×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Jak wakacje na Mazowszu

WROCŁAW Wykładowcy Instytutu Grafiki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu zebrali wśród studentów swoje najzabawniejsze wypowiedzi i przedstawili je na przełomie sierpnia i września w wizualnej formie w postaci wystawy w galerii ulicznej Szewska Pasja przy ul. Szewskiej 27 we Wrocławiu. Wśród powiedzonek wykładowców znalazły się m.in.: „Nie pokażę definicji, bo uczycie się ich na pamięć bez zrozumienia”, „Przecież to się można deską zabić”, „Proszę mnie nie wprowadzać w blond”, „To jest smutne jak wakacje na Mazowszu”. W ubiegłym roku na billboardach pojawiły się kreatywne wypowiedzi studentów, tłumaczących się m.in. z nieobecności na zajęciach, braku pracy domowej czy zwykłego nieprzygotowania: „Nie mam jeszcze pracy zaliczeniowej, ale mogę przyjść w pierwszym dogodnym dla Pana terminie, na przykład jutro między 9.00 a 10.00”, „Nie było mnie na zajęciach, ponieważ spadł śnieg”, „Nie przeczytałam tekstu, bo spóźniłam się do punktu ksero”.

Doktorat h.c. – prof. J. Merkisz

RADOM Prof. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej został pierwszym doktorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Prof. Merkisz jest wybitnym specjalistą w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji silników spalinowych. Zajmuje się głównie toksycznością spalin silników. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Silników Spalinowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i redaktorem naczelnym kwartalnika „Combustion Engines – Silniki Spalinowe”. W swej bogatej historii zawodowej pracował m.in. w OBR Samochodów w Bielsku-Białej, Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, Instytucie Lotnictwa w Warszawie, Instytucie Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Instytucie Paliw i Energii Odnawialnych w Warszawie. Jest doktorem honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

Trzy seminaria na 25-lecie

KRAKÓW Polska Akademia Umiejętności nawiązując do obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości zorganizowała trzy seminaria poświecone osiągnięciom i problemom ostatniego ćwierćwiecza. Pierwsze zatytułowane było „Nasze 25-lecie – Blaski i cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej”. W dyskusji, którą prowadzili red. Katarzyna Kolenda-Zaleska i red. Adam Szostkiewicz, uczestniczyli redaktorzy: Krzysztof Bobiński – korespondent „Financial Times”, Ekke Overbeek – korespondent prasy holenderskiej, Peter Johansson – korespondent prasy szwedzkiej, Gabriele Lesser – korespondentka prasy niemieckiej, Mary Sibierski – agencja AFP. Drugie seminarium zatytułowano „Czerwiec ‘89”. Uczestnikami dyskusji byli profesorowie: Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Jerzy Stępień, Andrzej Zoll. Rozmawiano o wewnętrznych i międzynarodowych aspektach wydarzeń w Polsce, w tym okresie.

Zwieńczeniem obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości w PAU było spotkanie „Transformacja ekonomiczna 1989 – w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”, z udziałem prof. Leszka Balcerowicza. Po wystąpieniu prof. Balcerowicza odbyły się dwa panele: „Osiągnięcia i zmiany w polskiej gospodarce po 1989” (uczestnikami byli: profesorowie Stanisław Gomułka, Jerzy Hausner, Witold Orłowski, Andrzej Wojtyna) i „Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości po 1989” (uczestnicy: dr Łukasz Chojniak, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Jerzy Stępień, prof. Andrzej Zoll).

Umowa z TUDO

ŁÓDŹ 29 sierpnia prof. Ursula Gather, rektor Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie (TUDO), przyjechała na Politechnikę Łódzką, aby poszerzyć wzajemną współpracę i podpisać z rektorem prof. Stanisławem Bieleckim porozumienie ustalające procedury związane z uzyskaniem wspólnego dyplomu doktora. Współpraca obu uczelni trwa formalnie od 2011 roku, a nieformalnie znacznie dłużej. Szczególne związki TUDO dotyczą Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, z którym prowadzone są od kilkunastu lat wspólne badania oraz wymiana pracowników. Co roku doktoranci z Łodzi jeżdżą do Dortmundu w ramach Letniej Szkoły Inżynierii Chemicznej. Autorem pomysłu na zawiązanie formalnej współpracy był prorektor ds. nauki na TUDO prof. Andrzej Górak, który jest także profesorem PŁ. W ramach właśnie podpisanej umowy za kilka dni na wspólny doktorat wyjedzie jedna doktorantka Politechniki Łódzkiej, a dwie kolejne osoby szykują się do wyjazdu w najbliższym czasie. Uniwersytet w Dortmundzie został założony w grudniu 1968 roku. Obecnie kształci się tam 31,5 tys. studentów, a kadra naukowa składa się z 300 profesorów.

