×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przemysłu techniką laserową. W wielu firmach zakupiono lasery i w związku z tym jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę i prowadzenie badań.

Centrum Laserowych Technologii Metali PSk

Centrum Laserowych Technologii Metali powstało 11 lipca 1996 r. Inicjatorem powstania, twórcą i pierwszym dyrektorem aż do śmierci był prof. Henryk Frąckiewicz. Centrum jest jedyną w Polsce wspólną placówką Polskiej Akademii Nauk i Politechniki. Powstało jako jednostka międzywydziałowa, a obecnie jest jednostką Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. Główna część wyposażenia, w postaci laserów dużej mocy i maszyn wytrzymałościowych, została nieodpłatnie przekazana przez Polską Akademię Nauk. Nad działalnością Centrum prowadzi nadzór Rada Programowa składająca się z pracowników nauki powołanych przez Przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN, pracowników nauki powołanych przez rektora Politechniki Świętokrzyskiej oraz dyrektora Centrum. Centrum prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Działalność dydaktyczna jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a działalność naukowa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, poprzez Politechnikę Świętokrzyską. Jako jedyna jednostka w Polsce Centrum podejmuje kompleksowe kształcenie w zakresie przemysłowych laserowych technologii obróbki metali. Centrum zatrudnia 25 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 5 pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych.

W Centrum istnieją dwie Katedry: Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych z Zakładem Inżynierii Powierzchni oraz Zakładem Przemysłowych Systemów Laserowych, a także Katedra Automatyki i Robotyki. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przemysłu techniką laserową. W wielu firmach zakupiono lasery i w związku z tym jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę i prowadzenie badań. Centrum Laserowych Technologii Metali, jako jedyne w kraju prowadzi specjalność Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe i każdego roku zasila przemysł (nie tylko lokalny) w dobrze przygotowanych do pracy specjalistów. W CLTM uruchomiono także studia podyplomowe, jako ofertę na dokształcanie pracowników, którzy mają bądź będą mieli do czynienia z techniką laserową. Efektywne wykorzystanie laserów wymaga automatyzowania procesów – wychodząc naprzeciw tym potrzebom na bazie CLTM Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn uruchomił nowy kierunek studiów Automatyka i robotyka. Firmy produkcyjne przy wprowadzaniu nowych technologii zainteresowane są kompleksowymi wynikami badań skutków, jakie niesie za sobą zastosowanie technologii laserowej. Centrum stara się sprostać tym wyzwaniom poprzez zakupy nowoczesnej aparatury i dostosowywanie do nowych potrzeb przestrzeni w zajmowanym lokalu.

(KD)