×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Rzeszowski

Jest zgoda na lekarski

W 1970 r. z inicjatywy prof. Lesława Grzegorczyka, pracownika Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, utworzono Zespół Nauczania Klinicznego pod patronatem Akademii Medycznej w Krakowie. Natomiast w roku akademickim 1975/76 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym uruchomiono stacjonarne studia lekarskie dla studentów IV, a następnie V i VI roku studiów krakowskiej AM. Z tej formy kształcenia korzystało ok. 150 osób rocznie.

W 1985 r. postanowiono, że w Rzeszowie zostanie utworzony II Zamiejscowy Wydział Lekarski AM w Krakowie. W 1989 r. oddano do użytku nowy Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, który miał stanowić nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową wydziału medycznego. W 1991 r. odstąpiono od planów tworzenia wydziału i wkrótce potem zaniechano kształcenia lekarzy w Rzeszowie. W mieście pozostała grupa profesorów, którzy utworzyli w WSP Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. W 1999 r. powstało Stowarzyszenie Profesorów Medycyny w Rzeszowie, które jako główny cel przyjęło utworzenie „Instytutu Nauczania Klinicznego w wydziale medycznym przyszłego uniwersytetu w Rzeszowie”. W r. 2000 na WSP uruchomiono studia na kierunku fizjoterapia, w 2004 r. już na Uniwersytecie Rzeszowskim powstał Wydział Nauk o Zdrowiu, który następnie przekształcono w Wydział Medyczny. Przez kilka lat uniwersytet zbierał kadrę oraz inwestował w obiekty i aparaturę z myślą o uruchomieniu studiów lekarskich.

Pierwszy wniosek o uruchomienie kierunku lekarskiego, złożony w MNiSW w listopadzie 2013 r., został w maju 2014 r. negatywnie oceniony przez PKA. Uwagi komisji zostały serio potraktowane przez URz i ponowny wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, zaowocował 10 lipca 2014 r. decyzją MNiSW w sprawie nadania Wydziałowi Medycznemu URz uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. Studia miałyby rozpocząć się w roku akademickim 2015/2016. Władze URz wystąpiły do Ministerstwa Zdrowia o zatwierdzenie limitów przyjęć: po 60 miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Na potrzeby kierunku lekarskiego uniwersytet realizuje nowe inwestycje. W sąsiedztwie biblioteki uniwersyteckiej za ok. 91 mln zł powstaje Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. W obiekcie o powierzchni 15 tys. m2 znajdzie się 17 laboratoriów, m.in.: biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu, procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego. Zainstalowana w nich aparatura naukowa o wartości 25 mln zł umożliwi prowadzenie badań nad fizjopatologią okresu ciąży i okresu noworodkowego w celu zmniejszenia umieralności okołoporodowej, ontogenezą i umieralnością noworodków w oparciu o analizę molekularną w celu indywidualizacji leczenia oraz nad genetycznymi przyczynami chorób okresu noworodkowego. Będą tam opracowywane systemy holistycznej diagnostyki wczesnego uszkodzenia mózgu pod kątem zabezpieczenia wczesnej rehabilitacji dzieci. Prowadzone będą prace nad hodowlą komórek macierzystych i tkanek oraz wytwarzaniem sztucznych narządów, a także badania nad molekularnymi aspektami powstawania nowotworów. Inny obszar planowanych badań to molekularne aspekty starzenia.

Kolejną inwestycją związaną z medycyną jest Zakład Nauk o Człowieku. Budynek o powierzchni 2,5 tys. m2 ma kosztować 23 mln zł, z czego 5 mln zł zostanie przeznaczone na aparaturę badawczą, a 2,5 mln zł na wyposażenie technologiczne. Obiekt ulokowany w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego nr 2 ma charakter naukowo-dydaktyczny. Znajdą w nim siedzibę zakłady: Anatomii Prawidłowej Człowieka, Histologii z Embriologią, Anatomii Patologicznej Człowieka oraz Medycyny Sądowej.

Dziś strukturę Wydziału Medycznego URz stanowią instytuty: Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Położnictwa i Ratownictwa Medycznego oraz Fizjoterapii. Kształci się tam ponad 2,5 tys. studentów. Kadrę wydziału stanowi 182 nauczycieli akademickich, w tym ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych.

Obecnie poza uczelniami medycznymi kierunek lekarski prowadzony jest tylko na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. O uruchomienie studiów lekarskich stara się także Uniwersytet Zielonogórski.