Dar dla biblioteki PAU i PAN

KRAKÓW Anna Żulińska przekazała Bibliotece Naukowej PAU i PAN grypsy pisane w Cytadeli Warszawskiej, będące jedną z najcenniejszych rodzinnych relikwii, by służyły badaczom, jako źródło do badań historii Polski. Autorem grypsów był Roman Żuliński (stryjeczny dziadek Anny Żulińskiej), dyrektor wydziału pocztowego Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku wraz z Romualdem Trauguttem, Rafałem Krajewskim, Józefem Toczyskim i Janem Jeziorańskim, członkami Rządu Narodowego.

– W 150. rocznicę ważkich wydarzeń otrzymujemy niezwykły dar dla naszej biblioteki – mówi dr Karolina Grodziska, dyrektor Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Na tę okoliczność staraniem dr Grodziskiej – co przypomniał prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny PAU – została opublikowana książka Ostatnie zasyłam pożegnanie... Grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864 . Składają się na nią artykuły: Karoliny Grodziskiej, Anny Żulińskiej i Haliny Florkowskiej-Francić.

Medyczne z amerykańską akredytacją

WASZYNGTON 4 września amerykański National Commitee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) podtrzymał do jesieni 2017 r. pozytywną ocenę poziomu i warunków kształcenia w polskich uczelniach medycznych, uzyskaną przez nie w roku 2011. Faktycznie NCFMEA ocenia nie tyle polskie uczelnie, co polski system akredytacji uczelni medycznych, a zatem – działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dzięki decyzji amerykańskiego komitetu ds. zagranicznej edukacji medycznej studenci z USA będą mogli studiować na polskich uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie kształcenia w Polsce z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji w naszym kraju przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach, co osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich. Obecnie medycynę w języku angielskim można studiować na 12 polskich uczelniach. Korzysta z tej możliwości 6,5 tys. osób, w tym 750 z USA. Najwięcej zagranicznych studentów kształci się w Lublinie i Poznaniu.

Nagroda E. Lipińskiego 2014

WARSZAWA Przyznano Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce. Sąd Konkursowy powołany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne postanowił uhonorować nią dr. hab. Łukasza Hardta za książkę Studia z realistycznej filozofii ekonomii (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013). Laureat kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem m.in. stypendium tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Dwukrotnie otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2012 r. uzyskał stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Drapieżny Scorpio

CHĘCINY W dniach 5-7 września w Podzamczu koło Chęcin rozegrano zawody European Rover Challenge. Zwyciężył robot Scorpio, zbudowany przez studentów Rover Team – Scorpio Project z Politechniki Wrocławskiej. Zwycięska drużyna w nagrodę otrzymała czek na tysiąc dolarów. Druga lokatę zajęła drużyna Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej (łazik na fot.). Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Uniwersytetu Kairskiego. Na zawody do Podzamcza Chęcińskiego pod Kielcami przyjechało dziesięć drużyn z Polski, Egiptu, Indii i Kolumbii. Dla łazików przygotowano specjalny tor, przypominający powierzchnię Marsa. Roboty brały udział w trzech widowiskowych konkurencjach terenowych. Musiały m.in. dojechać do wyznaczonego miejsca jedynie z pomocą GPS i kompasu, przejechać tor na czas oraz pobrać próbkę gruntu. – Trudność polegała na tym, że członkowie drużyn nie widzą swoich robotów i sterują nimi zdalnie – tłumaczy dr Paweł Łaski z Politechniki Świętokrzyskiej. W każdym łaziku zamontowano kamerki, dzięki którym można obserwować kierunek w którym porusza się robot i odpowiednio nim pokierować.

