×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

MNiSW, PAP

Popularyzatorzy 2014

W grudniu ogłoszono wyniki 10. konkursu Popularyzator Nauki 2014, organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce we współpracy z resortem nauki. Podczas uroczystości prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomniała zorganizowane niedawno w Brukseli spotkanie ministrów nauki z całej Europy, którego temat stanowiła demokratyzacja nauki. Mówiono na nim, że nauka jest służebna wobec społeczeństwa i finansowana w znaczący sposób ze środków publicznych. Stąd jest oczekiwanie, że rezultaty badań będą dostępne publicznie.

– Promocja nauki z bocznego toru weszła w tej chwili do głównego nurtu. Nie można jej uprawiać bez informowania o jej wynikach i bez promocji nauki. To jest to, czym państwo się zajmujecie i za co jesteśmy wam wdzięczni – powiedziała minister nauki do laureatów konkursu.

– W misję uczonego powinien być wpisany obowiązek czytelnego, jasnego mówienia o swoich osiągnięciach – podkreślał podczas gali prezes Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący kapituły konkursu, prof. Michał Kleiber.

W kategorii Popularyzatorzy Indywidualni – Naukowcy zwyciężył dr Robert Mysłajek, adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii Popularyzatorzy Indywidualni – Animatorzy Popularyzacji nagroda trafiła do Michała Szydłowskiego – Pana Korka. Laureat przekonuje do nauki, odwiedzając ze swoimi wybuchowymi eksperymentami szkoły, festiwale i firmy.

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie został nagrodzony w kategorii Instytucje Naukowe. IGF PAN jest liderem projektu EDUSCIENCE, w ramach którego prowadzone są np. transmisje dla szkół z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, organizowane festiwale i pikniki naukowe w szkołach, zajęcia dla uczniów w obserwatoriach.

W kategorii Instytucje Pozanaukowe wygrała Grupa EkoLogiczna, która nie tylko zajmuje się ochroną dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk (zwłaszcza ptaków: bociana, sokoła wędrownego, płomykówki, sowy uszatej), ale i upowszechnianiem wiedzy na ten temat.

W kategorii Media nagroda trafiła do Piotra Cieślińskiego, kierownika działu Nauka „Gazety Wyborczej”. Dzięki jego pracy gazeta zawsze jest na bieżąco z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi nauk ścisłych.

W kategorii Nauka w Internecie wyróżnienie otrzymał serwis Wszechnica.org.pl, który powstał z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi. Celem serwisu jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki, polityki i życia codziennego wśród aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

W kategorii Sponsor Popularyzacji zwyciężyła Fundacja PZU. Od stycznia 2012 r. jest ona partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – wspiera program pomocy wybitnie zdolnym. W 2014 r. została partnerem strategicznym organizowanego w Warszawie finału prestiżowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS 2014).

Redakcja PAP Nauka w Polsce przyznała też pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną Katarzynie Dziedzik, rzeczniczce prasowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Kapituła konkursu zdecydowała się przyznać dwa Wyróżnienia Specjalne: redakcji dwumiesięcznika „Urania – Postępy Astronomii” i dr Hannie Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN.

Z okazji 10. edycji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyznała także Nagrody Jubileuszowe. Jedna z nich trafiła do prof. Michała Kleibera, który był jednym z inicjatorów konkursu i wieloletnim przewodniczącym jego kapituły; drugą otrzymała prof. Magdalena Fikus – biolog i popularyzatorka nauki, która od lat z zaangażowaniem uczestniczy w pracach jury konkursu.

(PAP Nauka w Polsce)