×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Doktorat h.c. - prof. S. Pruszyński

POZNAŃ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nadał niedawno 50. tytuł doktora honorowego. Najwyższą godność akademicką otrzymał prof. Stefan Pruszyński, wybitny specjalista w dziedzinie nauk rolniczych związanych z ochroną roślin, szczególnie w zakresie entomologii stosowanej i biologicznych metod oraz integrowanych programów ochrony upraw. Prof. Pruszyński przez 18 lat pełnił funkcję szefa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. W tym okresie inicjował, organizował i ukierunkowywał badania istotne dla polskiej ochrony roślin. Wypromował 6 doktorów. Dorobek prof. Pruszyńskiego obejmuje ponad 670 publikacji, wśród nich 140 to oryginalne prace naukowe. Jest on też autorem 300 artykułów popularnonaukowych, ekspertyz, instrukcji wdrożeniowych, monografii naukowo – technicznych, pisanych na zamówienie praktyki rolniczej, służb ochrony roślin i doradztwa technologicznego.

Centrum Nauk Stosowanych

CHORZÓW 2 marca podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Nauk Stosowanych – II etapu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Kształt architektoniczny nadali obiektowi architekci poznańskiej pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa SA. Wartość projektu wynosi 36 mln zł. Jest on współfinansowany ze środków unijnych PO Infrastruktura i Środowisko. Centrum Nauk Stosowanych stanowi II etap tworzenia Kampusu Nauk Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Budynek Centrum będzie się składał z dwóch segmentów dydaktyczno-laboratoryjnych, składających się z 4 kondygnacji, oraz 5-kondygnacyjnego segmentu komunikacyjnego z sanitariatami, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi. Całość wkomponowana została w park wraz z pomnikiem Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty i projektowanym traktem pieszym. W wyniku realizacji projektu powstanie 57 nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, 10 nowych sal wykładowych i dydaktycznych i 590 stanowisk ICT.

CD NIWA

GDAŃSK 2 marca Politechnika Gdańska uruchomiła jeden z najszybszych komputerów w Polsce i Europie. Supermaszyna służyć będzie realizacji projektu CD NIWA, którego celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i aplikacji dla nauki, biznesu oraz społeczności Pomorza. Superkomputer wykonujący biliard operacji matematycznych na sekundę wart jest 30 mln złotych i znacznie przewyższa zasoby informatyczne większości organizacji i firm w Polsce. To potężne narzędzie będzie sercem Projektu CD NIWA (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji), otwierającym możliwości współpracy zespołu projektu z przedstawicielami świata biznesu. Celem działań będzie m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań informatycznych wymagających dużych mocy obliczeniowych. Klaster został zainstalowany w Centrum Informatycznym TASK PG, zastępując swojego poprzednika: superkomputer Galerę, działającą w tym miejscu od 2008 r. – Nowy superkomputer zapewnia 10-krotnie większą moc obliczeniową. Wszystkie dotychczasowe aplikacje, z których korzystają naukowcy będą pracowały dużo szybciej – tłumaczy prof. Henryk Krawczyk, rektor PG, kierownik projektu CD NIWA. – Badacze krócej będą czekać na rezultaty przeprowadzonych symulacji i modelowania eksperymentów. Szybciej więc uzyskają istotny wynik badań. Poza klastrem CD NIWA udostępni specjalistyczne platformy, które umożliwiają tworzenie aplikacji naukowych, multimedialnych i mobilnych. Ofertę dopełnia katalog usług doradczych, świadczonych przez ekspertów skupionych wokół Centrum. Zapewnią oni pomoc merytoryczną partnerom projektu, np. w zakresie konfiguracji wykorzystywanych platform i narzędzi oraz organizacji pracy zespołowej. Wartość projektu CD NIWA wynosi 40 mln zł. Projekt współfinansowany jest w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.