W Commissione Teologica Internazionale

LUBLIN Ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik Katedry Historii Dogmatów Dydaktycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został nominowany przez papieża Franciszka na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 30-osobowym gremium jest jedynym Polakiem. Komisja została ustanowiona przez Pawła VI w 1969 roku. Jest działającą w ramach Kurii Rzymskiej ekspercką komisją naukową, podlegającą Kongregacji Nauki Wiary. Ma za zadanie opracowywanie i proponowanie rozstrzygnięć ważnych i trudnych problemów teologicznych. Jej członkowie są mianowani na pięcioletnią kadencję. Ks. prof. Góźdź specjalizuje się w antropologii teologicznej, historii zbawienia, historiologii i teologii dogmatycznej. Był prodziekanem Wydziału Teologii KUL. Jest prezesem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W 2010 r. został konsultorem Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Góźdź jest także redaktorem edycji polskiej „Opera Omnia” Josepha Ratzingera.

Osobowość roku

GLIWICE 6 września w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” wręczono nagrody piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Honorową nagrodę „Osobowość roku” kapituła konkursu przyznała prof. Wiesławowi Banysiowi, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wnioskodawca – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik – w uzasadnieniu nominacji wskazał, iż prof. Banyś jest rektorem największej na Śląsku uczelni, która pod jego kierownictwem rozwija się w bardzo szybkim tempie. Od 2012 roku prof. Banyś jest przewodniczącym KRASP, zrzeszającej ponad 100 rektorów szkół akademickich w Polsce. Pełni również funkcję przewodniczącego Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Jest przedstawicielem polskich uczelni w EUA (Association of European Universities) – Stowarzyszeniu Uniwersytetów Europejskich. Jako badacz i organizator prof. Banyś przyczynił się do budowy śląskiej romanistyki, kontynuując pracę prof. Stanisława Karolaka. Jest wybitnym językoznawcą, znanym i cenionym w regionie, w kraju i za granicą. Jego prace stanowią cenny wkład w dziedzinę językoznawstwa francuskiego i romańskiego. Autor 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, redaktor 3 książek, redaktor naukowy czasopisma językoznawczego „Neophilolologica” (18 tomów). Za swoją pracę naukową i organizacyjną nagrodzony najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2014 r.).

Doktorat h.c. – T. Tranströmer

SZTOKHOLM/KATOWICE/KRAKÓW 12 września w Villi Nedre Manilla w Sztokholmie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego szwedzkiemu poecie Tomasowi Tranströmerowi – mistrzowi słowa, metafizycznej zadumy, poetyckiej zwięzłości i wyciszenia, twórcy pochylonemu nad człowiekiem naszych czasów, autorowi wierszy o nieprzemijającej wartości, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2011 r. Poeta otrzymał najwyższą godność akademicką równocześnie od dwóch uniwersytetów. Była to pierwsza taka sytuacja w historii. – Tytuł doktora honoris causa stanowi największe wyróżnienie, jakie może ofiarować uniwersytet. Jest on nadawany ludziom wielkiego formatu i międzynarodowego wymiaru w uznaniu ich ogromnych zasług dla rozwoju nauki, kultury, cywilizacji – mówił prof. Wojciech Nowak, rektor UJ. – Ten szczególny tytuł otrzymują osoby, które wykazały się niepowtarzalnymi cechami i niezwykłą przenikliwością umysłu; osoby, których niezłomność i dążenie do prawdy są najwyżej cenione przez świat akademicki, choć jednocześnie za sprawą swojej wyjątkowości i nowatorstwa nie można łatwo ich ani opisać, ani wyrazić ich wielkości – podkreślił prof. Wiesław Banyś, rektor UŚ.

Zespół poznańskich inkubatorów

POZNAŃ 12 września w  Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym zaprezentowano osiągnięcia firm, które rozwijają swoją działalność w Zespole Inkubatorów Wysokich Technologii. – Zwykle w parkach brakuje wyspecjalizowanych laboratoriów, przeznaczonych dla małych firm, które nie mają środków, by samemu wybudować i wyposażyć tego typu miejsca pracy. Nam udało się wypełnić tę lukę i stworzyć największy kompleks laboratoryjny dla firm w Wielkopolsce. Po ponad dwóch latach działalności kompleksu jako jedyni w Wielkopolsce możemy pochwalić się realnymi efektami prac naszych firm, które tworzą coraz więcej miejsc pracy dla mieszkańców Wielkopolski i regularnie zdobywają wyróżnienia – mówił prof. Bogdan Marciniec, prezes Zarządu Fundacji UAM, dyrektor PPNT. Te firmy to m.in. start-up BBH Biotech, Airoptic. Budynek ZIWT kosztował niemal 80 mln zł. 85% pieniędzy pochodzi ze środków unijnych. Na terenie obiektu pracuje obecnie 25 firm, w tym 2 z kapitałem zagranicznym i 13 start-upów. Zatrudniają one w sumie ponad 100 pracowników. Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii zajmuje 4,5 tys. m2. Wyróżnia się w nim strefa laboratoryjna, w której znajdują się powierzchnie laboratoryjne (30 m2 oraz 50 m2), biurowe oraz magazynowe – w sumie 1100 m2. W Zespole Inkubatorów powstanie także laboratorium mikrobiologiczne o powierzchni 149,5 m2 oraz hala technologiczna o powierzchni 163,7m2. Strefę informatyczną stanowi zespół serwerowni – 120 m2 – oraz pracownie informatyczne (30 m2 i 50 m2) o łącznej powierzchni 533,9m2. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM powstał w maju 1995 jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Na ponad 5 ha w 7 budynkach pracuje ponad 80 firm, działa kilka centrów badawczych, InQbator oraz przedszkole.

