Książki nadesłane

Maria CZAPLICKA, Mój rok na Syberii , red. nauk. i wprowadzenie Grażyna Kubica, tłum. Hanna Kossak-Nowocień, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Püfferowej w Toruniu, Toruń 2013, seria: Etnografia ocalona.

Władysław JAGIEŁŁO, Rybołówstwo Borowiaków tucholskich. Rys etnograficzny , red. nauk. i wprowadzenie Artur Trapszyc, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Püfferowej w Toruniu, Toruń 2008, seria: Etnografia ocalona.

Czesław PIETKIEWICZ, Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego , red. nauk. i wprowadzenie Anna Engelking, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Püfferowej w Toruniu, Toruń 2013, seria: Etnografia ocalona.

Tomasz BURZYŃSKI, Between the Stage and the Text: Agency and Structure in the Analysis of Cultural Change from the Perspectives of Trust and Uncertainty , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Iwona KANTOR-PIETRAGA, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Leszek SZARUGA, Dane elementarne , Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2014, seria: Kwadrat.

Projektor Jagielloński 2. Co badają naukowcy na UJ? , pod red. Piotra ŻABICKIEGO, UJ, CITTRU, Kraków 2014.

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. VI Starość, śmierć , pod red. Teresy PYZIK i Agnieszki WOŹNIAKOWSKIEJ, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marian KISIEL, Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze , pod red. Marcina LUTOMIERSKIEGO, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, Toruń 2014.

Bogumiła J. ROUBA, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży , wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.

Tomasz PIETRZYKOWSKI, Ujarzmienie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek PAKUŁA, Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism , Pracownia Wydawnicza EIKON, Toruń 2014.

Anna WÓJTEWICZ, Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2014.

Anna BRANACH-KALLAS, Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2014.

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce. Dokonania. Stan obecny. Perspektywy , red. Mieczysław ADAMOWICZ, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2014.

Sądowe stosowanie prawa , pod red. Bogdana DOLNICKIEGO, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Literatura dla dzieci i młodzieży. Tom 4 , pod red. Krystyny HESKIEJ-KWAŚNIEWICZ i Katarzyny TAŁUĆ, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Marek KOZŁOWSKI, Maciej SOSNOWSKI, Szymon WRÓBEL, Krzysztof ŻÓŁTAŃSKI, Cztery eseje metafizyczne , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Guy STANDING, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa , tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak, red. nauk. Maciej Szlinder, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Elżbieta DUTKA, Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Książki nadesłane

Steve STEWART-WILLIAMS, Darwin, Bóg i sens życia. Dlaczego teoria ewolucji zmienia wszystko, co (myśleliśmy, że) wiemy , tłum. Piotr J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2014.

Wanda KAMIŃSKA, Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki , Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014.

Frans de WAAL, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych , tłum. Krzysztof Kornas, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Maria MIERZYŃSKA, Nie pytajcie dlaczego , Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Rok w rozmowie. Pisarze krytycznym okiem. Wywiady Jarosława CZECHOWICZA , Wydawnictwo Simple Publihing, Poznań 2014.

Jan BURZYŃSKI, Tomasz BURZYŃSKI, Andrzej GÓRNY, Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ, Sociologizing Corruption Risk. Organizational, Agential and Cultural Determinants of Public Sector Malfeasance , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej , pod red. Marka BARAŃSKIEGO, Anny CZYŻ i Roberta RAJCZYKA, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach , pomysł i realizacja Piotr LISSEWSKI, Dominika NAROŻNA, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Russel BLACKFORD, Udo SCHÜKLENK, 50 mitów o ateizmie , tłum. Piotr J. Szwajcer, Wyd. CiS, Stare Groszki 2014.

Jarosław IWASZKIEWICZ, Brzezina i inne opowiadania , SW „Czytelnik”, Warszawa 2014.

Beata MYTYCH-FORAJTER, Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Śmierć zwierzęcia. Współczesne zoopatologie , pod red. Marzeny KOTYCZKI, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.