Elektrony w Solaris

KRAKÓW Fizycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego z synchrotronu Solaris przeprowadzili wiązkę elektronów przez cały akcelerator liniowy. Aby dotrzeć do końca akceleratora, wiązka elektronów musiała przemierzyć drogę blisko 40 metrów od źródła (czyli od działa elektronowego) i przejść przez 6 struktur przyspieszających. W tej chwili jest to najszybsza (najbardziej energetyczna) wiązka elektronów w Polsce. Elektrony na końcu liniowego przyspieszacza elektronów miały prędkość bliską prędkości światła (dokładnie 99.99985% prędkości światła), a energia wiązki elektronowej osiągnęła wartość 300 MeV. Działające w Polsce liniowe akceleratory elektronowe wykorzystywane są głównie do zastosowań medycznych, jednak tam wiązka elektronów uzyskuje energię rzędu kilkudziesięciu MeV. Docelowo akcelerator Solaris ma możliwość pozyskania maksymalnej energii 600 MeV. Teraz nastąpi montaż linii transferowej, która będzie przenosić wiązkę elektronów uzyskaną w akceleratorze liniowym, położonym 7 metrów pod ziemią, do pierścienia synchrotronu, który znajduje się 3 metry wyżej.

Doktoraty h.c. – T. Słomka i J. Szmyd

KRAKÓW 5 marca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie tytuły doktorów honoris causa Shibaura Institute of Technology, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Japonii, wręczono profesorom Tadeuszowi Słomce, rektorowi AGH oraz Januszowi Szmydowi, pełnomocnikowi rektora ds. współpracy z Japonią. To trzeci i czwarty doktorat honoris causa w 90-letniej historii Shibaura Institute of Technology. W tym czasie do AGH przyjechało 15 studentów tokijskiej uczelni, by w ramach Winter School AGH-SIT wspólnie z koleżankami i kolegami z AGH przez dwa tygodnie pracować nad projektami związanymi z technologiami energetycznymi. Wizyta władz SIT była okazją do podsumowania rozpoczętej w 2004 roku ścisłej współpracy obu uczelni. Koncentruje się ona nie tylko na badaniach (głównie związanych z energetyką oraz inżynierią materiałową), ale także na wymianie studenckiej i wspólnym kształceniu doktorantów (umowa o podwójnym dyplomowaniu). Shibaura Institute of Technology jest jednym z najważniejszych japońskich partnerów AGH. Na tej prywatnej uczelni, której kampus zlokalizowany jest w centrum Tokio, studiuje ponad 8 tys. studentów.

Doktorat h.c. – prof. R. Tadeusiewcz

KRAKÓW 6 marca nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi z Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest on wybitnym specjalistą w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki oraz informatyki. Zajmuje się m.in. systemami wizyjnymi robotów przemysłowych, systemami sensorycznymi oraz sieciami neuronowymi. Jest członkiem PAN i PAU. Był rektorem AGH. Otrzymał doktoraty honorowe 12 uczelni.

Nagroda ks. Musiała

KRAKÓW 6 marca w Akademii Ignatianum wręczono Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za 2014 rok. Wyróżnienie za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego przyznawane jest co roku za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania oraz za działalność społeczną w duchu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Laureatami nagrody zostali ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska. Ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel to katolicki ksiądz, który już po święceniach, w 12. roku kapłaństwa dowiedział się, że jest Żydem ocalonym z Zagłady. Od tego czasu szuka swej tożsamości. Świadectwem jego poszukiwań jest książka Zgłębiając tajemnicę Kościoła . Obecnie mieszka w Jerozolimie, pracuje w Instytucie Jad Waszem. Przez długie lata wykładał filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zofia Radzikowska jest doktorem prawa, działaczką społeczną zasłużoną dla odrodzenia społeczności żydowskiej w Krakowie. Przez 30 lat wykładała na Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktorat h.c. – ks. prof. M. Heller

KATOWICE 11 marca nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego ks. prof. Michałowi Hellerowi, wybitnemu kosmologowi, filozofowi i teologowi. Ks. prof. Heller przez lata związany był z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, a potem jego następcą - Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Jest laureatem Nagrody J. Templetona, którą przeznaczył na stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie (obecnie nim kieruje). Prof. Heller jest członkiem Papieskiej Akademii Nauk, Obserwatorium Watykańskiego, European Society for the Study of Science and Theology, The Center for Theology and the Natural Sciences, European Physical Society, International Astronomical Union, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Religion, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Teologicznego.

