×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Prof. J. Woźnicki w EASA

STRASBURG/WARSZAWA Prof. Jerzy Woźnicki z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prezes Fundacji Rektorów Polskich, został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Na podstawie analizy dorobku naukowego zakwalifikowano go do Sekcji V tej organizacji pn. Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia. Prof. Woźnicki specjalizuje się w dziedzinie elektroniki: optyce, optoelektronice i fotonice obrazowej. Jego zespół opracował i wdrożył system do projektowania układów konwersji i wzmacniania obrazu oraz wielodostępny system przetwarzania i aktywizacji obrazu z interfejsem użytkownika w postaci przeglądarek www. Obecnie zespół zakończył prace nad systemem pozyskiwania obrazów 3D z analizą polaryzacyjną. Prof. Woźnicki od lat zajmuje się też badaniami w obszarze polityki publicznej. Do jego osiągnięć w dziedzinie nauk społecznych można zaliczyć wykorzystanie metody benchmarkingu w badaniach nad szkolnictwem wyższym, autorstwo fundamentalnej monografii The university as an Institution of Public Domain: the Polish Perspective (UNESCO-Cepes, 2009 r.), szereg opracowań i aktów prawnych o charakterze strategicznym dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, a w tym m.in. autorstwo opisu nowej dyscypliny naukowej pn. nauki o polityce publicznej, przyjętego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki gromadzi ok. 1700 badaczy i artystów. Jest wśród nich 29 Polaków.

Hala dopełnia kampus

POZNAŃ 19 maja na poznańskiej AWF otwarto nowoczesną, wielofunkcyjną halę sportową. Budowa obiektu ruszyła 3 kwietnia 2013 r., kiedy uczelnia podpisała umowę z wyłonioną w przetargu (spośród 11 oferentów) firmą Tamex Obiekty Sportowe S.A. Projekt hali przygotowali poznańscy architekci z firmy Neostudio – Bartosz Jarosz i Paweł Świerkowski. Nowy obiekt usytuowany jest równolegle do istniejącego boiska sportowego i swoją architekturą nawiązuje do istniejącego od 2012 r. budynku dydaktycznego, zaprojektowanego przez Jerzego Gurawskiego, oraz gmachu głównego AWF autorstwa Marka Leykama. Hala ma powierzchnię użytkową 3974,78 m2 i kubaturę 36 478 m3. Trzy kondygnacje są nadziemne, jedna podziemna. Wielofunkcyjna sala sportowa o wysokości 12 m zawiera pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Ściana wschodnia zbudowana została ze szklanych profili, które doświetlają salę, natomiast przy zachodniej krawędzi boiska umiejscowiono system rozsuwanych trybun dla publiczności, na których może zasiąść 228 osób. W budynku zaprojektowano również szatnię, magazyn koszy i boksy magazynowe dostępne z hali, pomieszczenia gospodarcze, a także pokoje dla instruktorów i kierownika sali. Na pierwszym piętrze ulokowane zostały: sale seminaryjne, laboratorium i siłownia oraz pokoje pracowników dydaktycznych. Drugie piętro projektanci zaplanowali jako zadaszony taras, z którego można obserwować rozgrywki na pobliskim boisku. Budowa obiektu kosztowała prawie 19 mln zł. Pieniądze na inwestycję pochodziły w 70% z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki, a w 30% ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wraz z rokiem akademickim 2015/2016 rozpoczną się w hali zajęcia dla studentów.

International Waterbike Regatta 2015

BERLIN/GDAŃSK Pierwsze miejsce na międzynarodowych zawodach rowerów wodnych, które odbyły się w Berlinie, zdobyła załoga Politechniki Gdańskiej. Studenci zrzeszeni w Kole Studentów Techniki Okrętowej KORAB pokonali 30 jednostek z 7 krajów Europy. W międzynarodowych regatach ścigają się różnego rodzaju łodzie napędzane siłą mięśni, zaprojektowane i skonstruowane przez studentów. W International Waterbike Regatta 2015 uczestniczyły 4 rowery wodne z PG. Najlepszą jednostką okazała się odnowiona, wyposażona w lepszy napęd łódka pod nazwą „Rektor”. Dobrze spisała się również debiutująca jednostka, której załoga zajęła czwartą lokatę. Międzynarodowe regaty rowerów wodnych rozgrywane są nieprzerwanie od 1979 roku. Na tegoroczne regaty, pod banderą Politechniki Gdańskiej i Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, wyruszył liczny zespół – aż 32 osoby. Większość ekipy stanowili studenci pierwszego roku, którzy – jak podkreślają opiekunowie koła KORAB – wykazali się ogromną motywacją.

