Książki nadesłane

Kai STRITTMATTER, Stambuł. Gdzie Europa spotyka Azję , tłum. Victor Grotowicz, Wyd. UJ, Kraków 2014, seria: Mundus.

Anita CAŁEK, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze , Wyd. UJ, Kraków 2013.

Iwona GRALEWICZ-WOLNY, Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej , Wyd. UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Henryk FONTAŃSKI, Studia nad składnią łemkowską , Wyd. UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Peter SLOTERDIJK, Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice , tłum. Jarosław Janiszewski, wstęp Arkadiusz Żychliński, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014, seria: Myśleć.

Joanna TOKARSKA-BAKIR, Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2014, seria: Res Humanae.

Leon MITKIEWICZ, W pułku szwoleżerów rokitniańskich 1932-1935 , wstęp i oprac. nauk. Waldemar Rezmer, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2014.

Anna KOZIOŁ, Małgorzata TRELKA, Paulina FLORJANOWICZ, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych , Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013.

Poziom 5 – brakujące ogniwo? , praca zbiorowa pod red. Ewy CHMIELECKIEJ, Katarzyny TRAWIŃSKIEJ-KONADOR, Fundacja rektorów Polskich, Warszawa 2014.

Magdalena BĄK, Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej , Wyd. UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Spotkania międzykulturowe. Tom I. Literaturoznawstwo. Kultura , pod red. Krystyny JARZĄBEK, Anny RUTTAR, Sylwii SOJDY, Wyd. UŚ, Katowice 2013, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maria BARŁOWSKA, „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII , Wyd. UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Tajemnice szydła. Henryk Jerzy Szcześniewski. Grypsy z Majdanka 1943-1944 , opracowali: Barbara HIRSZ, Zbigniew Jerzy HIRSZ, PIW, Warszawa 2014.

Jan GONDOWICZ, Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza , PIW, Warszawa 2014.

Bianka SIWIŃSKA, Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech , Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014.

Renata RYBA, Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice , Wyd. UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksandra GIEŁDOŃ-PASZEK, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza , Wyd. UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Kazimierz RZĄŻEWSKI, Wojciech SŁOMCZYŃSKI, Karol ŻYCZKOWSKI, Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Ethos, nr 105, styczeń-marzec 2014. Świętość. Ideał i fakt , Wydział Filozofii KUL, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2014.

Witold KOMOROWSKI, Kamienne krzyże i kapliczki na Dolnym Śląsku , Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2014.

Ewa OGŁOZA, Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości czytania , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Elżbieta TURSKA, Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje , Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.