PW i Thales

Warszawa 12 marca Politechnika Warszawska i francuska firma Thales podpisały list intencyjny dotyczący współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej. Kooperacja obejmie wspólne opracowania w obszarze obrony powietrznej, technologii kosmicznych oraz platform bezzałogowych statków latających. Jeszcze w tym roku obie instytucje rozpoczną wspólne prace nad sensorami, systemami nawigacji i kontroli broni, modelowaniem i symulacją. Współpraca w zakresie technologii kosmicznych obejmie modelowanie, symulację i identyfikację statków kosmicznych, platformy wielozadaniowe, przetwarzanie i rozpoznanie obrazów, robotykę kosmiczną, monitorowanie lotnicze, monitorowanie zużycia paliwa. Dodatkowo, w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), PW będzie współpracować z firmą Thales nad technologiami radarowymi, symulacją lotów, technologiami napędów, zastosowaniami w służbach cywilnych, interfejsem człowiek-maszyna. Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2014 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 13 mld euro, zatrudniając 61 tys. pracowników w 56 krajach.

PW z EDF

WARSZAWA Także 12 marca Politechnika Warszawska podpisała porozumienie o nawiązaniu oficjalnej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju jądrowego, eksploatacji elektrowni jądrowych oraz szkoleń z francuska firmą EDF SA, New Nuclear Projects & Engineering. Współpraca będzie obejmować m.in. praktyki studenckie w obiektach jądrowych, wizyty doktorów i osób na stażach podoktorskich, wykłady dla studentów studiów magisterskich na kierunku Nuclear Power Engineering, dotyczące zagadnień takich jak eksploatacja i konserwacja elektrowni jądrowych, analiza bezpieczeństwa, badania lokalizacji, modelowanie i symulacje pracy elektrowni jądrowej, ochrona radiologiczna.

Zegar atomowy z FAMO

TORUŃ W Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu powstał optyczny zegar atomowy, który wyznacza upływ czasu z wyjątkową precyzją. Urządzenie zostało zbudowane przez konsorcjum naukowe Polski Optyczny Zegar Atomowy (POZA), w którego skład wchodzą Uniwersytet Warszawski (koordynator projektu), Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Jagielloński. Teoretyczna stabilność nowego zegara, wynikająca z wykorzystywanych mechanizmów fizycznych, dopuszcza błąd o sekundę na kilkadziesiąt miliardów lat, co jest okresem kilkukrotnie dłuższym od tego, jaki upłynął od Wielkiego Wybuchu. Optyczne zegary atomowe składają się ze wzorca atomowego, grzebienia optycznego oraz ultraprecyzyjnego lasera. Częstotliwość światła generowanego przez laser jest dokładnie dostrajana do różnicy energetycznej między ściśle określonymi poziomami w atomach znajdujących się we wnętrzu wzorca atomowego. Pomiar czasu odbywa się poprzez zliczanie oscylacji pola elektromagnetycznego w już dostrojonym i ustabilizowanym świetle laserowym. Częstotliwość fali świetlnej lasera jest jednak tak duża, że zliczanie pojedynczych „tyknięć” wykracza poza możliwości współczesnej elektroniki. Rolę przekładni zębatej, przeliczającej częstotliwości optyczne na mniejsze, radiowe, pełni grzebień optyczny - laser wytwarzający wiele bardzo krótkich impulsów, trwających zaledwie femtosekundy (milionowe części miliardowych części sekundy). Impulsy te służą jako optyczny odpowiednik linijki, której „podziałkę” można zsynchronizować (zdudnić) z częstotliwością światła dostrojonego do wzorca atomowego. Zebrane dotychczas dane sugerują, że w Toruniu działa najstabilniejszy i najdokładniejszy zegar w Polsce. Precyzyjne pomiary czasu odgrywają istotną rolę w wielu dziedzinach nauki i techniki. Najbardziej wyrafinowane zegary pomagają fizykom testować tak fundamentalne cechy rzeczywistości, jak zmienność w czasie stałych fizycznych, służą do niezwykle dokładnego weryfikowania przewidywań ogólnej teorii względności, a także do poszukiwań ciemnej materii w kosmosie. Zegary atomowe poprzedniej generacji, o znacząco mniejszej precyzji, są obecnie stosowane m.in. w systemach nawigacji satelitarnej, w bezprzewodowych sieciach o dużej przepustowości, przy zabezpieczaniu transmisji bankowych, a także w pomiarach pola grawitacyjnego Ziemi, ujawniających jej wewnętrzną strukturę geologiczną. Budowa optycznego zegara atomowego w Toruniu została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doktorat h.c. – prof. S. Yusuf

