Książki nadesłane

Malwina ROLKA, Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena OCHWAT, Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia księży Jana Twardowskiego, Janusz Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wacław IWANIUK, Dom , przygotowanie do druku, posłowie i noty Jan Wolski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów – Toronto 2014.

O badaniach i współpracy naukowej , red. Piotr ŻABICKI, Uniwersytet Jagielloński, Dział Promocji i Informacji, Kraków 2015.

Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Pożegnanie jesieni , wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 323.

Tymoteusz KARPOWICZ, Utwory poetyckie (wybór) , wstęp i oprac. Bartosz Małczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 321.

Władysław BRONIEWSKI, Wybór wierszy , wstęp i oprac. Tadeusz Bujnicki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 322.

Władysław Stanisław REYMONT, Ziemia obiecana , wstęp i oprac. Magdalena Popiel, wyd. II przejrzane i uzupełnione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 286.

Krzysztof KRASUSKI, Republiki literackiej nowoczesności , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena ŚLAWSKA, Formy dialogu w gatunkach prasowych , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Robert PYKA, Metropolizacja a lokalne governance. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wanda CZARNOTA, Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek do antropologii kobiety , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Aleksander NAWARECKI, Parafernalia. O rzeczach i marzeniach , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena BŁASZAK, Imperceptywność w języku macedońskim i polskim , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? , pod red. Marka PIECHOTY, Marty KALARUS, Oskara KALARUSA, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anastazja SORKOWICZ, Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

70 lat Politechniki Krakowskiej 1945-2015 , red. Błażej SKOCZEŃ, Wydawnictwo PK, Kraków 2015.

Bogusław ŚLIWERSKI, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej , OW „Impuls”, Kraków 2015.

John D. BARROW, Książka o niczym , tłum. Łukasz Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

Maria SPŁAWKA-KORCZAK, Zamek krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu , Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

Janusz MAŁŁEK, Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu , Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

Linguarum Silva. Tom 3. Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie , pod red. Barbary MITRENGI, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Psychologiczna praca z filmem , pod red. Michała BROLA i Agnieszki SKORUPY, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Barbara TARASZKA-DROŻDŻ, Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek TOMASZCZYK, Model systemu informacji terminologicznej , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Rozmyślania nad humanistyką. Materiały z seminarium „Nauki humanistyczne i społeczne w Polsce 2014: Analiza – diagnoza – prognoza. Warszawa 14 kwietnia 2014 r. , pod red. Jacka WITKOSIA, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015.

Arcybiskup Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego , red. Alina SIOMKAJŁO, Wydawnictwo Test, Londyn 2015.

Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą. Rok 2013. Tom IV , Wydawnictwo Test, Londyn 2014.

Andrzej CHWALBA, Ostatni salon PRL. Rzecz o Franciszku Xawerym hrabim Pusłowskim , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Piotr Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Stan prawny na dzień 1 października 2014 r., wyd. II (poprawione i uzupełnione), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Krystyna DURAJ-NOWAKOWA, Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką , Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014.

Piotr MAJDANIK, Tora dla narodów świata. Prawa noahickie w ujęciu Majmonidesa , Wyd. Nauk. UMK, Warszawa – Toruń 2015, seria: Monografie FNP.