Nagroda ECLAS

PORTO/KRAKÓW Profesor Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło (na fot.) została uhonorowana prestiżową nagrodą Europejskiej Rady Szkół Architektury Krajobrazu (ECLAS) za osiągnięcia życia. ECLAS Lifetime Achievement Award wręczono krakowskiej uczonej podczas wrześniowego Kongresu ECLAS „Landscape: A place of cultivation” w Porto. The European Council of Landscape Architecture Schools zrzesza europejskie uczelnie kształcące na kierunku architektura krajobrazu. Nagrodę dla doświadczonego nauczyciela akademickiego i naukowca zajmującego się architekturą krajobrazu przyznaje w uznaniu zasług całego życia na polu nauczania, badań naukowych oraz działalności organizacyjnej. Prof. Dąbrowska-Budziło została nagrodzona w uznaniu zasług dla rozwoju architektury krajobrazu, zwłaszcza na polu badań walorów widokowych w planowaniu przestrzennym oraz zagadnień treści w kompozycji krajobrazu, jego warstwy niematerialnej i symbolicznej. Laureatka od początku kariery naukowej jest związana z Wydziałem Architektury PK, współtworzyła program studiów w zakresie architektury krajobrazu na PK. Jest autorką trzech znaczących książek z zakresu architektury krajobrazu, licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych oraz współprojektantką Parku Dębnickiego w Krakowie.

CZITT

WARSZAWA 17 września na Politechnice Warszawskiej wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Celem inwestycji jest stworzenie na Mazowszu kompleksowego ośrodka badawczego, odpowiedzialnego m.in. za: prowadzenie prac naukowo-badawczych, transfer technologii, współpracę z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne. Centrum będzie wspomagać przedsiębiorczość akademicką na terenie Warszawy oraz umożliwiać kooperację między światem nauki i gospodarki o znaczeniu ponadregionalnym. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 74 mln zł, dofinansowanie unijne – 59,5 mln zł. Wkład własny Politechniki Warszawskie wynosi 8,2 mln zł (dotacja celowa, grunt.) Zakończenie jest zaplanowane na 30 czerwca 2015 roku.

Nagroda Banacha dla dr. D. Petersena

POZNAŃ 17 września na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, podczas inauguracji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), po raz szósty wręczono Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha. Jej laureatem został Szwed, dr Dan Petersen z Uniwersytetu w Kopenhadze. – Otrzymanie Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha to dla mnie duży zaszczyt. Wartością pozytywnie wyróżniającą konkurs Banacha na tle innych jest traktowanie na równi zagadnień matematycznych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle czy innych dziedzinach życia, jak i matematyki czysto abstrakcyjnej i fundamentalnej – powiedział D. Petersen. Nagrodzona rozprawa nosi tytuł Topology of moduli spaces and operads . Została napisana pod kierunkiem prof. Carela Fabera w KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Zawiera ona algebraiczny i geometryczny opis rodzin wszystkich powierzchni ze strukturą zespoloną i spełniających pewne naturalne założenia. Na konkurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i firmę informatyczną Ericpol zgłoszono 21 prac z krajów Europy Północnej i Środkowowschodniej. Oprócz laureata do Nagrody nominowano: Macieja Dołęgę (Uniwersytet Wrocławski), Michała Golińskiego (UAM Poznań), Michała Pilipczuka (Uniwersytet w Bergen, Norwegia) i Ewelinę Zatorską (Uniwersytet Warszawski).