Fot. A. Zadrzywilski

WROCŁAW 12 marca nadano tytuł doktora honoris causa wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Salimowi Yusufowi z Uniwersytetu McMaster w Kanadzie. Jest on uznanym na świecie kardiologiem i epidemiologiem, którego prace przez ponad 35 lat znacząco wpłynęły na profilaktykę i leczenie chorób układu krążenia. Prowadzi obecnie największe w historii prospektywne badania epidemiologiczne, oceniające wpływ zmian społecznych zarówno na występowanie chorób sercowo-naczyniowych, jak i na wszystkie tzw. choroby cywilizacyjne. Uczestniczy w nich ponad 155 tys. osób z 700 społeczności w 22 krajach o różnych poziomach dochodów. W wyniku umowy z Uniwersytetem McMaster Akademia Medyczna we Wrocławiu w 2007 r. przystąpiła do projektu Population Urban Rural Epidemiological Study. W grupie obserwowanej przez zespół badaczy z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego jest ponad 2 tys. osób. W wyniku tej współpracy ukazało się dotychczas 11 prac w wysokoimpaktowych czasopismach, takich jak NEJM i JAMA, przedstawiających wyniki badań projektu PURE, których współautorami są polscy naukowcy z Wrocławia.

WSL inspiruje nauczycieli logistyki

POZNAŃ Niemal 200 nauczycieli przedmiotów logistycznych z całego kraju spotkało się 13 marca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu na IX Forum Nauczycielskim. Wiodącym tematem tegorocznego spotkania był rozwój kierunku technik logistyk i technik spedytor w szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, zgłaszający kłopoty z naborem do klas logistycznych, mogli dowiedzieć się, jak komunikować się z młodymi ludźmi i wykorzystać szkolny potencjał, by zainteresować kolejne roczniki gimnazjalistów. Z ogromnych zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Mariusza Brechelke, przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Nauczyciele zdobyli zapewnienie o wsparciu Wyższej Szkoły Logistyki w rozwiązaniu bieżących problemów i zagospodarowaniu zapotrzebowania na merytoryczną pomoc. Na potrzeby nauczycieli odpowiada także Instytut Logistyki i Magazynowania, przygotowując odpowiednie podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne, w pełni zgodne z nową podstawą programową. O nowych publikacjach oraz innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych mówili: Tomasz Janiak i Artur Olejniczak (ILiM) oraz Paweł Fajfer (WSL).

