×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Start w Horyzont

Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy IPPT PAN o wynikach pierwszych konkursów w Programie Ramowym horyzont 2020

Mamy już informacje o wynikach pierwszych 38 konkursów w programie Horyzont 2020, które zakończyły się w czerwcu. Wskazują one na ogromne zainteresowanie tym programem w całej Europie. Mamy do czynienia z wielką mobilizacją. Łącznie w złożonych wnioskach uczestniczyło ponad 44 tys. zespołów z całej Unii, z czego ponad 6 tys. trafiło do projektów, które będą finansowane. Oznacza to, że mamy do czynienia z wysoką nadsubskrypcją, dużo wyższą niż w pierwszych konkursach 7. Programu Ramowego. Średni wskaźnik sukcesu dla krajów członkowskich wynosi trochę powyżej 14 proc. W złożonych wnioskach uczestniczyło 800 polskich zespołów; 127 z nich trafiło do projektów, które zostały skierowane do finansowania. Nasz wskaźnik sukcesu wynosi prawie 16%, a zatem więcej niż średnia krajów członkowskich. To znaczy, że jakość naszych wniosków była relatywnie wysoka. W 7PR wskaźnik sukcesu polskich zespołów był poniżej średniej UE, a więc obecna sytuacja nas buduje. Na pewno jednak nie satysfakcjonuje nas wysokość dofinansowania polskich zespołów. Jest ono na poziomie 24 mln euro, czyli średnio poniżej 200 tys. euro na podmiot.

Horyzont 2020 jest zorientowany na innowacje i na partnerstwa naukowo-przemysłowe. Jeżeli chodzi o typy organizacji, które uczestniczyły w tych pierwszych konkursach, dobrą informacją jest większa niż w 7PR aktywność przedsiębiorstw z Polski, których dofinansowanie stanowi ponad 40% kwoty uzyskanej przez Polaków. Jednak wskaźnik sukcesu przedsiębiorstw to jedynie 12%. Tymczasem dla uczelni wynosi on 17,6%, a pozostałe instytucje badawcze odniosły sukces na poziomie 20%. Obserwujemy niekorzystne zjawisko, jakim jest znaczące, w porównaniu do 7PR, zmniejszenie średniej kwoty dofinansowania dla uczelni. Chodzi nam o to, żebyśmy odgrywali większe role w projektach.

Możemy się również pochwalić pierwszymi polskimi koordynacjami. Na 888 projektów, które uzyskały finansowanie, 11 jest koordynowanych przez instytucje z Polski. To 1,24%. Bardzo cieszy fakt, że wśród tych 11 koordynacji dwa projekty są koordynowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa: jedno z Gdańska w konkursie Galileo realizuje projekt z zakresu nawigacji satelitarnej, a drugie ze Szczecina uzyskało finansowanie projektu w ramach dedykowanego instrumentu dla MŚP. Jeżeli chodzi o geograficzny rozkład sukcesu, tak jak w 7PR, dominują zespoły z województwa mazowieckiego, mamy dość aktywne podmioty z województw małopolskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.

Pierwsze wyniki budzą pewien optymizm. Cały czas wyzwaniem jest zwiększenie ról polskich podmiotów w projektach i co za tym idzie – zwiększenie poziomu dofinansowania dla polskich beneficjentów. Kluczowe z punktu widzenia specyfiki programu jest zaangażowanie przemysłu, bo on pociągnie za sobą partnerów z jednostek naukowych. Kolejne wyzwanie to stworzenie nowych zasad wynagradzania w polskich jednostkach naukowych, zgodnych z zasadami KE.

Od początku programu Horyzont 2020 podmioty polskie mogą liczyć na wsparcie Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego, którą tworzy KPK i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych ulokowanych w największych polskich ośrodkach akademickich. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na wypracowanie bogatej oferty bezpłatnych usług, które wpisują się w działania podejmowane w ramach Paktu dla Horyzontu. Szczególny nacisk kładziemy na zindywidualizowane formy wsparcia dla poszczególnych zespołów badawczych i naukowców. W ramach działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych i mentoringowych udzielamy porad dotyczących zasad uczestnictwa, budowy konsorcjów, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Zapraszam do odwiedzenia krajowego portalu www.kpk.gov.pl, dedykowanego programowi Horyzont 2020, i do korzystania z naszych usług.