Wiosna

BYDGOSZCZ „Wiosna”, trzecia z kamiennych figurek czterech pór roku, powróciła 18 września na swoje miejsce w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. „Wiosnę” odtworzył znany artysta prof. Stanisław Radwański (na fot.), inspirując się oryginalną rzeźbą Bogusława Kłobuckiego. Ten sam artysta jest autorem odsłoniętych wcześniej „Jesieni” i „Zimy”. Prof. Radwański kieruje Katedrą Rzeźby na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Skrzydła

KIELCE 19 września wręczono statuetki Skrzydła – najstarszą w regionie świętokrzyskim nagrodę gospodarczą. Wśród nagrodzonych w tym roku firm i instytucji regionu świętokrzyskiego znalazła się Politechnika Świętokrzyska. Kapituła Nagrody Skrzydła 2014 przyznała statuetkę za kierunek geodezja i kartografia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki PŚk. Kierunek geodezja i kartografia utworzony został w roku 2011/2012 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów Geomatyki, posiadających wiedzę z zakresu pozyskiwania geoinformacji, a następnie jej przetwarzania, analizowania, modelowania, wizualizowania i wykorzystania do zarządzania. 1 września 2012 roku został przeniesiony na Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Kształci się na nim ok. 600 studentów w specjalnościach: pomiary inżynieryjno-przemysłowe oraz kataster i gospodarka nieruchomościami.

Doktorat h.c. – prof. A. Tomczak

SZCZECIN 18 września nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Andrzejowi Tomczakowi, wybitnemu historykowi i archiwiście związanemu z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wojny prof. Tomczak walczył w szeregach ZWZ-AK. Po wojnie na UMK stworzył centrum archiwistyki. Dzięki temu Toruń przez wiele lat był jedynym w Polsce ośrodkiem posiadającym w tym zakresie pełne prawa akademickie. W liczącym ok. 400 pozycji dorobku naukowym prof. Tomczaka szczególne miejsce zajmuje fundamentalny Zarys dziejów archiwów polskich . Jako wybitny badacz epoki nowożytnej i zaborowej prof. Tomczak był zapraszany przez Jana Pawła II do udziału w seminariach „Nauka – religia – dzieje”, które odbywały się w latach 1980-2003 w Castel Gandolfo. Uczestniczył też w pracach Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Prywatnie prof. Tomczak jest wnukiem twórcy polskiej filozofii uniwersyteckiej Kazimierza Twardowskiego i bratankiem niezłomnego biskupa Kazimierza Tomczaka.

CEUE

POZNAŃ Dobiega końca budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31 grudnia 2014 r. Obiekt ma powierzchnię blisko 15 tys. m2. Kubatura CEUE stanowi 75% kubatury głównego gmachu UEP – Collegium Altum. Nowy gmach ma 5 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Wyglądem i fasadą nawiązuje do otaczającej go zabudowy. W CEUE znajdować się będą duże sale wykładowe, laboratoria, sale dydaktyczne oraz parking podziemny, który pomieści około 100 samochodów. W obiekcie swoją siedzibę będzie mieć Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. Całkowita wartość projektu to ponad 57 mln zł. 80% kosztów związanych z budową pokryją środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rektorzy w Bieszczadach

SMOLNIK W dniach 21-23 września w Smolniku nad Sanem odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Omawiano zagadnienia związane z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jej znaczeniu dla uczelni technicznych. Emocje wzbudzał projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie podziału dotacji na zadania statutowe, w którym przewiduje się likwidację stałej przeniesienia już od 2015 r. Dyskutowano też gorąco na temat zasad wynagradzania w projektach finansowanych w ramach Horyzontu 2020. Zastanawiano się, jak rozwiązywać spory z ZUS dotyczące interpretacji umów o dzieło w działalności dydaktycznej. Omówiono projekt „Bezpieczna komercjalizacja wyników badań naukowych”. Sporo czasu poświęcono umiędzynarodowieniu kształcenia. Współorganizatorem posiedzenia był rektor Politechniki Świętokrzyskiej, toteż wybór miejsca nie był dla uczestników konferencji zaskoczeniem. Prof. Stanisław Adamczak od czterdziestu lat jest bowiem stałym bywalcem Beskidów Wschodnich. Przyjaźń z górami rozpoczął w 1974 r., kiedy został komendantem obozu harcerskiego w Wołosatem pod Tarnicą. W obecnej kadencji KRPUT prof. Adamczak pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Wspólnie pomierzą

