×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

Zawodówka kategorii B

22 czerwca 2004 roku prof. Marek Belka, ówczesny premier RP podpisał rozporządzenie o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Była to 27. państwowa wyższa szkoła zawodowa w kraju. Pierwszym jej rektorem został prof. inż. Kazimierz Pieńkowski, od lat zwolennik utworzenia w tym mieście publicznej uczelni. Już w lipcu PWSIiP otrzymała od władz samorządowych budynek i milion złotych na jego remont. W październiku pierwszy rok akademicki na kierunkach zarządzanie i marketing oraz informatyka rozpoczęło 180 studentów studiów dziennych i 120 studentów studiów zaocznych. Uczelnia zatrudniała wówczas 11 dydaktyków na umowach o pracę, kilku na umowach autorskich, a w administracji 7 osób. W ciągu 10 lat PWSIiP wykształciła 3 tys. absolwentów. Zdaniem uczelnianego Biura Karier, które od 5 lat bada ich losy, 79 proc. z rocznika 2010 i 90 proc. z rocznika 2008 wkrótce po studiach w Łomży znalazło pracę lub kontynuowało studia II stopnia na innych uczelniach.

Obecnie PWSIiP oferuje 12 kierunków kształcenia I stopnia: informatykę, zarządzanie i marketing, pielęgniarstwo, technologię żywności i żywienia człowieka, wychowanie fizyczne, automatykę, kosmetologię, administrację, pracę socjalną, filologię angielską z technologią informacyjną, dietetykę oraz fizjoterapię. W 2009 r. uczelnia uzyskała prawo do prowadzenia studiów II stopnia z zakresu pielęgniarstwa. Kształci się na nich ok. 2 tys. studentów, większość – 1,4 tys. – w trybie dziennym.

Kadrę uczelni stanowi ok. 180 osób zatrudnionych na umowę o pracę, z czego 107 osób to pracownicy dydaktyczni; 16 z nich to samodzielni pracownicy nauki. 52 naukowców pracuje na I etacie. Obecnie kolejne kilkanaście osób przechodzi w PWSIiP z drugiego na pierwszy etat. W ciągu ostatnich dwóch lat 5 pracowników PWSIiP uzyskało stopień naukowych doktora, a następni przeprowadzają przewody habilitacyjne i procedury o tytuł profesora. Cztery lata temu uczelnia postawiła na rozwój własnej kadry i badań naukowych. Dzięki środkom unijnym PWSIiP zbudowała i wyposażyła nowoczesne laboratoria, a w ub. roku postanowiła poddać się ocenie parametrycznej, prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jako jeden z dwóch PWSZ-etów, łomżyńska uczelnia uzyskała kategorię B, co wiąże się z przyznaniem publicznej dotacji na badania naukowe. Z tego wyniku dumny jest prof. Robert Charmas, rektor PWSIiP.

– Ten wynik to efekt czterech lat inwestowania w rozwój badań własnych środków. Uczelnia była oceniana jako całość w grupie nauk o życiu, czyli bardzo silnej, co nas niepokoiło. Są w niej np. uniwersytety medyczne. Okazało się, że nawet przy tak mocnej konkurencji uzyskaliśmy kategorię B, co jest dla nas dużym sukcesem – mówi R. Charmas.

Zaowocowało to przyznaniem PWSIiP 170 zł dotacji na działalność statutową. Środki te umożliwiają prowadzenie badań naukowych. Uczelnia szczególnie dumna jest z hali technologii żywności, wyposażonej w nowoczesną aparaturę. Nieźle wyposażone są także laboratoria informatyczne oraz automatyki i robotyki. W PWSIiP prowadzone są też badania z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu. Rektor Charmas żałuje, że finansowanie budowy obiektów ze środków unijnych nie pozwala na prowadzenie w nich działalności komercyjnej. To ogranicza ambicje uczelni, by zaistnieć z innowacyjnymi produktami na regionalnym rynku.

Od 2006 roku na projekty miękkie, w tym projekty wdrożeniowe, uczelnia pozyskała ponad 18 mln zł ze środków unijnych, a na budowę i wyposażenie nowych obiektów i laboratoriów blisko 54 mln zł. PWSIiP dysponuje trzema własnymi obiektami. Łącznie użytkuje ok. 24 tys. m2 powierzchni dydaktycznej.

PWSIiP uczestniczy w programie ERASMUS. Zawarła 40 umów z uczelniami w Europie i w Turcji. Od roku 2006 w wymianie międzynarodowej uczestniczyło 281 osób z PWSIiP, a 155 obcokrajowców przyjechało do Łomży.

Podczas uroczystości z okazji 10-lecia PWSIiP prof. K. Pieńkowski, twórca i pierwszy rektor uczelni otrzymał medal „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży”, przyznany uchwałą Senatu. Prof. Pieńkowski wywodzi się z Politechniki Białostockiej, gdzie w latach 1990–1993 był rektorem.