×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Pierwszy rok w nowej siedzibie

W roku 2014 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeniosła się do nowej siedziby w odrestaurowanym budynku przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie. W ub. roku FNP zrealizowała 20 programów, a na zadania statutowe wydała ponad 91 mln zł. Złożone do konkursów aplikacje recenzowało 725 recenzentów, w tym 295 zagranicznych. Beneficjentami programów stypendialnych FNP były 192 osoby. W konkursach, szkoleniach i stażach, realizowanych przez Fundację ze środków unijnych, uczestniczyło ponad 1350 osób.

Zrealizowano podstawowe programy Fundacji: START (136 laureatów, 3 848 tys. zł), MISTRZ (8 laureatów, 2 390 tys. zł) i Nagrodę FFNP (4 laureatów, 800 tys. zł). We współpracy z instytucjami zagranicznymi przyznano Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta (6 laureatów, 481 tys. zł) oraz Polsko-Niemiecką Nagrodę COPERNICUS (2 laureatów, 100 tys. euro, w tym 50 tys. FNP).

W październiku 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Europejskim Centrum Fundacji zorganizowała międzynarodową konferencję pt. „Towards a new concept of Excellence in Research?”, poświęconą kryterium doskonałości w nauce.

W kwietniu 2014 r. FNP, w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowała program mający wesprzeć osoby zainteresowane stworzeniem nowej jednostki naukowej w Polsce w ramach konkursu „Teaming of Excellence” i zaprosiła naukowców do składania planów rozwoju dla takich jednostek. FNP wyłoniła 10 polskich projektów, z czego Komisja Europejska zakwalifikowała do 2. etapu konkursu 3 projekty. Konkurs „Teaming of Excellence” jest realizowany w ramach Horyzontu 2020. Jego celem jest wyrównywanie poziomu rozwoju naukowego oraz zmniejszanie jakościowych różnic pomiędzy badaniami prowadzonymi w poszczególnych krajach europejskich.

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu FNP uruchomiono interdyscyplinarne Studia Polskie na Uniwersytecie Columbia (Polish Chair) w Nowym Jorku w USA. Kierownikiem katedry została dr Małgorzata Mazurek. Utworzono także Polish Studies na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii, których szefem został dr Stanley Bill.

W grudniu 2014 roku zainaugurowano wspierany i zainicjowany przez FNP projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, który realizuje Biblioteka Narodowa. Academica jest innowacyjnym systemem wypożyczeń elektronicznych, który umożliwia czytelnikom bezpłatny dostęp do setek tysięcy publikacji naukowych.

FNP w liczbach

Ponadto przyznano: 2 Wyjazdowe Stypendia Naukowe dla laureatów programu MISTRZ (55 tys. euro); 2 stypendia w ramach programu KOLUMB (93 tys. zł); 1 grant wspomagający dla stypendystów zagranicznych FNP – laureatów programu KOLUMB (40 tys. zł).

W programie HOMING PLUS 14 laureatów otrzymało subwencje o łącznej wysokości 3 778 tys. zł. 15 laureatów programu POMOST uzyskało granty powrotowe o wartości 3 945 tys. zł.

W 2014 roku realizacja projektu SKILLS obejmowała: szkolenia (przeprowadzono łącznie 67 szkoleń, liczba uczestników wyniosła 1072), dwa konkursy w ramach programu IMPULS (liczba laureatów: 17, łączna wysokość nagród: 1 640 tys. zł), konkurs w ramach programu INTER (liczba laureatów: 12, łączna wysokość nagród: 1 160 tys. zł), program SKILLS – staże FNP, liczba uczestników: 29), Akademię Menadżerów Programowych (w 2014 roku przyjęto 10 nowych uczestników. W ramach Akademii przeprowadzono 3 szkolenia, w których wzięły udział łącznie 44 osoby, a także zorganizowano 10 wizyt studyjnych, w których wzięło udział 97 osób) oraz dwa konkursy eNgage (liczba laureatów: 27, wartość dofinansowania: 1 164 tys. zł.). Zrealizowano także program Mentoring FNP (liczba uczestników: 39) oraz program Mentoring – moduł Coaching (liczba uczestników: 17).

W ramach programu MONOGRAFIE w 2014 roku ukazało się drukiem 11 nowych tytułów i wyłoniono 14 laureatów. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 620 tys. zł. Odbyło się też 6 spotkań autorskich połączonych z dyskusją naukową wokół książek wydanych w serii Monografie FNP. Ukazał się 7. tom serii wydawniczej „Origines Polonorum”.

ZM