Doktoraty h.c. – Koźmiński, Borowiecki

SZCZECIN 21 maja , w ramach jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, nadano tytuły doktora honoris causa tej uczelni profesorom Andrzejowi K. Koźmińskiemu oraz Ryszardowi Borowieckiemu.

Prof. Koźmiński jest wybitnym specjalistą w dziedzinie nauk ekonomicznych i zarządzania. Był twórcą i wieloletnim rektorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a obecnie jest jej prezydentem. Pełni też funkcję prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Warszawskim: w latach 1981-1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania UW, a w latach 1991-1996 dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych; dłużej na University of California Los Angeles oraz na Uniwersytecie w Orleanie we Francji. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, w tym 47 książek. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, International Academy of Management, Académie Européene i Académie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od lat współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim. Ze Szczecinem związany jest rodzinnie od wczesnego dzieciństwa.

Prof. Borowiecki wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Częstochowskiej. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 560 publikacji, 130 ekspertyz i prac wdrożeniowych oraz 30 grantów badawczych. Promotor 17 zakończonych przewodów doktorskich i 6 kontynuowanych. Pełnił funkcję rektora UEK. Otrzymał doktoraty honorowe: Uniwersytetu w Mesynie, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego, Tarnopolskiego Instytutu Społecznych i Informacyjnych Technologii oraz Politechniki Częstochowskiej. Akademik Ukraińskiej Akademii Nauk Ekonomicznych oraz członek korespondent Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu.

Doktora h.c. – prof. A. Warshel

Fot. J. SzabelaŁÓDŹ 22 maja prof. Arieh Warshel z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, amerykański chemik pochodzenia izraelskiego, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki łódzkiej. Prof. Warshel przyczynił się do wprowadzenia i rozwoju komputerowych metod obliczeniowych na styku chemii i biologii. Jego odkrycia są kluczowe dla projektowania nowych leków czy tworzenia enzymów. W 2013 r. prof. Warshel wraz z Michaelem Levittem i Martinem Karplusem otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rozwój wielkoskalowych modeli, opisujących złożone systemy chemiczne. Prof. Warshel rozpoczynał karierę naukową w izraelskich Technionie i Instytucie Weizmanna. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i z tym krajem związał swoje dalsze losy. Jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych. Jego rodzina pochodzi z Polski. Brat jego ojca służył w okresie międzywojennym w wojsku polskim.

Fot. J. Szabela Doktorat h.c. – prof. T. Borecki

WARSZAWA 22 maja prof. Tomasz Borecki został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prof. Borecki był rektorem SGGW, jest dyrektorem Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji i wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest specjalistą w dziedzinie leśnictwa. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: statystyczno-matematyczne systemy inwentaryzacji lasów, zdrowotność lasów, ocena drzew leśnych uprawianych na plantacjach, a także usprawnienia w funkcjonowaniu gospodarstwa leśnego. Prof. Borecki jest autorem 200 prac naukowych, z czego 60 to oryginalne prace twórcze. Opracował ponad 70 dokumentacji naukowych, ekspertyz i projektów. Jest członkiem Włoskiej Akademii Nauk Leśnych. Otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie i tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach.

Doktorat h.c. – prof. P. Kacejko

TARNOPOL/LUBLIN 22 maja prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego na Ukrainie. Wyjazd rektora na Ukrainę związany był z jubileuszem 55-lecia utworzenia tarnopolskiej uczelni. Przyznany rektorowi tytuł jest ukoronowaniem wieloletniej współpracy PL z ukraińską uczelnią. Docenione zostało zaangażowanie prof. Piotra Kacejki w rozwój wzajemnej współpracy w obszarach nauki i edukacji, w szczególności wzmacniania mobilności naukowców i studentów. Obecnie na PL studiuje 29 studentów z tarnopolskiej uczelni. Obie strony duże znaczenie przywiązują do realizacji studiów II stopnia na wydziałach PL wg programu podwójnego dyplomu. Rozmowy ze stroną ukraińską dotyczyły też współpracy w zakresie studiów doktoranckich oraz udziału w programie Erasmus+.

