×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

START 2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 23. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 130 młodych badaczy (patrz: wkładka wewnątrz numeru). Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2015 roku, to ponad 3,6 mln zł. START jest największym i najdłużej realizowanym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców. Fundacja corocznie przyznaje w nim ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych badaczy w trudnych początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Stypendia FNP laureaci mogą przeznaczyć na dowolny cel. Jak mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP: – To jest dla młodego człowieka pomoc w tym, żeby nie chałturzył, nie dawał korepetycji, nie mył okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście pracował naukowo.

Laureaci tegorocznego konkursu zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów. Są to naukowcy przed trzydziestką (lub mający do 32 lat, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed lub tuż po zrobieniu doktoratu, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki i pochodzący z ośrodków badawczych w całej Polsce. Średni wiek tegorocznych laureatów programu START to 28 lat; ponad 60% laureatów posiada stopień doktora (średni wiek uzyskiwania doktoratu w Polsce to ok. 35 lat). Grono laureatów wszystkich edycji konkursu, łącznie z tegoroczną, liczy już 2580 osób. Od 2009 r.

Fundacja przyznaje również specjalne wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym roku wyróżnienia otrzymali: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Michał Tomza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Michał Jakubowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr inż. Maciej Wielgus z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej i dr Mateusz Chmurski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku po raz drugi zostało również przyznane Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której dorobek naukowy i plany badawcze, przedstawione w konkursie o stypendium START zostały bardzo wysoko ocenione i której badania wyróżniają się jednocześnie odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Laureatką Stypendium została dr Martyna Molak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 000 zł.

DW