Obrzędy na Kujawach

TORUŃ W kompleksie obrzędowym w Kowalu na Kujawach odkryto m.in. jamę z konstrukcjami megalitycznymi, zbudowanymi z kamieni o wadze wynoszącej nawet kilkaset kilogramów, jamę obrzędową z pochówkami zwierzęcymi oraz pochówek ludzki, najprawdopodobniej ofiary rytualnego zabójstwa. W odkryciu brali udział archeologowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kompleks w Kowalu można datować na okres 3250/3100 - 2400/2150 p.n.e. Badania wskazują, że miejsce to wykorzystywane było przez długi czas, a wykonywane tu obrzędy miały skomplikowany charakter. Niektóre z nich były rozłożone na wiele lat, zaś składanie ofiar ze zwierząt rozdzielały nawet kilkuletnie przerwy. Analiza odnalezionego wyposażenia pochówku, a przede wszystkim badania mikroskopowe śladów użytkowych, odkrytych na powierzchni narzędzi złożonych w grobie, wykazały, że zostały one specjalnie przygotowane do funkcji daru oraz pozwoliły na zasugerowanie dominującej roli zwierząt w codziennym życiu zmarłego. Na podstawie badania kości określono grupę krwi zmarłego, co jest pierwszym tego rodzaju przypadkiem w historii badań neolitu europejskiego. Efektem przeprowadzonych badań jest dwujęzyczna publikacja Kowal 14 Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych /Kowal 14 Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture, dotycząca późnego neolitu na ziemiach polskich, która została napisana pod redakcją dr. Grzegorza Osipowicza z Instytutu Archeologii UMK. Monografia zwyciężyła w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym wzięło udział sto kilkadziesiąt projektów z całej Polski.

Doktorat h.c. – prof. A. Białynicki-Birula

WARSZAWA 19 marca prof. Andrzej Białynicki-Birula, matematyk, twórca warszawskiej szkoły geometrii algebraicznej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jednym z podstawowych narzędzi badawczych w geometrii algebraicznej jest twierdzenie o topologii rozmaitości nazywane Białynicki-Birula decomposition theorem. Laureat od początku swej kariery naukowej związany jest z UW, chociaż stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Berkeley. Wypromował 22 doktorów z geometrii algebraicznej oraz topologii algebraicznej. Napisał ponad 70 publikacji, w tym cztery podręczniki akademickie z dziedziny algebry i algebry liniowej.

Prof. J. Duszyński prezesem PAN

WARSZAWA 19 marca podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowego prezesa PAN. Został nim prof. Jerzy Duszyński, który w głosowaniu otrzymał 111 głosów i tym samym pokonał prof. Mirosławę Marody, na którą głosowało 68 członków PAN. Prof. Duszyński jest biologiem i biochemikiem. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – PAN w obecnym, niezmienionym kształcie trwa od kilkudziesięciu lat. Nadszedł obecnie dobry moment do istotnych reform strukturalnych i organizacyjnych. Zwłaszcza, że potencjał instytutów PAN jest ogromny. Pracuje tam prawie 5,5 tys. wybitnych naukowców, a wiele instytutów ma kategorię A lub A+. W Polskiej Akademii Nauk trwa już dyskusja nad oddzieleniem korporacji od instytutów oraz nad połączeniem badań i edukacji. Dojrzewa więc atmosfera do istotnych zmian, a dyskusja nad nową formułą to istotne zadanie nowego prezesa – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Prof. Buchholtz w Henry James Society

Fot. A. Romański

TORUŃ Prof. Mirosława Buchholtz, kierownik Katedry Filologii Angielskiej UNIWERSYTETU Mikołaja Kopernika została wybrana do Zarządu amerykańskiego towarzystwa Henry James Society. W 2015 roku będzie pełnić funkcję sekretarza/skarbnika. Towarzystwo propaguje wiedzę na temat klasyka literatury anglo-amerykańskiej, organizuje konferencje, publikuje pismo The Henry James Review . Strona internetowa The Henry James Society udostępnia w formie elektronicznej bogate zbiory materiałów dotyczących Henry’ego Jamesa, którego Pietro Citati w jednym ze swoich esejów określił jako ojca wszystkich tych, którzy opowiadają historie w czasach nowoczesnych. Zainteresowania naukowe prof. Buchholtz koncentrują się wokół literatury kanadyjskiej i amerykańskiej XIX i XX wieku, twórczości Henry’ego Jamesa, recepcji literatury kanadyjskiej i amerykańskiej w Polsce, przekładu literackiego, filmowych adaptacji dzieł literackich oraz baśni literackiej w USA i Kanadzie.

