×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nagrody FNP 2014

Grono laureatów Nagrody FNP – Polskiego Nobla – liczy już 84 osoby. Właśnie na mocy decyzji Rady Fundacji dołączyli do niego profesorowie: Tomasz Goslar, Karol Grela, Iwo Białynicki-Birula i Lech Szczucki. Fundacja po raz dwudziesty trzeci przyznała swoją najważniejszą nagrodę za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Tomasz Goslar (na fot.) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał nagrodę w obszarze nauk o życiu i o Ziemi „za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia”.

Prof. Karola Grelę z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie uhonorowano nagrodą w obszarze nauk chemicznych i o materiałach „za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej”.

Prof. Iwo Białynicki-Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN został nagrodzony w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich „za fundamentalne prace dotyczące pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu”.

Prof. Lecha Szczuckiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN nagrodzono w obszarze nauk humanistycznych i społecznych „za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty”.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Jej cele statutowe to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je przez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców oraz subwencjonowanie ważnych przedsięwzięć służących nauce.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. W gronie laureatów nagrody są m.in.: Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Wiesław W. Jędrzejczak, Zofia Kielan-Jaworowska, Aleksander Koj, Tomasz Łuczak, Stanisław Konturek, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Andrzej Paczkowski, Bohdan Paczyński, Mariusz Z. Ratajczak, Jadwiga Staniszkis, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski i Aleksander Wolszczan.