Jak indukować odporność roślin

Katarzyna Lorenc-Kukuła

Stopień doktora uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie biochemii i biologii molekularnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w Kansas State University, University of North Texas oraz w Boyce Thompson Institute for Plant Research at Cornell University, gdzie pracowałam nad projektami z dziedziny biochemii oraz biologii molekularnej roślin. W trakcie mego stażu podoktorskiego zajmowałam się między innymi identyfikacją i charakterystyką molekularną procesu nabytej odporności systemicznej (SAR) w roślinach.

SAR odgrywa ważną rolę w reakcji odpornościowej roślin, przejawiającą się odpowiedzią na infekcję w części rośliny innej niż ta zaatakowana przez patogen. Proces ten prowadzi do zwiększenia odporności roślin na szerokie spektrum patogenów. Badania przeprowadzone między innymi na Arabidopsis, ryżu i pomidorze, wskazują, że SAR może się stać bardzo obiecującym sposobem na indukowanie odporności roślin przy jednoczesnym obniżeniu ilości stosowanych środków ochrony roślin. Aktywacja procesu nabytej odporności systemicznej wymaga translokacji czynnika, który przemieszczałby się z miejsca, w którym doszło do infekcji, do organów, w których dochodzi do wzbudzenia SAR.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że jednym z elementów zaangażowanych w transmisję czynnika indukującego SAR w roślinie mogą być lipidy. Gen SFD1 (suppressor of fatty acid desaturase deficiency1), kodujący reduktazę fosforanu dihydroksyacetonu (DHAP), odpowiedzialny jest za akumulację/translokację sygnału SAR. Mutacja typu loss-of-function w genie SFD1 skutkuje zmianami kompozycji lipidów chloroplastowych, sugerując, że czynnik zależny od SFD1 jest wymagany w chloroplastach.

Celem moich badań było między innymi ustalenie, czy aktywność reduktazy fosforanu dihydroksyacetonu jest niezbędna w procesie SAR. Przeprowadzone badania strukturalne, biochemiczne i in planta dostarczyły nowych informacji o funkcjonowaniu enzymu SFD1, jego zaangażowaniu w syntezę lipów plastydowych, a także nowych sposobach indukcji odporności w celu lepszej ochrony roślin.

Jestem ponadto współautorką patentu, prac naukowych oraz przeglądowych. Swoje osiągnięcia prezentowałam na wielu konferencjach, np. „The Annual Meeting of the Southern Section of the American Society of Plant Biologists”, „American Society of Plant Biologists”, „EU Standardization of GMO Testing and Safety of Genetically Modified Food Crops for Human Health”, „The 5th Workshop of Transgenesis and genomics of crop plants Network”, oraz w takich ośrodkach jak Nestlé Research and Development Center (Francja) oraz Donald Danforth Plant Science Center (USA). Byłam laureatką wielu konkursów, prócz pierwszej edycji konkursu „Forum Akademickiego” były to: 11th Polish Conference of in Vitro Culture and Plant Biotechnology, The 2nd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, American Society of Plant Biologists oraz The Gordon Conference on Plant Lipids and Signaling.

Obecnie prowadzę firmę, gdzie poza zarządzaniem odpowiadam za kontrolę jakości i redakcję prac naukowych (tzw. developmental editing) w języku angielskim.

Dr Katarzyna Lorenc-Kukuła, biotechnolog, biolog molekularny. Laureatka III nagrody w konkursie „Skomplikowane i proste” 2005.