×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Świętokrzyska

Młodzi wynalazcy nagrodzeni

Poznaliśmy laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do konkursu stanęło 56 wynalazków, zgłoszonych przez autorów z 22 uczelni i instytutów naukowych. Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych i taką samą liczbę wyróżnień. Nagroda główna to pobyt i udział twórców nagrodzonych rozwiązań na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Koszty wyjazdu zostaną sfinansowane ze środków na naukę przyznanych przez MNiSW.

Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazł się pomysł Igi Jasińskiej, studentki Politechniki Świętokrzyskiej, polegający na zastosowaniu granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej w celu zmniejszenia gęstości objętościowej wyrobów budowlanych wytwarzanych z masy wapienno-piaskowej przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości na ściskanie powyżej 5,0 MPa oraz zwiększenia porowatości w stosunku do wyrobu tradycyjnego. Współtwórcami tego wynalazku byli dr Anna Stępień oraz prof. Ryszard Dachowski. Wynalazek może znaleźć zastosowanie przy projektowaniu różnego typu obiektów budowlanych (przede wszystkim domów jednorodzinnych) przy zastosowaniu elementów murowych przyjaznych środowisku.

Pozostałe nagrodzone wynalazki to: Kabestan – wyciągarka cumownicza o osi pionowej (autorzy: Łukasz Sadurski – na fot. – i prof. Jacek Czarnigowski z Politechniki Lubelskiej); orteza dynamiczno-pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego (autorzy: Angela Andrzejewska i prof. Tomasz Topoliński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy); pomysł wykorzystania panelu 14. autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu Downa oparte na analizie krwi (autorzy: Karol Charkiewicz, dr hab. Piotr Laudański, mgr inż. Joanna Gościk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku); sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej (autorzy: Żaneta Król, Ewa Brychcy, Natalia Ulbin-Figlewicz, Dominika Kulig, prof. Andrzej Jarmoluk, dr Anna Zimoch-Korzycka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Wszyscy uczestnicy konkursu mogą promować swoje wynalazki poprzez rejestrację w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, stanowiącej platformę propagowania i wymiany informacji pomiędzy twórcami rozwiązań a podmiotami zainteresowanymi ich wdrażaniem.

Konkurs Student-Wynalazca jest skierowany do studentów studiów dziennych i doktorantów, którzy są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą, jak również do studentów uczelni zagranicznych. Preferowano zgłoszenia rozwiązań technicznych udokumentowanych prototypami lub modelami, stanowiącymi najciekawsze formy prezentacji i promocji podczas wystaw i targów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.patenty.tu.kielce.pl

KD