Sukces w cieniu niżu

Eugeniusz Krysiak

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 ukończyło studia inżynierskie 26 pierwszych absolwentów tzw. studiów dualnych w leszczyńskiej PWSZ; 24 uzyskało dyplom inżyniera. Prawdopodobnie są to pierwsi w Polsce absolwenci studiów tego rodzaju.

Wszyscy tegoroczni absolwenci zostali zatrudnieni przez zakłady, w których odbywali naukę zawodu podczas studiów. Co ważne, taka forma studiowania znalazła uznanie pracodawców i kolejne przedsiębiorstwa zgłaszają chęć współpracy z uczelnią, a dotychczasowi uczestnicy porozumienia znacząco powiększyli liczbę ofert praktyk.

Istotny okazał się również efekt współpracy studentów specjalności elektromechatronika i zatrudniających ich firm w przygotowaniu inżynierskich prac dyplomowych. Wykonane na rzecz wyposażenia laboratoriów PWSZ wysokiej klasy urządzenia diagnostyczne, których materialna wartość to ok. 150 tys. zł, służyć będą uczelni do celów dydaktycznych i badawczych.

Obecnie na studiach dualnych w leszczyńskiej PWSZ studiuje ponad 50 osób. W programie studiów dualnych uczestniczyły 32 zakłady pracy; 11 z nich dokonuje naboru studentów co roku. Jak informuje dr inż. Eugeniusz Krysiak, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką, o ile zakłady pracy są zainteresowane tą forma współpracy z uczelnią, o tyle coraz mniej jest chętnych na studia techniczne w tej formie.

PWSZ w Lesznie przetarła szlaki. Dziś podobne studia prowadzi kilka innych uczelni, m.in. PWSZ w Pile (artykuł w FA nr 6/2014) oraz Politechnika Poznańska.

(EK)

Dr inż. Eugeniusz Krysiak, pełnomocnik rektora leszczyńskiej PWSZ ds. współpracy z gospodarką, mówi o idei studiów dualnych

Dr inż. Eugeniusz KrysiakPaństwowe wyższe szkoły zawodowe powstały z ciągle niezaspokojonego zapotrzebowania na dobrze przygotowane kadry, a także dzięki inspiracji zawodowym szkolnictwem wyższym, jakie od lat skutecznie realizowane jest u naszych sąsiadów zza Odry. Istniało i ciągle rośnie zapotrzebowanie na szkoły przygotowujące fachowców, a szczególnie dobrze przygotowaną kadrę techniczną dla lokalnych rynków pracy. Pojawia się kolejny problem – nadążania w kształceniu inżynierskim za zmianami technologicznymi, cywilizacyjnymi, naukowymi.

W odpowiedzi na te problemy PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie zaproponowała, jako pierwsza uczelnia w Polsce, leszczyński model studiów dualnych. Charakteryzują się one tym, że w okresie 3,5-letniego kształcenia w trybie stacjonarnym student odbywa praktykę zawodową w zakładzie pracy w cyklu przemiennym – jeden tydzień uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni, takich jak wykłady, ćwiczenia i laboratoria, a drugi tydzień pracuje w zakładzie pracy. Ponadto, po każdym roku akademickim, w okresie przerwy wakacyjnej, student zobowiązany jest przepracować jeden miesiąc w zatrudniającym go zakładzie. Zatrudnienie studenta na określonym stanowisku, jak też zmiany stanowisk pracy konsultowane są z uczelnią. Praktyka zawodowa odbywa się w ramach umowy o pracę zawartej pomiędzy studentem a zakładem pracy w wymiarze części etatu wynikającej z liczby godzin pracy. Program szkolenia zawodowego dostosowany jest do profilu produkcyjno-organizacyjnego danego zakładu pracy i jednocześnie powiązany z teoretycznym programem studiów. Ponadto student wykonuje w zakładzie określone prace przejściowe, a na zakończenie nauki w formie pracy dyplomowej rozwiązuje konkretny problem inżynierski.

Z roku na rok przedsiębiorstwa bardziej przychylnym okiem patrzą na współpracę z naszą uczelnią. Widzą, że młodym ludziom trzeba dać szansę, a sama firma ma dostateczny czas na poznanie studenta i przygotowanie go do stałej pracy po zakończeniu studiów.