×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nowoczesna weterynaria

Na ul. Głębokiej w Lublinie, w starych, niskich budynkach pokoszarowych, ulokowana była przez lata weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego. Wreszcie nadszedł czas zmian. Większość starych obiektów wyburzono, a w ich miejscu powstał nowoczesny kompleks Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt.

Koszt inwestycji wyniósł 76 mln zł, z czego 30% stanowiły wydatki na wyposażenie naukowe. Kwota dofinansowania z PO Rozwój Polski Wschodniej wyniosła 68,4 mln zł. Pozostałe koszty uczelnia pokryła z własnych środków.

W ramach inwestycji zaprojektowane zostały dwa nowoczesne budynki połączone łącznikiem, nawiązujące architektonicznie do istniejącego już na sąsiedniej działce przy tej samej ulicy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

Łączna kubatura obiektów weterynarii to blisko 53,5 tys. m3. Powierzchnia użytkowa to ponad 10,5 tys.m2, zaś powierzchnia zabudowy – ponad 3,5 tys. m2. Koncepcję obiektu opracowano w grudniu 2008 r. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę inwestycji odbyło się 10 lipca 2013 r. Obiekt oddany do użytku na początku tego roku.

Projekt Centrum powstał w Biurze Projektowym Architekt Kaczmarczyk z Suchej Beskidzkiej, a generalnym wykonawcą obiektu była firma „Condite” Spółka z o.o.

W nowym budynku ICPTZ będą miały swoją siedzibę 4 jednostki Wydziału Weterynarii: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt oraz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych.

W ramach tych jednostek będą działać: Laboratorium Proteomiki, Laboratorium Chorób Gruczołu Mlekowego, Laboratorium Biotechnologii Rozrodu, Laboratorium Serologiczne, Laboratorium Immunologii Komórkowej, Laboratorium Białek Ostrej Fazy, Laboratorium Oceny Składu i Jakości Płynu Żwaczowego, Laboratorium Oceny Homeostazy i Analizy Biochemicznej Płynów Ustrojowych, Laboratorium Wieloczynnikowej Analizy Patologii Krwi i Układu Krwiotwórczego, Laboratorium Badań Klinicznych, Laboratorium Cytometrii Przepływowej, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Andrologii, Laboratorium Mikrobiologii, Laboratorium Analizy Chorób Układu Powłokowego.

Jednostka wyposażona została w nowoczesny sprzęt gwarantujący możliwość prowadzenia innowacyjnych badań tak klinicznych, jak i naukowych. Mowa tu o: wysokiej klasie ultrasonografach umożliwiających, oprócz wykonywania standardowego badania USG, przeprowadzenie analizy elastyczności tkanek; tomografie komputerowym; nowoczesnych traktach operacyjnych dla zwierząt towarzyszących i gospodarskich; zestawach endoskopowych; specjalistycznym sprzęcie okulistycznym czy stomatologicznym.

Centrum zostało wyposażone m.in. w: nowoczesny cytometr przepływowy i sorter komórkowy, chromatografy cieczowy i gazowy, wyposażenie laboratoriów biologii molekularnej (termocyklery gradientowe, do PCR w czasie rzeczywistym itp.), wyposażenie laboratorium proteomicznego (LC/MS/MS, chromatograf cieczowy z detektorem masowym do detekcji związków organicznych), a także nowoczesne analizatory biochemiczne, hematologiczne oraz analizatory do oznaczania hormonów w materiale biologicznym.

Jednostki ulokowane w Centrum zamierzają przedstawić ofertę badawczą dla przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach. W dużej mierze będą to badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne na potrzeby przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej czy przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferta badawcza ma obejmować m.in. wykonywanie badań przedklinicznych nowych produktów leczniczych dla medycyny ludzkiej (wymaga to tworzenia modeli zwierzęcych chorób, na których jest możliwe testowanie nowych produktów leczniczych); wykonywanie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną produktów leczniczych weterynaryjnych na docelowych gatunkach zwierząt i konkretnych przypadkach chorobowych w module klinicznym; usługi immunizacyjne; zaplecze badawcze do wykonania eksperymentów i zabiegów operacyjnych na zwierzętach; wykonywanie badań nad farmakokinetyką, farmakodynamiką czy metabolizmem różnych substancji; wykonywanie badań nad żywieniem zwierząt niestandardowymi dietami; specjalistyczne obserwacje; usługi banku genetycznego posiadanych materiałów szczepów małych gryzoni do zakładania nowych hodowli oraz grupy zwierząt eksperymentalnych według wieku, wagi, płci i faz cyklu.

Budynki Centrum wraz z wyposażeniem stanowią jeden z najnowocześniejszych kompleksów naukowo-badawczych dla potrzeb medycyny weterynaryjnej w Polsce i w Europie Wschodniej.

(MJ)