Książki nadesłane

Wykłady inaugurujące rok akademicki 2014/2015, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2014.

Bogdan GREGOR, Magdalena KALIŃSKA-KULA, Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2104.

Ryszard WRYK, Narodziny i rozwój Akademickiego związku Sportowego do roku 1949, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, seria: Dzieje Akademickiego Związku Sportowego. Tom I.

Halina HANUSZ, Akademicki Związek Sportowy w Polsce Ludowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, seria: Dzieje Akademickiego Związku Sportowego. Tom II.

Bartłomiej KORPAK, Akademicki Związek Sportowy w Trzeciej Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, seria: Dzieje Akademickiego Związku Sportowego. Tom III.

Katarzyna JUSZCZYK-FRELKIEWICZ, Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Karol MAKLES, Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI, Schody, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2015, seria: Biblioteka Poezji Polskiej.

Anna OSTASZEWSKA, Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Janusz A. MAJCHEREK, Bóg bez znaczenia, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2014.

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. Tom 1, pod red. Iwony LOEWE, Eweliny TYC, Aleksandry KALISZ, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Doświadczając. Szkice o twórczości (anty)modernistycznej, pod red. Ewy BARTOS i Michała KŁOSIŃSKIEGO, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agnieszka TURSKA-KAWA, Determinanty chwiejności wyborczej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Z akademickiego podwórka. Studenci o wykładowcach, pomysł i realizacja Piotr LISSEWSKI i Dominika NAROŻNA, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015.

Beata CZECHOWSKA-DERKACZ, Marek ZIMNAK, Monika BRZOZOWSKA, Marlena SOSNOWSKA, Wojciech SZYMCZAK, Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, pod red. Beaty Czechowskiej-Derkacz i Marka Zimnaka, Difin SA, Warszawa 2015.

Filip SCHMIDT, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, Wyd. Nauk. UMK, Warszawa – Toruń 2015, seria: Monografie FNP.

Andrzej SŁOWIKOWSKI, Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowych Sørena Kierkegaarda, Wyd. Nauk. UMK, Warszawa – Toruń 2015, seria: Monografie FNP.

Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, red. nauk. Ewa BIŃCZYK i Aleksandra DERRA, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2014, seria: Polityka w kulturze.

Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym, pod red. Anny ŁABNO, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Danuta WOJCIESZYŃSKA, Urszula GUZIK, Elementy enzymologii i biochemii białek. Skrypt dla studentów biologii i biotechnologii, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu, pod red. Małgorzaty KRAKOWIAK i Aleksandry DĘBSKIEJ-KOSSAKOWSKIEJ, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się, red. nauk. Anna GUZY, Bernadeta NIESPOREK-SZAMBURSKA, Małgorzata WÓJCIK-DUDEK, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ecumeny & Law. Vol. 2. Sovereign Family, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.

Anna SZCZEPANEK, Byleby by było zawsze na swoim miejscu. Cząstka by w polszczyźnie. Zbiór ćwiczeń gramatycznych dla cudzoziemców. Poziomy zaawansowania: C1 – C2, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek, pod red. Krzysztofa KŁOSIŃSKIEGO i Dawida MATUSZKA, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Józef SPAŁEK, Wstęp do fizyki materii skondensowanej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2015.

Mariola PARUZEL-CZACHURA, Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Sztuka – edukacja – kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej, pod red. Urszuli SZUŚCIK i Ewy LINKIEWICZ, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marek ZIMNAK, Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2015.