Książki nadesłane

Marta BARON, Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki , pod red. Małgorzaty KRAKOWIAK, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kobieta – zdrowie – ciało. Perspektywa biopsychologiczna , pod red. Aliny DWORAK, Kariny LEKSY, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zofia TARAJŁO-LIPOWSKA, Śmierć dziekana. W studni złych emocji , Wyd. „Lech i Czech”, Katowice 2014.

Maria SPŁAWSKA-KORCZAK, Zamek krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu , Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej , pod red. Marka BARAŃSKIEGO i Jerzego WIŚNIEWSKIEGO, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies , red. Wojciech KALAGA, Marcin MAZUREK i Marcin SARNEK, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna MATYSEK, Normalizacja europejska w zakresie informatologii , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Antony POLONSKY, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji , tłum. Mateusz Wilk, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.

Marcin JUŚ, Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne , Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa – Toruń 2014, seria: Monografie FNP.

Agnieszka KLUBA, Poemat prozą w Polsce , Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa – Toruń 2014, seria: Monografie FNP.

Paulina MAŁOCHLEB, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej , Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa – Toruń 2014, seria: Monografie FNP.

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii , pod red. Rafała BORYSŁAWSKIEGO, Alicji BEMBEN, Justyny JAJSZCZOK i Jakuba GAJDY, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Język artystyczny. Tom 15. Język(i) kultury popularnej , red. nauk. Artur REJTER, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej , pod red. Katarzyny OLBRYCHT, Barbary GŁYDY, Agnieszki MATUSIAK, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jerzy BARTMIŃSKI, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze , wybór i red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

Michael TOMASELLO, Historia naturalna ludzkiego myślenia , tłum. Bartłomiej Kucharzyk, Rafał Ociepa, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

Barbara MITRĘGA, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała , pod red. Kazimiery WÓDZ i Jolanty KLIMCZAK, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Beata GUCZALSKA, Aktorstwo polskie. Generacje , Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2014.

Idea uniwersytetu. Reaktywacja , red. Piotr SZTOMPKA, Krzysztof MATUSZEK, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Katarzyna NIESPOREK, „Ja” Świetlickiego , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Malwina ROLKA, Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena OCHWAT, Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia księży Jana Twardowskiego, Janusz Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wacław IWANIUK, Dom , przygotowanie do druku, posłowie i noty Jan Wolski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów – Toronto 2014.

O badaniach i współpracy naukowej , red. Piotr ŻABICKI, Uniwersytet Jagielloński, Dział Promocji i Informacji, Kraków 2015.

Stanisław Ignacy WITKIEWICZ, Pożegnanie jesieni , wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 323.

Tymoteusz KARPOWICZ, Utwory poetyckie (wybór) , wstęp i oprac. Bartosz Małczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 321.

Władysław BRONIEWSKI, Wybór wierszy , wstęp i oprac. Tadeusz Bujnicki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 322.

Władysław Stanisław REYMONT, Ziemia obiecana , wstęp i oprac. Magdalena Popiel, wyd. II przejrzane i uzupełnione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2014, seria: Biblioteka Narodowa. Seria I Nr 286.

Krzysztof KRASUSKI, Republiki literackiej nowoczesności , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena ŚLAWSKA, Formy dialogu w gatunkach prasowych , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Robert PYKA, Metropolizacja a lokalne governance. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wanda CZARNOTA, Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek do antropologii kobiety , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Aleksander NAWARECKI, Parafernalia. O rzeczach i marzeniach , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena BŁASZAK, Imperceptywność w języku macedońskim i polskim , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? , pod red. Marka PIECHOTY, Marty KALARUS, Oskara KALARUSA, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anastazja SORKOWICZ, Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2104, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

70 lat Politechniki Krakowskiej 1945-2015 , red. Błażej SKOCZEŃ, Wydawnictwo PK, Kraków 2015.

Bogusław ŚLIWERSKI, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej , OW „Impuls”, Kraków 2015.