Mistrzowie mediacji

WARSZAWA III Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji po raz kolejny organizowany był przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland we współpracy z Kancelarią MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy, Krajową Radą Radców Prawnych i Naczelną Radą Adwokacką przy wsparciu merytorycznym Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Facultas Iuridica. Najlepsza okazała się drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak, Piotr Kucała, Michał Pomperski i Jakub Sałek. Tuż za nią uplasowała się drużyna z Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrody Mrongowiusza 2015

GDAŃSK 20 marca podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego wręczono Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich uczelni. Laureatami tegorocznych nagród zostali: prof. inż. Jerzy Błażejowski (Wydział Chemii UG), dr Urszula Patocka-Sigłowy (Wydział Filologiczny UG) i dr Piotr Arłukowicz - (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG). P. Arłukowicz obronił doktorat z chemii. Wprowadził do dydaktyki na UG szereg nowych przedmiotów dotyczących programowania i grafiki komputerowej. W trakcie pracy ze studentami stara się wyzwolić w nich kreatywność i odwagę do podejmowania samodzielnych poszukiwań. Zbudował przenośne studio nagraniowe do tworzenia efektów specjalnych, jest autorem kilku filmów i animacji dla wydziału. W 2014 roku pozyskał grant „Mobilna Fabryka Innowacji” w konkursie Santander Universidades. W ramach projektu powstaje mobilna pracownia, w której uczniowie, studenci, doktoranci i pracownicy naukowi będą mogli budować i tworzyć oprogramowanie do nowych urządzeń elektronicznych, mających zastosowanie w życiu codziennym i pracy naukowej. Prof. J. Błażejowski, kierownik Katedry Chemii Fizycznej, jest wybitnym specjalistą w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, termodynamiki i kinetyki chemicznej, fotochemii i spektroskopii oraz chemii środowiska. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych; jest współautorem czterech patentów. Wypromował 19 doktorów. Jest cenionym i szanowanym w całym środowisku akademickim profesorem, który w nienaganny sposób przestrzega i promuje najważniejsze uniwersyteckie wartości. Dr U. Patocka-Sigłowy z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej od dwóch kadencji pełni funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego ds. Studenckich i pełni tę funkcję, będąc gorącym i zaufanym rzecznikiem spraw studenckich. Jest współtwórcą kierunków rosjoznawstwo oraz studia wschodnie na Wydziale Filologicznym UG.

Nagrody „Przeglądu Wschodniego”

WARSZAWA 21 marca na Uniwersytecie Warszawskim wręczono Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2014. W kategorii dzieła krajowe nagrodę otrzymała Irena Borowik, autorka książki Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie , Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2014. Nagroda w kategorii „dzieła zagraniczne” trafiła do Natalii Starczenko za książkę „Честь, кровіриторика.КонфліктушляхетськомусередовищіВолині(другаполовинаХVI — ХVІI століття)”, [Honor, krew i retoryka. Konflikty wśród szlachty na Wołyniu (2.poł.XVI-XVIIw.], Wydawnictwo Laurus, Kijów 2014 oraz Joerga Baberowskiego, autora pracy Stalin. Terror absolutny [Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt], Prószyński i S-ka, Warszawa 2014. Za popularyzację problematyki wschodniej nagrodzono Bohdana Urbankowskiego, autora książki Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg , Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014. Nagrodę w kategorii dzieje Polaków na Wschodzie otrzymał Mikołaj Iwanow, autor pracy Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina „Operacja polska” 1937-1938 , Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2014. Jerzego Gaula, autora wydania Polonika w archiwum parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861-1918 , Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014 nagrodzono za edycję materiałów źródłowych. W tej samej kategorii nagrodę otrzymała Maria Wardzyńska za Dziennik 1941–1943 Kazimierza Sakowicza, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2014. Nagrodę Specjalną za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej otrzymał Roman Duda. Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora otrzymał Janusz Smaza.