Legnica Cantat 2015

LEGNICA Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, pod dyrekcją prof. Marka Gandeckiego, we współpracy z as. Marianną Majchrzak i mgr. Przemysławem Czekałą (emisja głosu), zdobył Złoty Dyplom, Grand Prix – nagrodę główną „Rubinową Lutnię” im. Jerzego Libana z Legnicy na odbywającym się w dniach 23-24 maja Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46. Także prof. Gandecki został wyróżniony specjalną nagrodą. Wśród laureatów znalazły się też inne zespoły akademickie. I miejsce – Nagrodę im. Henryka Karlińskiego oraz Nagrodę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego w Warszawie za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora – przyznano Żeńskiemu Zespołowi Wokalnemu SIGMA Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej. Brązowy dyplom otrzymał Chór Akademicki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pod dyrekcją Renaty Banackiej-Walczak.

Doktorat h.c. – prof. Umberto Eco

ŁÓDŹ 24 maja , podczas głównych uroczystości z okazji 70-lecia powstania Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł doktora honoris causa uczelni otrzymał prof. Umberto Eco, słynny włoski pisarz i uczony. Prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ, przypomniał, że już w 1994 r. Eco został uznany za jednego z 50 najważniejszych współczesnych myślicieli. – Intelektualista multimedialny, wykształcony przez kulturę rękopisu i druku, przez uniwersytet i telewizję, amator starych ksiąg, ale zanurzony jednocześnie w nowych mediach i zdający sobie sprawę z nowoczesnych uwarunkowań życia intelektualnego – tak prof. Płuciennik charakteryzował laureata. Umberto Eco to urodzony we włoskim Piemoncie światowej sławy semiolog, filozof, mediewista, powieściopisarz, eseista, felietonista, bibliofil, znawca komunikacji społecznej. Jest profesorem Uniwersytetu Bolońskiego; aktualnie kieruje Wyższą Szkołą Studiów Humanistycznych. Eco jest jednym z najbardziej utytułowanych naukowców świata – doktorem honoris causa kilkudziesięciu uczelni oraz laureatem takich nagród, jak: Premio Strega, Marshall McLuhan Award – Unesco Canada and Teleglobe, Premio Bancarella, Kenyon Review Award oraz komandorem francuskiej Legii Honorowej. Jego głośne powieści to: Imię róży (1980), Wahadło Foucaulta (1988), Wyspa dnia poprzedniego (1994), Baudolino (2000), Tajemniczy Płomień królowej Loany (2004), Cmentarz w Pradze (2010) oraz najnowsza Temat na pierwszą stronę (2015). W 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŁ powstał Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej. Pracownicy tej jednostki prowadzą badania nad współczesną literaturą włoską, poświęcają prace zjawiskom medialnym Włoch, jak również zagadnieniom translatorskim, które uwzględniają dokonania semiologiczne, kulturotwórcze i pisarskie Umberta Eco. W tym roku planowany jest na wydziale filologicznym międzynarodowy kongres semiotyczny, poświęcony w dużej mierze teoriom rozwijanym przez Umberta Eco.

Prezydent z UJ

KRAKÓW Dr Andrzej Duda, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, został wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Prezydent elekt rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1991 roku. Pracę magisterską obronił w lutym 1997 r., po czym został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Postępowania Administracyjnego, a w 2001 r. Katedry Prawa Administracyjnego. Tytuł doktora nauk prawnych otrzymał w styczniu 2005 r. po obronie pracy Interes prawny w polskim prawie administracyjnym ” – czytamy na portalu UJ.

Za technologie i innowacje

SZCZECIN Czworo uzdolnionych naukowców otrzymało nagrody od Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka za najlepsze prace dyplomowe magisterskie i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje w 2014 r. Do konkursu zgłoszono 13 prac, w tym 6 prac magisterskich i dyplomowych oraz 7 prac doktorskich. Laureatem pierwszej nagrody został mgr inż. Paweł Sikora z ZUT (Wpływ nanosfer krzemionki na wybrane właściwości zapraw cementowych ). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał mgr inż. Dariusz Pulikowski z ZUT (Opracowanie projektu konstrukcyjnego i badania symulacyjne układu wykonawczego o kinematyce kończyny górnej sterowanego egzoszkieletem w układzie master-slave ). W kategorii prac doktorskich ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok zwyciężyła dr inż. Kamila Zając (Otrzymywanie i badania modyfikowanego TiO2 do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody ). Wyróżniono dr inż. Kamilę Mocek z ZUT (Ocena zmian zawartości wielopierścieniowych weglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności w zależności od warunków przechowywania i rodzaju opakowań ).

