×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 09/2014

Informacje i komentarze

Rozmowa Forum

Z dr. Andrzejem Malinowskim, prezydentem Pracodawców RP rozmawiał Piotr Kieraciński

Sedno sprawy

Propozycje Pracodawców RP
Andrzej Rabczenko
Czy istnieje strategia państwa związana z innowacyjnością gospodarki?

Pomysły na politykę naukową

Jan Kozłowski
Mity i rzeczywistość w polityce innowacyjnej państwa

25 lat wolności

Maciej Żylicz
Nauka i szkolnictwo wyższe po 25 latach III RP

Życie naukowe

Maciej Zabel, Ewaryst Rafajłowicz, Ewa Dahlig-Turek, Wojciech Hanke, Bogdan Mach, Piotr Brzeziński
Wskaźniki bibliometryczne stosowane przez KEJN w ocenie parametrycznej jednostek naukowych
Wojciech Wrzosek
Casus Polskiego Słownika Biograficznego
Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, dr hab. Ewa Dahlig-Turek, Prof. dr hab. Przemysław Urbańczy
O podanie do publicznej wiadomości „nowej formuły” działania NPRH
Grażyna Borkowska
Dlaczego NPRH różni się od NCN

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
O unieważnieniu artykułu naukowego pracownika Akademii Morskiej w Gdyni

Z laboratoriów

Joanna Kowalska
Badania biomedyczne w Collegium Medicum UJ
Dominik Czaplicki
Bakterie w leczeniu chorób nowotworowych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Krystyna Matuszewska
Architektura statków wodnych w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych

Życie akademickie

Jerzy Marian Brzeziński
Kwestia autorstwa i współautorstwa artykułów, które mają stanowić podstawę doktoratu
Marcin Chałupka
Praktyki studenckie w świetle nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym
Marek Misiak
Badania statystyczne na temat higieny jamy ustnej wśród studentów

Nasz ekspert radzi

Anna Sajdak
Poradnik dla prowadzących zajęcia ze studentami

Listy do redakcji

prof. dr hab. Maciej Pietrzak rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

KRASP

Wiesław Banyś

W stronę historii

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Książki

Agnieszka Palicka
Bianka SIWIŃSKA, Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech , Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014.
Jacek Hnidiuk
Wiesław HELAK, Scenariusze syberyjskie , Wydawnictwo Trio, Muzeum Lwowa i Kresów, Warszawa 2013, seria: Biblioteka kresowa.
Aneta Zawadzka
Kai STRITTMATTER, Stambuł. Gdzie Europa spotyka Azję , tłum. Viktor Grotowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Ludwik Malinowski
Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych , redakcja naukowa Barbara WEIGL i Małgorzata RÓŻYCKA, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.
Marcin Lutomierski
Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja – dokumentacja – ochrona – interpretacja – pojęcia – poglądy , redaktor naukowy Krzysztof BRAUN, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Warszawa–Węgorzewo 2013.
Jadwiga Michalczyk
Sergiusz RIABININ, Nie pisz pan fraszek , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2014.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 09/2014

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM