×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

MNiSW, NCBR

Kompetencje w cenie!

Rozstrzygnięto pilotażową edycję rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, który zastąpił Program Kierunków Zamawianych. Na konkurs wpłynęło 175 wniosków. Pozytywnie oceniono 134 programy, które uzyskały ponad 60 punktów. Negatywną ocenę – poniżej 60 punktów – otrzymały 34 projekty. 4 wnioski skierowano do ponownej oceny. Wartość programu wynosi 50 mln zł. Zdecydowano przeznaczyć na finansowanie zwycięskich projektów 44 mln zł, resztę pozostawiając jako rezerwę do czasu zakończenie procedury odwoławczej.

Subwencję uzyskało na razie 48 najwyżej ocenionych programów, realizowanych w 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych. Na czele listy rankingowej znalazły się programy kształcenia zgłoszone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (128 pkt, 679,3 mln zł), Szkołę Główną Handlową (122,5 pkt, 807 mln zł) i Uniwersytet Wrocławski (121,5 pkt, 569,9 mln zł). W pierwszej dziesiątce znalazły się także projekty zaproponowane przez: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Katolicki Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II oraz 3 uczelnie niepubliczne: Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.

Dofinansowanie więcej niż jednego projektu dostały w konkursie: UWr (3 projekty), Uniwersytet Szczeciński (2), KUL (2), Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (2), WSIiZ w Rzeszowie (2), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2) oraz Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (2).

Najwyższy grant – 2 974 tys. zł – dostał Uniwersytet Szczeciński na program „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”. USz zdobył też prawie 500 tys. zł na „Project Management Training”. Daje to łącznie 2 474 tys. zł, co zapewnia trzecie miejsce pod względem wysokości dofinansowania dla jednej uczelni w pilotażowej edycji PRK. Drugi pod względem wielkości grant trafił na KUL – za 2 928 tys. zł uczelnia zrealizuje projekt „Energia kompetencji”. KUL otrzymał także 733 tys. zł na program „LUK (Lubelski Uniwersytet Kompetencji)”, co daje łączną sumę subwencji 3 661 tys. zł. Nie zapewnia to jednak zwycięstwa pod względem najwyższej kwoty dofinansowania w tym konkursie. Pierwsze miejsce dzierży bowiem Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, która otrzymała trzeci pod względem wysokości grant – 2 341 tys. zł na program „Zdobądź kompetencje pomocne w rozwoju kariery zawodowej w sektorze finansowym”. Ta sama uczelnia dostała też 1 340 tys. zł na program „Kształtowanie własnego portfolio kompetencyjnego szansą na lepszy start zawodowy studentów kierunku zarządzanie”, stając się tym samym najhojniej obdarowanym beneficjentem PRK z łączną kwotą subwencji na poziomie 3 681 tys. zł, nieznacznie przekraczającą dotację dla KUL-u.

Czwarty z kolei grant, w wysokości
1 946,6 tys. zł, trafił do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na program „Praktyczne kształcenie dla rynku pracy”. Granty o wartości powyżej 1 mln zł otrzymały też: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – 1 660,8 tys. zł, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 1 599 tys. zł, Politechnika Lubelska – 1 299 tys. zł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1 238,6 tys. zł, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – 1 202,7 tys. zł i Uniwersytet Wrocławski – 1 044,5 tys. zł (w sumie 3 projekty o wartości 1955 tys. zł).

Znakomicie wypadła także Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie z dwoma grantami na łączną kwotę 1 944,7 tys. zł. WSIiZ w Rzeszowie otrzyma w sumie 1 395,6 tys. zł.

Warto też zauważyć obecność wśród beneficjentów PRK państwowych wyższych szkół zawodowych – 3 z nich uzyskały finansowanie 4 projektów edukacyjnych o sumarycznej wartości 2 376 mln zł.

Łącznie 21 uczelni publicznych uzyskało na realizację 27 programów 24,5 mln zł, zaś 18 niepublicznych szkół wyższych na realizację 21 projektów otrzyma 19,5 mln zł.

Pilotażowy konkurs PRK jest finansowany z PO Kapitał Ludzki. Wnioski z realizacji pilotażowego konkursu posłużą sformułowaniu docelowego Programu Rozwoju Kompetencji, który będzie finansowany w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Planowany budżet programu to ponad miliard złotych.