KRAKÓW 23 września Politechnika Krakowska podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar. Umowa dotyczy m.in. wspólnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii, a także odbywania praktyk i realizowania prac dyplomowych przez studentów PK w GUM. Partnerzy będą też współdziałać w dziedzinie transferu wiedzy. Głównym partnerem GUM i Zakładu Długości i Kąta będzie ze strony uczelni Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechanicznym. To akredytowane laboratorium w zakresie wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz wzorcowania części maszyn i wzorców metodami współrzędnościowymi. Zgodnie z porozumieniem PK i GUM będą podejmować działania popularyzujące problematykę metrologiczną w postaci wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, publikacji, prowadzenia wykładów, organizacji seminariów i studiów podyplomowych. Umowa przewiduje także odbywanie praktyk i realizację prac dyplomowych przez studentów Politechniki Krakowskiej w laboratoriach zakładów metrologicznych GUM oraz udział pracowników GUM w wydziałowych studiach doktoranckich. Jednym z owoców współpracy były zorganizowane na WM PK warsztaty „Europejskie programy metrologiczne: EMRP i EMPIR – szanse dla polskiej metrologii”, podczas ktorych przedstawiono aktualny stan i perspektywy rozwoju metrologii współrzędnościowej, a także możliwości uczestnictwa w europejskich programach w dziedzinie metrologii EMRP (European Metrology Research Programme) oraz EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).

EKO-AGRO-TECH

BIAŁA PODLASKA 26 września w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II otwarto Centrum Badawcze EKO-AGRO-TECH. W nowocześnie wyposażonym obiekcie mieszczą się laboratoria: Analiz Środowiskowych (analizy geośrodowiskowe i badania środowiskowe w zakresie fizyki budowli), Analiz Biologiczno-Żywieniowych oraz Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn. Znajdują się tam również wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenia konferencyjno-informacyjne, wyposażone w niezbędne urządzenia. Z infrastruktury i usług centrum badawczego PSW będą mogły korzystać przedsiębiorstwa zamierzające poprawić swoją konkurencyjność na rynku. Budowa i wyposażenie obiektu były możliwe dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków PO Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 15,7 mln zł.

Trzecia w Chinach

KANTON 26 września na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych otwarto studia polonistyczne. Instytut Polonistyki znajduje się w strukturze Wydziału Języków i Kultur Europejskich. Jest trzecią tego rodzaju placówką w Chinach. Najdłużej istnieje Katedra Polonistyki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Od kilku lat podobna placówka działa na Uniwersytecie Nauczycielskim w Harbinie. Lektoraty z polskiego oferują ponadto uczelnie w Zhaoqingu i Shenyangu. Studia na kantońskiej polonistyce podjęło 20 osób. Trwają one cztery lata. Każdy student przynajmniej rok spędzi w Polsce. KSUM współpracuje już z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zhong Weihe, rektor kantońskiej uczelni, jest przekonany, że absolwenci polonistyki nie będą mieli kłopotów ze znalezieniem pracy w południowych Chinach. Prof. Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister szkolnictwa wyższego, która uczestniczyła w inauguracji działalności kantońskiej polonistyki, powiedziała, że obecnie w Chinach na polonistyce studiuje ok. 150 osób. Liczba ta stale się zwiększa. Podobny trend występuje w Korei i Japonii.

Czwarta siedziba fizyków

KRAKÓW Fizyka jest obecna na Uniwersytecie Jagiellońskim od ponad sześciuset lat. Jednak organizacyjne ramy badań i dydaktyki, obejmujące fizykę nowożytną, stworzono dopiero pod koniec XVIII w. w okresie reformy kołłątajowskiej. Hugo Kołłątaj zainicjował też budowę Collegium Physicum przy ul. św. Anny 6. W 1911 r. fizycy przenieśli się do Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13. Kolejna siedziba fizyków mieściła się przy ul. Reymonta 4. W tym roku Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przenosi się do nowego kompleksu budynków na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek zaprojektowali architekci z pracowni Wasko-Projekt. Głównym wykonawcą robót było konsorcjum firm Hochtief Polska SA oraz Hochtief Construction AG. Łączny koszt inwestycyji wyniósł 230 mln zł. Całkowita powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych to 1367 m2. Laboratoria dydaktyczne zajmują 1922 m2, pracownie komputerowe 772 m2, laboratoria i pracownie badawcze 4414 m2, pokoje pracy cichej i pokoje doktorantów 3537 m2. Na prawie 1000 m2 urządzono wydziałową bibliotekę. Kompleks jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Cechą wyróżniającą nowy kompleks budynków Wydziału FAIS jest infrastruktura informatyczna. Dla potrzeb prac prowadzonych w zaawansowanych technicznie laboratoriach naukowo-badawczych i dydaktycznych ułożono 280 km okablowania strukturalnego kategorii 6A oraz około 18 km wielożyłowych kabli światłowodowych. Do nowej siedziby Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przenosi się jako jednostka zatrudniająca ponad 180 nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 samodzielnych pracowników naukowych. Studiuje tu ponad 1379 studentów oraz 216 doktorantów. WFAIS należy do najlepszych jednostek naukowych w kraju. Ma kategorię A+ i status KNOW.