Kometa Polonia

KRAKÓW Międzynarodowa Unia Astronomiczna oficjalnie potwierdziła, że 23 marca zespół czterech Polaków odkrył w naszym Układzie Słonecznym kometę, która została na wniosek odkrywców nazwana C/2015 F2 Polonia. To nieobserwowane do tej pory ciało niebieskie zostało odkryte za pomocą robota - zdalnie sterowanego obserwatorium astronomicznego umiejscowionego na Pustyni Atacama w Chile. Odkrywcami komety są amatorzy, którzy dzięki własnym środkom finansowym uruchomili już drugie tego typu obserwatorium, poszukujące komet i planetoid. Pierwsze, również zdalnie sterowane obserwatorium, znajduje się w północnych Włoszech niedaleko toskańskiej granicy. Kometa Polonia jest czwartą kometą odkrytą przez Polaków w powojennej historii (za pomocą teleskopów naziemnych) i pierwszą od dziewięćdziesięciu lat odkrytą przez amatorów. Marcin Gędek (przedsiębiorca), Michał Kusiak (student Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Rafał Reszelewski (uczeń technikum) oraz Michał Żołnowski (lekarz) od kilku lat dzielą swój prywatny i zawodowy czas z astronomiczną pasją.

Doktorat h.c. – prof. Z. Krauze

ŁÓDŹ 24 marca w 70. rocznicę rozpoczęcia zajęć w powojennym konserwatorium w Łodzi tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej otrzymał prof. Zygmunt Krauze, światowej sławy kompozytor i pianista, prowadzący klasę kompozycji w łódzkiej AMuz. Z. Krauze stworzył oryginalny styl muzyczny inspirowany malarstwem Strzemińskiego, a o randze jego twórczości świadczą wykonania jego kompozycji na całym niemal świecie oraz liczne nagrody i odznaczenia, m.in.: francuska Legia Honorowa i tytuł Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. W 2012 roku prof. Krauze został nagrodzony Koryfeuszem Muzyki Polskiej w kategorii osobowość roku, zaś w maju 2014 Narodowy Uniwersytet Muzyczny w Bukareszcie przyznał mu doktorat honoris causa.

Podczas tej samej uroczystości dyplomem „Primus in artibus” uhonorowano najlepszą absolwentkę AM w minionym roku akademickim. Wyróżnienie za rok 2013/2014 otrzymała saksofonistka Aleksandra Mańkowska z klasy dr. hab. Pawła Gusnara.

Komercjalizacja klinik

KATOWICE 25 marca Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przyjął uchwałę, w której wyraził zgodę na przekształcenie Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego SUM wraz z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie oznacza to, że szpitale natychmiast staną się przedsiębiorstwami. Podjęta przez Senat SUM uchwała będzie natomiast stanowiła podstawę do skierowania do Ministra Skarbu Państwa wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie aktywami trwałymi poprzez przekazanie ich do podmiotu leczniczego SUM, prowadzonego w formie spółki kapitałowej. Efektem przekształcenia ww. szpitali ma być m.in. zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń medycznych, w tym wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych, wzrost kompleksowości usług i zapewnienie ciągłości procesu diagnostycznego i/lub terapeutycznego oraz w pełni kompleksowe leczenie pacjentów, w tym onkologicznych, w ramach jednego ośrodka. Leczenie chorych będzie się odbywać od wstępnej i pogłębionej diagnostyki, poprzez wielozakresowe leczenie operacyjne, po radioterapię i chemioterapię i późniejszą opiekę ambulatoryjną. Dzięki połączeniu możliwe będzie spełnienie wymogów czasowych tzw. „szybkiej ścieżki onkologicznej”. Połączony potencjał diagnostyczny (pracownie, aparatura i sprzęt medyczny), wysokiej klasy specjaliści, jeden interdyscyplinarny zespół tzw. „Konsylium” będą służyły kompleksowemu leczeniu pacjenta onkologicznego w ramach jednego ośrodka. Dodatkowo szpital zyska możliwość wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, w tym nierealizowanych w innych ośrodkach medycznych, na które dziś występuje zapotrzebowanie społeczne. Konsolidacja obu szpitali ma mieć pozytywny efekt dla prowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształcenia i procesu naukowo-badawczego.

