od 2009) oraz prof. Andrzej Borowski, literaturoznawca z UJ (na stanowisku od 2012). Sekretarzem generalnym PAU wybrany został prof. Szczepan Biliński, biolog z UJ. Delegatem Walnego Zgromadzenia wybrano prof. Jerzego Wyrozumskiego, historyka – mediewistę z UJ, dotychczasowego wieloletniego (od 1994) sekretarza generalnego PAU.

Po wyborach wręczono nagrody naukowe im. T. Browicza oraz im. M. Mięsowicza. Laureatami Nagrody im. Tadeusza Browicza w dziedzinie medycyny zostali prof. med. Andrzej Surdacki i dr hab. Paweł Wiczling. Prof. Surdackiego, kierownika II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, uhonorowano za odkrycie nowych molekularnych mechanizmów oceny funkcji śródbłonka naczyń. Dr hab. Wiczling, farmaceuta z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, został uhonorowany za opracowanie oryginalnej metody populacyjnego modelowania farmakokinetyki i farmakodynamiki wybranych leków. Nagrodę przyznaje od 1998 r. Rada PAU za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Honorowany jest nią polski uczony za jedną pracę lub cykl prac składający się maksymalnie z pięciu publikacji z zakresu medycyny, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie nie dłuższym niż 5 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Nagrodę im. Mariana Mięsowicza w dziedzinie fizyki otrzymał prof. Jacek Dziarmaga z Instytutu Fizyki UJ za pracę Dynamics of a quantum phase transition: exact solution of the quantum Ising model , opublikowaną w „Phys. Rev. Letters” 95, 245701 (2005). Nagroda przyznawana jest od 1997 r. na wniosek Wydziału III PAU polskim uczonym za pracę z zakresu fizyki, astrofizyki, biofizyki lub geofizyki, opublikowaną w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.

Na wniosek Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych Rada PAU wyróżniła podręcznik Ryszarda Kuleszy i Krzysztofa Kowalewskiego Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony , opublikowany przez Wydawnictwo Nowa Era.

Podczas posiedzenia wręczono nominacje nowym członkom PAU. Wykład naukowy Nowe oblicze immunologii przedstawiła prof. Barbara Płytycz z Zakładu Immunobiologii Ewolucyjnej UJ.

(mit)