×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Polska Akademia Nauk

Bez rozstrzygnięcia

23 października odbyła się 126. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN. Najważniejszym punktem obrad były wybory prezesa PAN na kadencję 2015-2018. W szranki stanęło dwóch kandydatów: dotychczasowy prezes przez ostatnie dwie kadencje, prof. Michał Kleiber i prof. Jerzy Duszyński. Na wstępie Komisja wyborcza przedstawiła opinie prawne, przygotowane przez profesorów Marka Chmaja i Bogumiła Szmulika, które wskazały, że prof. Kleiber może ponownie ubiegać się o stanowisko prezesa PAN, podobnie mogą startować w wyborach obecni wiceprezesi PAN oraz prezesi oddziałów PAN. Sytuacja ta związana jest ze zmianami prawnymi, jakie zaszły w ostatnich latach.

Pierwsze głosowanie wygrał prof. Duszyński, uzyskując 104 głosy. Jednak ta liczba nie stanowiła bezwzględnej większości. Głosowano zatem ponownie. Także tym razem prof. Duszyńskiemu zabrakło do zwycięstwa kilku głosów. Wybory prezesa nie zostały zatem rozstrzygnięte. Będą one przeprowadzone w późniejszym terminie, o którym poinformuje komisja wyborcza. Zdaniem niektórych członków PAN, dobrze by było odłożyć wybory na maksymalny możliwy okres sześciu miesięcy, co dałoby czas na ujawnienie się nowych kandydatów do zarządu Akademii.

W części naukowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, prof. Zbigniew Szawarski, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN, przedstawił referat Nauka, etyka i bioetyka . Uczestnicy spotkania mogli też obejrzeć wystawę „Powstanie Warszawskie”, przygotowaną na podstawie zbiorów zgromadzonych w Archiwum PAN w Warszawie.

Medal Banacha 

23 października, podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber, prezes PAN, wręczył prof. Tomaszowi Łuczakowi Medal im. Stefana Banacha PAN. Prof. T. Łuczak jest wybitnym matematykiem. Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie do dziś pracuje. Był stypendystą programu FNP dla młodych naukowców, a zaraz potem w 1987 r. otrzymał Nagrodę FNP w dziedzinie nauk ścisłych. W 1998 r., mając 35 lat, został najmłodszym członkiem korespondentem PAN. Głównym obszarem badań prof. Łuczaka jest kombinatoryka, do której wniósł wiele własnych metod. Opublikował 160 prac matematycznych i jedną monografię. Jest laureatem Nagrody Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Był dwukrotnie (w 1992 i 2012 r.) zapraszany do wygłoszenia odczytu na Europejskim Kongresie Matematyki.