Doktorat h.c. – prof. J. Makowski

Źródło: Biuro Prasowe UW

WARSZAWA/TOLUCE 26 marca prof. Jerzy Makowski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Autonomicznego Stanu Meksyk w Toluce. Dwa dni wcześniej prof. Jerzy Makowski otrzymał Dyplom Aleksandra Humboldta za zasługi dla rozwoju nauki. Wyróżnienie zostało przyznane polskiemu badaczowi przez Meksykańskie Towarzystwo Geografii i Statystyki Stanu Meksyk. Zainteresowania naukowe profesora dotyczą m.in. zmian społeczno-gospodarczych w regionach tubylczych Meksyku.

Visita Distinguida

KRAKÓW/CONEPCION Przewodniczący Rady i kierownik projektu Małopolskie Centrum Biotechnologii prof. Kazimierz Strzałka został odznaczony przez Uniwersytet w Concepcion (Chile) medalem „Visita Distinguida”. Medal, który po doktoracie honorowym jest drugim najważniejszym wyróżnieniem w hierarchii odznaczeń przyznawanych przez Uniwersytet w Concepcion został profesorowi przyznany za zasługi w rozwoju współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i chilijską uczelnią.

MEDI@STERY

GDAŃSK 27 marca na Uniwersytecie Gdańskim wręczono nagrody w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach - MEDI@STERÓW. Laureatami zostali: Pierwsze miejsce – Marcin Sanakiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne” (praca napisana pod kierunkiem prof. Jana P. Hudzika). Drugie miejsce – Jakub Ochnio z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie „Język komunikowania wizualnego – semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii” (praca napisana pod kierunkiem dr Macieja Ulity). Trzecie miejsce – Aleksandra Rabowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego w polskiej blogosferze kulinarnej” (praca napisana pod kierunkiem dr Adama Szymaniaka).

TYGIEL 2015

LUBLIN VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 odbyła się pod hasłem „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej w dniach 21-22 marca 2015 roku. Podczas konferencji zaprezentowano blisko 300 tematów w formie prelekcji oraz posterów. Nagrodzono i wyróżniono 22 prezentacje oraz 12 posterów naukowych m.in.: Molekularny obraz raka płuca - Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Marzena Zalewska-Ziob (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach); Wpływ odmiany winorośli na zawartość fruktozy, glukozy i sacharozy w owocach Vitis vinifera l. z uprawy na podkarpaciu - Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Rafał Pieniążek (Uniwersytet Rzeszowski); Porównanie skutków oddziaływania odcieków pochodzącego ze składowiska odpadów na zmiany parametrów chemicznych gleb na przykładzie gleby brunatnej o podłożu kamienistym z glebą gliniastą - Grzegorz Gałko (Politechnika Śląska); Amyloidogeneza białka Tau - Bartosz Niżyński (Uniwersytet Warszawski); Koncepcja Smart Manufaturing w zarządzaniu produkcją – Jakub Pizoń (Politechnika Lubelska); Czy „smutek będzie zawsze?” – o zapalnej etiologii depresji - Małgorzata Janowska, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Andrzej Czernikiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie); Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji - Iwona Kamińska, Roman Popielarz (Politechnika Krakowska); Cechy epigenetyczne kości piętowej a stabilność stawu skokowego dolnego - Ewa Kotecka, Maciej Mularczyk, Maja Lemiec (Pomorski Uniwersytet Medyczny); Mini-koliste plazmidowe DNA jako potencjalnie bezpieczne i wysoce efektywne wektory niewirusowe - Arkadiusz Goede, Maciej Gawroński, Joanna Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Gdańsk – Beata Czechowska-Derkacz, Ewa Kuczkowska; Katowice - Agata Kalafarska, Jacek Szymik-Kozaczko; Kraków – Bartosz Dembiński, Izabela Majewska, Mariusz Kopiejka, Łukasz Wspaniały; Poznań – Alicja Gruszczyńska, Jerzy Lorych; Toruń Grzegorz Osipowicz, Anna Płaczek; Warszawa – Olga Basik, Mirosław Grabianowski, Krzysztof Szymański; Wrocław - Janina Kapłunowska, Adam Zadrzywilski. Korzystano z materiałów Biura Prasowego UW i Działu Promocji UJ.