×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nowa Rada NCBR

17 grudnia ub.r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCBR nowej kadencji. Prof. Marek Ratajczak, wiceminister nauki, wręczył powołania nowym jej członkom. Od 30 listopada zmieniła się bowiem połowa składu Rady. Minister nauki, prof. Lena Kolarska-Bobińska, powołała do niej 15 osób, które będą pełniły funkcję w kadencji 2014-2018; 4 z nich reprezentuje środowisko naukowe, 3 – społeczno-gospodarcze, 8 – resorty. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Radzie NCBR reprezentuje prof. Włodzisław Duch. W składzie Rady pozostało 15 osób powołanych w 2012 roku, które pełnią funkcje do 2016 r. Nową przewodniczącą Rady NCBR została dr hab. Anna Rogut z Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, która pracuje w niej od 2012 r.

Min. Ratajczak podkreślał znaczenie Rady NCBR w sytuacji rosnących funduszy na naukę i rosnącej presji ze strony środowisk naukowych i biznesowych. Powoduje to konieczność podejmowania licznych, często trudnych decyzji. – Mam nadzieję, że będziecie się w nich kierować ideą dobra wspólnego – powiedział prof. Ratajczak.

Rada NCBR jest jednym z trzech organów Centrum (obok dyrektora i Komitetu Sterującego). Do jej najważniejszych zadań należy przygotowywanie projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które następnie przedstawia do zatwierdzenia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Rada opiniuje projekty rocznego planu działalności i rocznego planu finansowego NCBR oraz roczne sprawozdania z działalności i roczne sprawozdania finansowe Centrum.

W skład Rady wchodzi 30 osób: 10 członków reprezentuje środowiska naukowe, 10 – środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe, a 10 to przedstawiciele administracji państwowej. Kadencja Rady trwa 4 lata. Co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu.

(ncbr)