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego

LEDNICA/KRAKÓW 29 maja prof. Jerzy Wyrozumski, wybitny krakowski historyk mediewista, całe zawodowe życie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, otrzymał nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Uhonorowano w ten sposób jego osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Prof. Wyrozumski jest wieloletnim sekretarzem Polskiej Akademii Umiejętności. Nagrodę ustanowił Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w 2009 roku. Laur przyznawany jest raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wśród osób wyróżnionych dotychczas są m.in. profesorowie: Gerard Labuda, Zofia Kurnatowska, Jerzy K. Strzelczyk i Henryk Samsonowicz.

Zachodniopomorskie Noble 2015

SZCZECIN 31 maja w Akademii Sztuki po raz piętnasty wręczono Zachodniopomorskie Noble. Prof. Iga Rudawska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymała nagrodę w kategorii nauk ekonomicznych, za monografię Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta . Prof. Mariusz Dąbrowski z Wydziału Matematyczno-Fizycznego US został wyróżniony w dziedzinie nauk podstawowych za teoretyczne prace obliczeniowe opisujące osobliwości w kosmologii. Prof. Andrzej Witkowski z wydziału Nauk o Ziemi US jako szef zespołu badawczego w składzie: dr Diana Krawczyk, dr Sławomir Dobosz, mgr Chunlian Li, mgr Przemysław Dąbek, odebrał nagrodę w dziedzinie nauk o morzu za interdyscyplinarne badania współczesnych i kopalnych morskich zespołów okrzemkowych, szczególnie pod kątem filogenezy, biogeografii oraz zastosowania w rekonstrukcjach zmian klimatycznych. W dziedzinie nauk humanistycznych nagrodzono architekt dr Magdalenę Czałczyńską-Podolską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za badania nad zachowaniem dzieci w przestrzeni placu zabaw oraz jego potencjałem zabawowym i integracyjnym. Dr Sylwia Mozia z ZUT otrzymała nagrodę za badania zjawisk o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nowych technologii z udziałem katalitycznych reaktorów membranowych. Zajmująca się badaniami nad żywnością prozdrowotną dr hab. inż. Grażyna Bortnowska (ZUT) nagrodzona została w dziedzinie nauk rolniczych. Odkrycia związane z wpływem pierwiastków śladowych, zwłaszcza rtęci i fluoru, na ptaki, ssaki, w tym człowieka, przyniosły nagrodę w dziedzinie nauk medycznych prof. Elżbiecie Kalisińskiej z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

ABB IT Challenge

KRAKÓW W VIII edycji konkursu ABB IT Challenge I, II i III miejsce zajęli studenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Organizatorem konkursu jest koncern ABB, światowy lider w dziedzinie energetyki i automatyki. Firma zatrudnia ok. 140 tys. osób i działa w blisko stu krajach. Centrum Badawcze ABB co roku wyłania najlepsze prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie z kilkunastu dziedzin (m.in. elektroenergetyki, automatyki i diagnostyki przemysłowej czy inżynierii i zarządzania procesami wytwarzania). Jednak po raz pierwszy w historii konkursu całe podium zajęli przedstawiciele jednej uczelni. Studenci AGH pokonali ponad czterdzieści innych zespołów ze szkół wyższych całej Polski. I miejsce i nagrodę w wysokości 25 tys. zł zdobył zespół „µKLIMAT” (Jakub Porębski, Żaneta Błaszczuk, Jakub Szczepankiewicz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – na fot.) za urządzenie do kontroli klimatu w mieszkaniu. Na II miejscu uplasował się zespół „Mechatronicy” (Michał Soida, Jakub Żak, Bartosz Widera, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) z pracą „Domowy pomocnik”. Propozycja zakłada budowę mechanicznego ramienia pełniącego funkcję trzeciej ręki wraz z układem sensorycznym, programem komputerowym i aplikacją mobilną. Wymienne końcówki robocze manipulatora, np. lampka pozwalająca na eliminację cienia z miejsca pracy czy pisak asystujący przy rysowaniu, mają pomagać w codziennych czynnościach. III miejsce zdobył zespół „IH-Project” (Mateusz Czeluśniak oraz Tomasz Gawlik, Wydział EAIiB), który zaprezentował system mobilnego zarządzania budynkiem mieszkalnym. Projekt umożliwia wykrywanie włamania czy odczyt stanów czujników na stronie www oraz aplikacji mobilnej. Domownicy dzięki tym rozwiązaniom będą mogli kilkoma kliknięciami włączyć oświetlenie na podwórku, otworzyć bramę czy też sterować podajnikiem karmy dla zwierząt.

