Matryce polimerów przewodzących

Katarzyna Krukiewicz

Kontrolowane uwalnianie związków biologicznie aktywnych jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Prawie połowa artykułów o tej tematyce opublikowana została w ciągu ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że problem skutecznego dostarczania leków istnieje i nie ma dla niego jednego rozwiązania. Dlatego też tak ważne są badania mające na celu szukanie nowych sposobów dawkowania środków farmakologicznych wykorzystywanych w leczeniu chorób endokrynologicznych, neurologicznych, nowotworowych, urologicznych itp.

Wybrane polimery przewodzące są obiecującymi kandydatami w roli nośników leków, ponieważ charakteryzują się brakiem toksyczności dla tkanek, wprowadzone do organizmu nie wywołują stanów zapalnych, a także umożliwiają odwracalne unieruchamianie związków o budowie jonowej, którymi często są leki. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej już od dawna słynie z zaawansowanych prac dotyczących wykorzystania polimerów przewodzących w elektronice organicznej, diodach OLED, urządzeniach elektrochromowych i fotowoltaice. Od 2013 roku prowadzone są również badania nad wykorzystaniem matryc polimerów przewodzących do systemów kontrolowanego uwalniania związków aktywnych biologicznie, finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych w ramach projektu Preludium (NCN-2012/07/N/ST5/01878), którego jestem kierownikiem. Realizacja projektu zakłada immobilizację modelowych leków o działaniu przeciwzapalnym i antybiotyków, takich jak np. ibuprofen, kwercetyna, cyprofloksacyna i deksametazon. Otrzymane matryce mogą być wykorzystane w neuroprotetyce do modyfikacji powierzchni implantów neurologicznych.

W 2014 roku wzięłam udział w konkursie popularyzatorskim INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, organizowanym w projekcie SKILLS, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Finałowa prezentacja, w której miałam za zadanie w ciągu 5 minut w sposób jak najbardziej przystępny opowiedzieć o prowadzonych przeze mnie badaniach, została uwieńczona sukcesem. Jako laureatka I miejsca otrzymałam środki finansowe pozwalające na zrealizowanie projektu „Systemy miejscowego dozowania leków przeciwnowotworowych oparte na polimerach przewodzących” (nr umowy 30/UD/SKILLS/2015), który zakłada syntezę przewodzących matryc polimerowych oraz wykorzystanie ich jako nośników substancji o działaniu przeciwnowotworowym. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej oraz Katedrą i Zakładem Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Mgr inż. Katarzyna Krukiewicz, chemik z Politechniki Śląskiej, 

Laureatka wyróżnienia w konkursie „Skomplikowane i proste” 2014.