×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Polska Komisja Akredytacyjna

Zmiany w kryteriach oceniania

W połowie grudnia odbyło się plenarne posiedzenie PKA poświęcone podsumowaniu działalności w pierwszych latach IV kadencji Komisji, zmianom w działalności PKA wynikającym z nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz problemom uznawania wykształcenia nieformalnego przez uczelnie.

Fot. Krzysztof WojciewskiPierwszy punkt referował prof. Marek Rocki, przewodniczący PKA. Przypomniał, że w IV kadencji Komisja przyznała uczelniom i kierunkom 1104 ocen: 720 to oceny pozytywne, 85 – warunkowe, a 32 – negatywne. PKA przyznała w tym okresie 44 oceny wyróżniające. Przewodniczący PKA zwrócił uwagę na zjawisko odstąpienia od oceny na podstawie wniosku uczelni. Takie sytuacje stają się coraz częstsze, a w IV kadencji PKA miały miejsce już 223 razy.

Prof. Rocki zwrócił uwagę na wzrost ocen wyróżniających z 2 do 5% Odsetek ocen pozytywnych wyniósł w tym czasie 80 proc., a negatywnych – 3,5% Oceny warunkowe stanowiły 10% wszystkich dokonanych. Widać zatem tendencję do narastania wyróżnień i jednej strony, a odstąpień od oceny z drugiej. Ta ostatnia tendencja wiąże się z trudną sytuacją uczelni, zwłaszcza niepublicznych, które likwidują kierunki kształcenia.

Jeśli chodzi o wnioski o uprawnienia do nadawania stopni naukowych, 40% zostało rozpatrzone pozytywnie, niecałe 30% pozytywnie z zastrzeżeniami i uwagami, a nieco ponad 30% – negatywnie.

PKA ankietuje swoich interesariuszy. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku wpłynęły 74 ankiety, a w roku 2013 – 82 ankiety. 82,7% respondentów oceniło działalność PKA na 5. Jedynkę przyznało Komisji 0,5% ankietowanych, a 2 – 0,9%.

Wśród ważnych wydarzeń w działalności PKA w minionym roku prof. Rocki wskazał ocenę działalności Komisji przez międzynarodowych ekspertów, co pozwoliło na potwierdzenie pełnego członkostwa w ENQA i uzyskanie wpisu do ENQAR na kolejne 5 lat. Amerykański National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) podtrzymał opinię, że stosowane przez PKA w procesie akredytacji uczelni medycznych standardy są porównywalne z ich odpowiednikami obowiązującymi w USA, co daje uczelniom medycznym możliwość kształcenia studentów amerykańskich. Ponowna ocena odbędzie się w 2017 r.

Do misji PKA wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji prawa oraz zaleceń ENQA; przyjęto Deklarację polityki jakości PKA oraz zmodyfikowano statut zgodnie z wymogami znowelizowanego PWS.

Kolejne punkty obrad wypełniły wystąpienia prof. Danuty Strahl na temat zmian w kryteriach ocen PKA wynikających z nowelizacji PSW (czyt. na str. 47) oraz prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, która mówiła, jak powinno przebiegać uznawanie przez szkoły wyższe kompetencji, umiejętności i wiedzy uzyskanych poza formalnym trybem kształcenia (czyt. na str. 40).

(pik)