Wystawy prac studentów

KRAKÓW W dniach 7-14 czerwca na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie miała miejsce Doroczna Wystawa Prac Studentów. Wystawa przedstawiała ponad tysiąc prac studentów ze wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, jednocześnie w kilku budynkach o łącznej powierzchni wystawienniczej wynoszącej kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Ekspozycja ukazywała najciekawsze prace każdego studenta, powstałe pod okiem najlepszych pedagogów w poszczególnych pracowniach ASP w kończącym się roku akademickim 2014/2015. Prace zaprezentowane na wystawie zostały wybrane w czasie przeglądów. Doroczna Wystawa Prac Studentów jest olbrzymim przedsięwzięciem, podejmowanym corocznie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat.

W tym samym czasie w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie odbyła się Wystawa Najlepszych Dyplomów powstałych na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zaprezentowano na niej kilkadziesiąt najlepszych prac dyplomowych. Na ekspozycji można było zobaczyć przeróżne realizacje z każdej dziedziny sztuk plastycznych.

50 lat Ogrodu Botanicznego UMCS

LUBLIN 10 czerwca obchodzono 50-lecie istnienia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ogród powstał na terenie majątku Sławinek, który został przekazany uczelni w 1958 r. Prace przy tworzeniu ogrodu trwały od 1964 r. 23 lutego 1965 r. w ramach Katedry Systematyki Roślin UMCS została utworzona jednostka organizacyjna Ogród Botaniczny i tę datę uznaje się za początek jego istnienia. Budowa ogrodu przybrała realne kształty, kiedy rektorem UMCS został prof. Grzegorz L. Seidler. W latach 1964-1970 powstały zasadnicze zręby Ogrodu Botanicznego. Teren został ogrodzony, powstał budynek administracyjno-gospodarczy z kotłownią oraz szklarnie o łącznej powierzchni blisko 1000 m2. Powstały również zbiorniki wodne i urządzenia do spiętrzania wody. Autorami wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodu byli architekci Oscar i Zofia Hansenowie z Krakowa przy współpracy z dr Marią Petrowicz i doc. Dominikiem Fijałkowskim. Ogród otwarto dla publiczności w 1974 r. Obecnie teren ogrodu liczy ponad 21 ha. Kolekcje ogrodowe liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych. W zbiorach Ogrodu znajduje się 160 gatunków roślin chronionych (w tym 83 gatunki zagrożone) oraz 139 gatunków zagrożonych wyginięciem, ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (2001) i Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych w Polsce (2006).

Piąty wiceprezes PAN

WASZAWA 11 czerwca , podczas 130., a trzeciego w tym roku Zgromadzenia Ogólnego PAN, wybrano piątego wiceprezesa Akademii na kadencję 2015-18. Został nim prof. Stefan Malepszy, dotychczasowy przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN. Prof. Malepszy jest członkiem korespondentem PAN. Pracuje w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Naukowo zajmuje się ulepszaniem genetycznym roślin, poznaniem sposobu działania genów odpowiedzialnych za proces embriogenezy somatycznej w kulturze in vitro, uwarunkowaniami biologicznymi i metodycznymi skutecznego stosowania modyfikacji genetycznych oraz wytwarzaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych przydatnych w praktyce. Wypromował 25 doktorów.

