×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Nauki

Nowe zasady wynagradzania

Narodowe Centrum Nauki zmieniło zasady finansowania wynagrodzeń w projektach OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Wynagrodzenia dla wykonawców projektów zostały podzielone na 3 kategorie: wynagrodzenia etatowe dla kierownika lub wykonawcy zatrudnionego na stanowisku postdok, wynagrodzenia dodatkowe oraz stypendia naukowe dla doktorantów i studentów.

Badacz pobierający wynagrodzenie etatowe w ramach projektu NCN nie może pobierać żadnego innego wynagrodzenia z grantów NCN ani być zatrudnionym na etacie u innego pracodawcy. Z całą pewnością nie można być zatrudnionym na umowę o pracę w innej instytucji na jakiejkolwiek części etatu i pobierać z tego tytułu wynagrodzenia. Kolejne ograniczenie dotyczy wysokości wynagrodzeń. Maksymalna wartość wynagrodzenia etatowego kierownika projektu wynosi 120 tys. zł rocznie w konkursie OPUS i 85 tys. zł rocznie w konkursie SONATA. Są to kwoty brutto wraz ze wszystkimi pochodnymi. Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez zespół ekspertów.

W konkursie OPUS można zaplanować dwa stanowiska typu postdok (w SONACIE i PRELUDIUM nie dopuszcza się zatrudniania na takich stanowiskach). W ramach każdego stanowiska (etatu) można zatrudnić więcej niż jedną osobę. Najkrótszy możliwy okres zatrudnienia każdego z doktorów wynosi 6 miesięcy, a łączny czas zatrudnienia wszystkich tego typu wykonawców nie może przekraczać dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Wśród warunków zatrudnienia na stanowisku postdok są m.in. te, że kandydat musi być wybrany w otwartym konkursie, a kierownik projektu nie może być jego promotorem (choć NCN przewidział możliwość odstępstwa od tej zasady dla jednej osoby). Maksymalny limit wynagrodzenia dla osoby na stanowisku postdoka to 85 tys. zł rocznie (to kwota brutto z pochodnymi).

Wynagrodzenia dodatkowe mogą otrzymywać tylko osoby, które nie są zatrudnione na etacie w ramach projektów NCN i nie pobierają w ich ramach stypendium. W konkursie OPUS, gdy kierownik projektu nie planuje zatrudnienia na etacie, budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc wynosi co najwyżej: 2,5 tys. zł w projekcie indywidualnym; 3,5 tys. zł dla dwóch osób, w tym najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika projektu; 4,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób i znów najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika. Jeśli kierownik zatrudniony jest w projekcie na etacie, budżet wynagrodzeń dodatkowych może wynieść 1 tys. zł dla jednej osoby lub 2 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

W konkursie SONATA, o ile kierownik nie przewiduje zatrudnienia w projekcie na etacie, miesięczne wynagrodzenia dodatkowe wynoszą 1,5 tys. zł w projekcie indywidualnym lub 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób (w tym najwyżej 1,5 tys. zł dla kierownika projektu). Gdy kierownik pracuje w projekcie na etacie – 1 tys. zł dla jednej lub kilku osób.

W konkursie PRELUDIUM na wszystkie wynagrodzenia dodatkowe można wydać do 1 tys. zł miesięcznie. Kwota ta może być rozdzielona dowolnie pomiędzy kierownika projektu i drugiego wykonawcę.

W ramach środków na wynagrodzenie dodatkowe można zaplanować zatrudnienie w formie: umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy) i umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie).

Stypendia naukowe mogą być przyznawane w konkursie OPUS (nie ma ich ani w SONACIE, ani w PRELUDIUM). Budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc wynosi najwyżej 6 tys. zł. Pojedyncze stypendium naukowe może mieć wartość od 500 zł do 3 tys. zł miesięcznie. Może być przyznane na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż czas trwania projektu. Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu, na jaki są przyznane.

Aby otrzymać stypendium, trzeba być studentem studiów II stopnia, co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich lub doktorantem. Stypendia naukowe muszą być przyznawane zgodnie z regulaminami obowiązującymi w innych konkursach NCN. Łączna kwota pobieranych przez jednego wykonawcę stypendiów naukowych finansowanych z projektów NCN nie może przekraczać 3 tys. zł miesięcznie.

(P)