×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet w Biaymstoku

Dwa patenty

Urząd Patentowy RP udzielił kolejnych dwóch patentów na wynalazki naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku. Ochroną objęte zostały hydrazydowe żele polimerowe o właściwościach katalitycznych i sposób ich otrzymywania, opracowane przez prof. Ryszarda Łaźnego z Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz jego współpracowników - dr. Karola Wołosewicza, mgr. Michała Rzepkę i mgr Annę Mytnik. W rozwiązaniu badaczy z UwB chodzi o to, by podczas reakcji syntezy zmniejszyć do minimum ryzyko związane z zanieczyszczeniem lub zmianą stanu środowiska. Naukowcy wykorzystali w tym celu tzw. polimerowy organokatalizator, czyli nieszkodliwy materiał regenerowany. Wykorzystanie organokatalizatorów pozwala wyeliminować użycie metali ciężkich oraz ślady zanieczyszczeń metalami ciężkimi z produktów syntezy. W opatentowanej metodzie środowiskiem reakcyjnym może być woda, a nie rozpuszczalniki czy bezwodne reagenty, które są bardziej szkodliwe dla środowiska i organizmu człowieka. Prof. Łaźny opatentował też 3 inne wynalazki w dziedzinie chemii.

Drugi patent dotyczy uchwytu próbki kriostatu optycznego, nad którym pracował zespół w składzie prof. UwB, dr. hab. Marian Stanisław Uba, dr Aneta Polewko-Klim oraz prof. UwB, dr. hab. Luba Uba. Poznanie właściwości magnetycznych i magnetooptycznych nanostruktur w zakresie bardzo niskich bądź wysokich temperatur wymaga pomiarów w ultra wysokiej próżni. Dokonuje się ich w kriostacie. W okienkach kriostatu występuje jednak efekt Faraday’a, zakłócający pomiary. Wynalazek umożliwia pomiar sygnału magnetooptycznego pochodzącego od próbki z całkowitą eliminacją sygnału tła, czyli sygnału generowanego przez okienko urządzenia. Prototyp ochwytu już jest wykorzystywany – stanowi element niskotemperaturowego magnetooptycznego magnetometru Kerra, znajdującego się w Zakładzie Modelowania Materiałów na UwB. To pierwszy wynalazek opatentowany na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wynalazcy z UwB uzyskali już 10 patentów. W UPRP złożyli 15 kolejnych wniosków. Wynalazek prof. UwB, dr. hab. Krzysztofa Szymańskiego z Wydziału Fizyki - sposób pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny - ma szansę na międzynarodową ochronę prawną dzięki dofinansowaniu z programu Patent Plus.

KD