Centrum Studiów Polskich w Chinach

SHENYANG/KATOWICE 12 czerwca otwarto Centrum Studiów Polskich na Northeastern University w Shenyang w Chinach, z którym od 2013 r. współpracuje Uniwersytet Śląski. Jest to czwarte polonistyczne centrum w Chinach. Ma ono mieć inny profil niż dotychczasowe chińskie centra polonistyczne. W Pekinie, Harbinie i Kantonie istnieją polonistyki ukierunkowane na poznawanie literatury, zaś Shenyang ma kształcić przyszłych tłumaczy, którzy poradzą sobie w biznesie, działaniach ekonomicznych, a także w kwestiach technicznych. Takich tłumaczy poszukują polskie i chińskie firmy działające na chińskim i polskim rynku. UŚ i NEU – pomimo krótkiego okresu współpracy – mają już osiągnięcia w tej kwestii. Trójka studentów NEU, odbywających staż na UŚ zostało zaproszonych na praktykę do gliwickiej firmy AIUT i po powrocie do Chin otrzymało kontrakt w filii firmy w Shenyang. Dyrektorem nowo otwartego Centrum został mgr Adam Antoniewicz. W czasie spotkania na Wydziale Języków Obcych chińskiej uczelni delegacja z UŚ prowadziła rozmowy dotyczące przygotowania i opracowania specjalnego programu studiów polonistycznych dla rusycystów i programu wspólnych dwudyplomowych studiów na obydwu uczelniach. Działalność Centrum została zainaugurowana wykładem prof. Rafała Molenckiego na temat zakresu znaczenia nazwy filologia, praindoeuropejskiej wspólnoty językowej i oferty dydaktycznej Wydziału Filologicznego UŚ. W tym samym dniu rozpoczęła też działalność polonistyczna część biblioteki językowej NEU, a dzięki UŚ półki tej biblioteki natychmiast zaczęły się zapełniać. W Shenyang odbyło się także spotkanie delegacji UŚ z władzami Wydziałów Edukacji i Kultury Rządu Prowincji Liaoning, na którym zawarto porozumienie w sprawie organizacji Tygodnia Kultury Polskiej w Shenyang jesienią tego roku.

Nagroda św. Wojciecha

BRATYSŁAWA/POZNAŃ 13 czerwca w Bratysławie prof. Hanna Suchocka, prawniczka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, została laureatką Międzynarodowej Nagrody św. Wojciecha na rzecz Pokoju, Wolności i Współpracy w Europie za 2015 rok. Była polska premier, minister sprawiedliwości i ambasador przy Stolicy Apostolskiej została nagrodzona za wybitne zasługi na rzecz budowania tożsamości Europy Środkowej i demokracji w regionie, jak również krzewienie wartości chrześcijańskich. Nagrodę przyznaje Międzynarodowa Fundacja św. Adalberta-Wojciecha, którą tworzą przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec. Powstała ona w 1989 roku z inicjatywy niemieckiego przemysłowca Paula Kleinewefersa w Krefeld na wzór Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego, przyznawanej przez władze Akwizgranu. Jej celem jest wspieranie duchowej i kulturowej integracji Europy, zwłaszcza Środkowej i Wschodniej.

Międzynarodowa Nagroda im. S. Banacha 2015

ŁÓDŹ Laureatem 7. Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za rozprawę doktorską w dziedzinie matematyki został Joonas Ilmavirta z Finlandii, autor pracy On the Broken Ray Transform , napisanej pod kierunkiem prof. Mikko Salo na Uniwersytecie w Jyvaskyla. Prof. Grzegorz Karch, przewodniczący jury, tak wyjaśnia motywy uhonorowania tej właśnie pracy: – Zawiera ona trudną, a jednocześnie ciekawą matematykę, prowadzącą do interesujących nowych zagadnień. Ponadto uzyskane wyniki mają ważne zastosowanie w tomografii komputerowej i diagnostyce medycznej. Dodatkowy atut to fakt, że praca jest bardzo dobrze i przejrzyście napisana.

Do nagrody nominowano także Michała Skrzypczaka (Uniwersytet Warszawski), Martina Stromqvista (KTH Royal Institute of Technology, Szwecja) i Błażeja Wróbla (Uniwersytet Wrocławski).

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 15 rozpraw doktorskich, w tym 5 z Polski, 4 ze Szwecji, 2 z Ukrainy i po jednej z Finlandii, Węgier, Norwegii i Słowacji. Wręczenie nagrody w wys. 25 tys. zł, ufundowanej przez firmę ERICPOL, a przyznawanej z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, nastąpi 8 września podczas 6. Forum Matematyków Polskich.

