×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Polska Akademia Nauk

Komitety ocenione

Dokonano oceny działalności komitetów naukowych PAN w kadencji 2013-2014. Jej przeprowadzenie jest następstwem art. 36 ust. 2 ustawy o PAN. Ocenę przeprowadzono tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przy czym w pierwszej części można było uzyskać 30 punktów, a w drugiej – 70. W ocenie ilościowej brano pod uwagę liczbę wysoko punktowanych czasopism, działalność ekspercką i opiniodawczą. Dla wielu komitetów ta część ewaluacji okazała się bardzo trudna. Powyżej 50% punktów uzyskały jedynie komitety działające przy Wydziale IV. W ocenie jakościowej oceniano stronę www (piętą achillesową komitetów okazał się brak strony www w języku angielskim), funkcje: opiniodawczą, inicjującą, integrującą komitetu, upowszechnianie osiągnięć dyscypliny w środowisku naukowym i społecznym oraz promowanie osiągnięć młodych uczonych.

Obecnie działa 95 komitetów naukowych PAN, w tym 24 przy Wydziale I, 26 – przy Wydz. II, 21 – przy Wydz. IV i po 12 przy Wydziałach III i V. Komitety Wydz. I uzyskały od 32 do 88 punktów. Te z Wydz. II – od 15 do 82 pkt. Komitety Wydz. III od 41 do 81 pkt., Wydz. IV od 41 do 93 pkt., a Wydz. V od 40 do 70 pkt. Za graniczną oceny pozytywnej uznano 60 pkt. W przypadku Wydz. I taką liczbę uzyskało 13 komitetów (54%), w Wydz. II – 8 (31%), w Wydz. III – 8 (67%), w Wydz. IV 14 (67%),a w Wydz. V – 6 (50%).

Najsłabiej wypadły zatem komitety działające przy Wydziale II: 69% uzyskało poniżej 60 pkt., a 3 – poniżej 20 pkt. (Komitet Nauk Ogrodniczych – 18, Komitet Nauk Leśnych – 16, a Komitet Technologii Drewna – 15).

W poszczególnych wydziałach najlepiej oceniono komitety: Wydział I – Nauk o Literaturze (88 pkt.) i Nauk Pedagogicznych (82); Wydz. II – Nauk Weterynaryjnych (82) i Cytobiologii (80); Wydz. III – Nauk Geograficznych (81) i Krystalografii (78); Wydz. IV – Metrologii i Aparatury Pomiarowej (93 – najwyżej oceniony komitet w ogóle) oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej (86); wydz. V – Nauk o Żywieniu Człowieka (70) i Neurobiologii (69).

W dokumencie podsumowującym ocenę czytamy, że ponad połowa komitetów otrzymała 60 i więcej punktów. Komitety są bardzo różne. Nisko oceniono wykorzystanie stron www jako narzędzia integracji dyscyplin, słabą aktywność w obszarach ocenianych pod względem ilościowym oraz w zakresie promowania osiągnięć młodych badaczy.

(P)