Odnowione Collegium Novum

LUBLIN Odnowiono i unowocześniono Collegium Novum, siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po trwającym 2,5 roku kapitalnym remoncie obiekt jest przyjazny dla środowiska i energooszczędny. Modernizacja Collegium Novum oraz infrastruktura towarzysząca (ogród, parkingi) kosztowała prawie 20 mln zł. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z trzech źródeł: 2 mln zł UMed pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ministerstwo Zdrowia wsparło przedsięwzięcie dotacją budżetową w kwocie 8,163 mln zł; pozostałe koszty uczelnia pokryła z własnych przychodów. Obecna siedziba Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została zaprojektowana w latach 50. przez Czesława Dorię-Dernałowicza. Do 1989 r. w budynku mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR. W 1993 r. uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie nieruchomość została przekazana w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W 2010 r. gmach został zakupiony przez uczelnię od Gminy Lublin za symboliczną kwotę. Obecnie w budynku zlokalizowane są m.in.: siedziba władz uczelni, władz I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, pomieszczenia dydaktyczne oraz reprezentacyjna aula wykładowa – Audytorium Maximum.

Z ręką na sercu

SOPOT Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy z sopockiego SWPS opublikowali wyniki badań nad psychologicznymi konsekwencjami ucieleśnienia myślenia. W polskiej kulturze gestem silnie kojarzącym się z uczciwością jest położenie ręki na sercu. Na pytanie, co osoba przedstawiona na zdjęciu pragnie wyrazić, aż 49 proc. oglądających osobę z ręką na sercu wymieniło na pierwszym miejscu uczciwość lub słowo pokrewne. Natomiast skojarzenie to pojawiło się jedynie u 18 proc. osób widzącą tę samą osobę wykonującą gest kontrolny. Jak twierdzą badacze, położenie ręki na sercu może sygnalizować uczciwe intencje nawet bez kontekstu moralnej oceny sytuacji czy bez używania pojęć związanych z uczciwością. Znaczenie tego rodzaju skojarzeń gestów z pojęciami jest zdefiniowane kulturowo. Sądząc po istnieniu odpowiednich idiomów językowych, gest ten oznacza szczerość i uczciwość w Polsce, Niemczech, Rosji czy Wielkiej Brytanii, ale nie np. w USA czy Francji. Znaczenie konkretnych gestów może się zmieniać z kultury na kulturę, jednak ważne jest to, że niezależnie od swej konkretnej postaci fizyczne gesty są skojarzone z abstrakcyjnymi pojęciami i dlatego ich wykonywanie zmienia sposób myślenia za pomocą tych pojęć. Na przykład potakiwanie głową kojarzy się z akceptacją i prawdą, zaś potrząsanie głową z lewa na prawo – z zaprzeczeniem i fałszem. W konsekwencji ludzie bardziej są skłonni wierzyć komunikatom wysłuchiwanym podczas potakiwania, zaś odrzucają jako fałszywe komunikaty wysłuchiwane podczas potrząsania głową (nawet pod pretekstem wypróbowywania słuchawek). Badania zostały przeprowadzone dzięki grantom z Narodowego Centrum Nauki dla dr. Michała Parzuchowskiego oraz z programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Bogdana Wojciszke. Wyniki zostały opublikowane w „Journal of Nonverbal Behaviour” w 2014 roku.