Promotor nauki

KATOWICE 13 czerwca Uniwersytet Śląski po raz pierwszy z okazji swojego święta uhonorował instytucję, która najściślej z nim współpracuje i zdaniem społeczności akademickiej zasłużyła na wyróżnienie tytułem Promotora Nauki. Podczas XIX uroczystego koncertu akademickiego tytuł przyznano Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów SA w Katowicach. Firma współpracuje z uczelnią od lat 80. Współpraca obejmuje nie tylko wzajemne wsparcie w różnych obszarach działalności, takich jak: badania naukowe, kształcenie czy komercjalizacja i transfer wiedzy, ale także wzajemną promocję, organizację konferencji i spotkań czy prowadzenie kampanii społecznych na rzecz rozwoju regionu. Dzięki wsparciu GPW Uniwersytet Śląski mógł zrealizować szereg przedsięwzięć, w tym projektów badawczo-rozwojowych, jak na przykład projekt „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap”, który zakłada zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym i zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce związanej ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Uniwersytet Śląski wraz z GPW jest członkiem Śląskiego Klastra Wodnego. Statuetka Promotor Nauki to niewielka szklana rzeźba, wykonana przez dr hab. Katarzynę Pykę z Instytutu Sztuki UŚ.

Honorowy profesor – W. Wincławski

Fot. A. RomańskiTORUŃ 14 czerwca toruński Rynek opanował Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Uczelnia świętowała 70-lecie pod pomnikiem swego patrona. Podczas uroczystości wręczono tytuł honorowego profesora UMK profesorowi Włodzimierzowi Wincławskiemu (na fot.). Jest on wybitnym socjologiem wsi. Na UMK kierował Zakładem, a następnie Katedrą Socjologii. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Humanistycznego UMK oraz prorektorem uczelni ds. nauki. Znanym postaciom związanym z UMK wręczono dyplomy Ambasadorów UMK. Wśród nich są Marcin Czyżniewski, Wojciech Sobieszek, Sławomir Wierzcholski. Muzycy związani w przeszłości z UMK zagrali koncert na toruńskim Rynku.

Obchodom towarzyszy wyjątkowa wystawa Nad złoto cenniejsze… Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Ratuszu Staromiejskim. Po raz pierwszy zaprezentowano w komplecie ocalałe woluminy wchodzące w skład Srebrnej Biblioteki. Dwanaście z piętnastu XVI-wiecznych srebrnych opraw znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, pozostałe przyjechały do Torunia z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Na wystawę złożyły się również najcenniejsze średniowieczne rękopisy i druki renesansowe ze zbiorów uniwersyteckiej książnicy, m.in. Apokalipsa Heinricha von Heslera oraz pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium libri VI .

Światowa Nagroda Energetyczna

OLSZTYN Projekt „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” otrzymał prestiżową Światową Nagrodę Energetyczną. Nagrodę przyznaje austriacka fundacja Energy Globe Foundation, działająca w świecie za pośrednictwem austriackich ambasad. Kierownikiem nagrodzonego projektu (realizowanego także przez inne zespoły badawcze z całego kraju) jest prof. Jan Kiciński z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn WNT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jednocześnie dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Efektem projektu jest opracowanie kilkudziesięciu technologii i urządzeń służących do produkcji biomasy, energii cieplnej i elektrycznej oraz utylizacji odpadów na cele energetyczne. Najważniejszą innowacją jest m.in. mała, domowa mikrosiłownia kogeneracyjna ORC. Koordynatorem grupy badawczej z zakresu siłowni wiatrowych, wodnych i magazynów energii jest dr inż. Wojciech Miąskowski z KMPKM UWM. Koordynatorem grupy badawczej z zakresu biogazowni rolniczych i utylizacyjnych oraz biorafinerii jest prof. Janusz Gołaszewski, dyrektor Centrum Energii Odnawialnych UWM. O nagrodę ubiegało się ponad 1500 projektów ze 170 krajów.

Doktorat h.c. – prof. Z. Kowal

ZIELONA GÓRA 16 czerwca nadano doktorat honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Zbigniewowi Kowalowi z Politechniki Świętokrzyskiej. Laureat jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorat zrobił na Politechnice Warszawskiej. Wykładał na Politechnikach Wrocławskiej, Świętokrzyskiej i Częstochowskiej. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zdobył duże doświadczenie praktyczne, pracując przez wiele lat w Biurze Projektów Górniczych. Pełnił funkcję rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Opublikował 15 skryptów i monografii, 353 artykuły naukowe i naukowo-techniczne na temat zginania, skręcania i skuteczności konstrukcji cienkościennych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów konstrukcyjnych, nośności granicznej konstrukcji. Uzyskał 24 patenty i 9 wzorów użytkowych. Wypromował 22 doktorów.

Doktorat h.c. – prof. W.U. Dressler

POZNAŃ 17 czerwca nadano doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wybitnemu językoznawcy, prof. Wolfgangowi U. Dresslerowi. Austriacki profesor, związany z Uniwersytetem Wiedeńskim, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie językoznawstwa. Zainteresowania badawcze Dresslera obejmują językoznawstwo teoretyczne, opisowe, indoeuropejskie, historyczne oraz stosowane. Uczony opublikował prace językoznawcze na temat 31 języków. Publikuje i wykłada w pięciu językach, czyta w 12, w tym po polsku. Prof. Dressler jest autorem lub współautorem prawie 500 publikacji, w tym 31 książek. Z UAM współpracuje od lat 70. XX w.

40-tysięczny absolwent na półwiecze

KIELCE Pomniki Stanisława Staszica (odsłonięcie na fot.) i Eugeniusza Kwiatkowskiego stanęły na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej z okazji jubileuszu 50-lecia powstania uczelni. W ten sposób politechnika oddała hołd wielkim Polakom. Staszic był ojcem polskiego górnictwa i hutnictwa. Założona przez niego Szkoła Akademiczno–Górnicza położyła ogromne zasługi dla kształcenia polskich kadr inżynierów Królestwa Polskiego. Powstała w 1965 roku Kielecko–Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Świętokrzyską, kontynuuje tradycję idei staszicowskiej. Kwiatkowski był nie tylko twórcą portu w Gdyni, ale także pomysłodawcą Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego znaczna część obejmuje region świętokrzyski.

Podczas obchodów jubileuszu 50-lecia PŚ uczelnia otrzymała sztandar z nowym godłem, ufundowany przez samorząd Kielc. Rektor PŚ przyznał pamiątkowe statuetki wybitnym postaciom związanym z uczelnią. Jedna z nich powędrowała w ręce absolwenta uczelni, Michała Sołowowa – jednego z najbardziej aktywnych polskich przedsiębiorców i wybitnego sportowca. Trójce tegorocznych absolwentów wręczono dyplomy uczelni: Katarzyna P. Woźniak otrzymała dyplom z numerem 39999, Kamil Wojcieszyński z numerem 40000, a Izabela Agnieszka Surma z numerem 40001.

Dziś największa uczelnia techniczna w regionie świętokrzyskim na 5 wydziałach i 18 kierunkach kształci 10 tys. studentów. Nowoczesny kampus zlokalizowany jest na 22 hektarach w centrum miasta. 73 laboratoria wyposażone są w sprzęt i rozwiązania na najwyższym, światowym poziomie, często unikalne.

Doktorat h.c. – prof. Piotr Sztompka

KRAKÓW 17 czerwca Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nadała tytuł doktora honoris causa prof. Piotrowi Sztompce w uznaniu wybitnego dorobku naukowego oraz zasług pedagogicznych i organizacyjnych dla wielu środowisk akademickich w Polsce i na świecie, w tym rozwijania nurtu „socjologii wizualnej”, związanej z fotografią rozumianą jako metoda badawcza, analizująca zasady percepcji oraz wzmacniająca nowe struktury języka sztuki. Prof. Sztompka ukończył studia na Wydziale Prawa oraz Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Należy też do Academia Europaea w Londynie i American Academy of Arts and Sciences. Pracuje w Instytucie Socjologii UJ, gdzie kieruje Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kieruje Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa ’89” UJ, wykłada też w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Jest autorem ponad 20 książek z dziedziny socjologii, które były tłumaczone na 7 języków. Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii, Szwecji oraz Belgii. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie i Uniwersytetu w Sztokholmie (Soedertorn University) oraz profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA).

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Gdańsk – Izabela Biała, Beata Czechowska-Derkacz, Katowice – Jacek Szymik-Kozaczko, Jolanta Tambor, Kielce – Kamil Dziewit, Kraków – Bartosz Dembiński, Monika Wiertek, Monika Żarnowska, Lublin – Iwona Czajkowska-Deneka, Lidia Jaskóła, Magdalena Kozak-Siemińska, Łódź – Tomasz Boruszczak, Olsztyn – Lech Kryszałowicz, Poznań – Agnieszka Książkiewicz, Mariola Kuroczycka, Anna Zimnicka, Szczecin – Stanisław Heropolitański, Julia Poświatowska, Świerk – Marek Sieczkowski, Toruń – Anna Płaczek, Warszawa – Olga Basik, Krzysztof Szwejk, Zielona Góra – Ewa Sapeńko.

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki oraz serwis PAP „Nauka w Polsce”.