Doktorat h.c. – prof. A.L. Greer

KRAKÓW 26 września nadano doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Alanowi Lindsayowi Greerowi z Uniwersytetu Cambridge. Jest on wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii materiałowej i metalurgii. Zainteresowania naukowe prof. Greera to głównie kinetyka mikrostruktur i stan szklisty, a jego obecne badania dotyczą zarodkowania w systemach skondensowanych, chalkogenidkowych materiałów zmienno-fazowych wykorzystywanych w pamięciach komputerowych, wytwarzania i mechanicznych właściwości masywnych szkieł metalicznych czy modelowania rozdrabniania ziaren w stopach aluminium. Prace prof. Greera obejmują również teorię i praktykę procesów zarodkowania w metalach i ich stopach. Ponad 350 prac naukowych A.L. Greera doczekało się ponad 9500 cytowań. Od 2002 r. badacz ściśle współpracuje naukowo z Wydziałem Odlewnictwa AGH.

INTECH PK

KRAKÓW Politechnika Krakowska powołała spółkę kapitałową INTECH PK. Będzie się ona zajmować komercjalizacją wyników badań naukowych poprzez zarządzanie prawami własności intelektualnej uczelni, tworzenie i obejmowanie udziałów w spółkach technologicznych zakładanych przez naukowców, uczelnię i partnerów biznesowych, wchodzenie w partnerstwo z podmiotami sektora prywatnego i publicznego oraz udział w konsorcjach. Stworzenie spółki (działającej na zasadach rynkowych, a więc bardziej elastycznych, niż te, którymi obwarowana jest działalność jednostek sektora publicznego) umożliwi uczelni bezpieczne wchodzenie w przedsięwzięcia kapitałowe i projekty inwestycyjne. Przyczyni się też do uproszczenia procedur współpracy z biznesem. Działalność politechnicznej firmy koncentrować się będzie na branżach związanych ze specjalizacją uczelni, zwłaszcza na budownictwie (w tym energooszczędnym), energetyce, ochronie środowiska, nowoczesnych materiałach i teleinformatyce. Prezesem INTECH PK została Izabela Paluch, laureatka programu TOP 500 Innovators, posiadająca doświadczenie w biznesie w dziedzinie wdrażania nowych rozwiązań produktowych i organizacyjnych na rynkach polskim i zagranicznych. Nowy podmiot powstał w ramach Programu SPIN-TECH, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na polu współpracy z biznesem działają inne instytucje powołane przez PK: Centrum Transferu Technologii PK oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PK.

FOT Fot. Jan Zych Podpisanie aktu powołania spółki. Z lewej rektor PK prof. Kazimierz Furtak obok prorektor PK prof. Jan Kazior oraz prezes INTECH PK Izabela Paluch.

Doktorat h.c. – prof. Henryk Skarżyński

LUBLIN 29 września nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, wybitnemu audiologowi i otolaryngologowi. Prof. Skarżyński jest pionierem leczenia głuchoty przy użyciu implantów słuchowych. Jest twórcą oraz wieloletnim dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Był inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, a także Światowego Centrum Słuchu. W 1992 r. jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg wszczepienia implantów ślimakowych, inicjując przy tym program implantów słuchowych w kraju. W 1998 r. zespół prof. Skarżyńskiego dokonał w Polsce, jako czwartym kraju na świecie, wszczepienia implantów słuchowych do pnia mózgu, natomiast w 2003 r. implantów ucha środkowego. W roku 2002 rozpoczął wdrażanie autorskiego programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych i jako pierwszy w świecie zoperował pacjenta dorosłego z częściową głuchotą, a w 2004 r. wykonał operację u dziecka. Prof. Skarżyński jest również pomysłodawcą wprowadzenia w kraju programu wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt oraz współtwórcą pierwszych programów badania słuchu, mowy oraz wzroku u dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem Internetu oraz oryginalnej Platformy Badań Zmysłów. Wraz z UMCS stworzył unikatowy kierunek kształcenia „logopedia z audiofonologią” oraz uruchomił działające od roku 1998 Podyplomowe Studium Surdologopedii.

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Biała Podlaska – Grzegorz Nowakowski, Bydgoszcz – Piotr Kwiatkowski, Katowice – Jacek Szymik-Kozaczko, Kielce – Kamil Dziewid, Beata Oleś, Kraków – Bartosz Dembiński, Monika Firlej-Balik, Marian Nowy, Adrian Ochalik, Małgorzata Syrda-Śliwa, Anna Wojnar, Lublin – Magdalena Kozak-Siemińska, Lidia Jaskuła, Łódź – Ewa Chojnacka, Poznań – Iwona Cieślik, Paulina Skrzypińska, Rzeszów – Przemysław Pawlak, Szczecin – Julia Poświatowska, Warszawa – Ewa Chybińska.

Wykorzystano materiały z serwisu PAP Nauka w Polsce