×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Doktorat h.c. – prof. E. Skorupska-Raczyńska

IWANO-FRANKOWSK 14 maja tytuł doktora honoris causa Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku otrzymała dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prof. PWSZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; językoznawca. Jej dotychczasowy dorobek badawczy przypisać można do kilku głównych obszarów zagadnień: słownictwa i frazeologii, onomastyki, stylistyki, leksykografii oraz językowego obrazu świata (na materiale dzieł literatury polskiej XIX i XX wieku). Jest autorem 4 monografii; 10 monografii redagowanych bądź współredagowanych naukowo (łącznie 23 tomy) i ponad 50 artykułów. Z Iwano-Frankowskiem współpracuje od 10 lat, m. in. prowadzi od 9 lat Konkurs Ortograficzny Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.

Podatkowy talent

WARSZAWA Kinga Strzelecka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, zwyciężyła w VII edycji prestiżowego konkursu podatkowego Tax’n’You. Drugie miejsce zajął Andrzej Zyga, student prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Trzecie miejsce zdobył Tomasz Chajdas, student Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Udział w tegorocznej rywalizacji wzięło 379 osób. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali propozycję pracy u organizatora konkursu, czyli w firmie audytorsko-doradczej KPMG. Cała trójka odebrała również nagrody finansowe (odpowiednio 5, 3 i 2 tys. zł), iPody Nano oraz nagrody rzeczowe. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na wypełnieniu ankiet o tematyce podatkowej. Liczyła się tu zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas ich udzielenia. Zadanie finałowe polegało na rozwiązaniu kazusu, wykazaniu się wiedzą z zakresu terminologii podatkowej oraz zaprezentowaniu się podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego polskiego systemu podatkowego.

Konkurs FEP

ŁÓDŹ Reprezentanci Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zwyciężyli w XVIII edycji Konkursu „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”. Studenci pokonali 12 drużyn z całej Polski. Była to 18. edycja popularnego konkursu, przeznaczonego dla studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Młodzi ludzie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach i spróbowali swoich sił w negocjacjach. Wydarzenie organizowane było przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, przy wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Narodowego Banku Polskiego.

Polka w ESU

WARSZAWA Karolina Pietkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Parlamentu Studentów RP, została wybrana do Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów. Polka zdobyła w wyborach drugą największą liczbę głosów. Jej kadencja potrwa rok. Komitet Wykonawczy zajmuje się całościowym funkcjonowaniem ESU, kwestiami finansowymi oraz politycznymi działaniami Europejskiej Unii Studentów. Wraz z nią do Komitetu Wykonawczego ESU wybrano 7 innych osób. Szefem komitetu został Rok Primozic ze Słowacji, a w jego skład weszli też: Blazhe Todorowski z Macedonii, Maksim Milto z Litwy, Cat O’Driscoll z Irlandii, Lea Mester ze Szwajcarii, Tiago Estevao Martins z Portugalii i Tijana Ososki z Serbii. Nową przewodniczącą Europejskiej Unii Studentów została Elisabeth Gehrke ze Szwecji. Jej zastępcami są Erin Nordal z Norwegii i Fernando Miguela Galana Palmoresa z Hiszpanii. Europejska Unia Studentów zrzesza 47 przedstawicielstw samorządów studenckich z całej Europy i reprezentuje ponad 11 mln studentów. Jej członkiem jest Parlament Studentów RP.

Doktorat h.c. – prof. A. Dubas

SIEDLCE Podczas uroczystości jubileuszu 45-lecia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach jako samodzielnej uczelni nadano najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa, prof. Andrzejowi Dubasowi z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Ten wybitny naukowiec, organizator pracy u podstaw, twórca poznańskiej szkoły agronomii, znany jest w polskim rolnictwie z prac zmierzających do stworzenia naukowych podstaw doskonalenia uprawy i wykorzystania kukurydzy w produkcji rolniczej. Prowadzone pod jego kierunkiem badania naukowe spowodowały w Polsce zasadniczy zwrot w uprawie tej rośliny, bez której trudno sobie dziś wyobrazić hodowlę zwierząt. Prof. Andrzej Dubas otrzymał wcześniej tytuł doktora honoris causa pięciu uczelni: Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Grant z USA

TORUŃ Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zdobył grant badawczy w wysokości 15 tys. dolarów w ramach projektu „Cluster Group Grants”. Został on przyznany przez Centre for Philosophy of Religion z Uniwersytetu Notre Dame z USA, współpracujące z Fundacją Templetona. Toruński projekt dotyczy filozoficzno-teologicznych badań poświęconych zagadnieniu Opatrzności Bożej w tradycji analitycznej. Celem grantu jest zbudowanie interdyscyplinarnych grup, które mają zbadać możliwości, jakie otwierają metody teologii analitycznej. W jego ramach w roku akademickim 2014/2015 zostanie zorganizowanych kilka interdyscyplinarnych międzynarodowych seminariów, które poprowadzą ks. dr hab. Piotr Roszak z Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii UMK (teologia) i ks. dr Tomasz Huzarek z Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UMK (filozofia) oraz dwaj zaproszeni profesorowie z zagranicznych uczelni: ks. prof. José Ramon Villar z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania) oraz ks. dr Paweł Rochman z Uniwersytetu w Oxfordzie. Dla uczestników przewidziano 8 jednorazowych stypendiów, które zostaną przyznane na drodze konkursu.

Nagroda Mlaka i Opiala

ZIELONA GÓRA Prof. Andrzej Cegielski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala. Nagroda przyznawana jest co 2 lata przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów. Podstawą uzyskania tego wyróżnienia przez prof. Cegielskiego były: monografia Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces , opublikowana w 2012 roku w prestiżowej serii Springera Lectures Notes in Mathematics (2057) oraz cykl czterech artykułów opublikowanych w latach 2007-2013 w renomowanych czasopismach matematycznych. Profesorowie Włodzimierz Mlak (1931-1994) i Zdzisław Opial (1930-1974) byli wybitnymi reprezentantami krakowskiej szkoły równań różniczkowych oraz specjalistami z teorii operatorów liniowych w przestrzeniach Hilberta. Kandydatów do nagrody przedstawiają rady wydziałów matematyki uczelni państwowych i instytutów PAN, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z matematyki. Nagroda została ufundowana przez profesorów Jana Janasa i Wacława Szymańskiego, uczniów prof. Włodzimierza Mlaka. Dotychczasowymi laureatami tej nagrody byli profesorowie Tadeusz Figiel (Instytut Matematyczny PAN) i Henryk Żołądek (Uniwersytet Warszawski).

Doktorat h.c. – prof. J. Awrejcewicz

BIELSKO-BIAŁA Prof. inż. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej, wybitny specjalista z dziedziny mechaniki, otrzymał 27 maja dyplom doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Prof. Awrejcewicz kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym PŁ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą mechaniki, biomechaniki, a w ostatnich latach również mechatroniki i automatyki. Uczony zajmuje się m.in. problemami rehabilitacji schorzeń kręgosłupa, opracowaniem nowych stentów wewnątrznaczyniowych, a także dynamiką strun głosowych. Wypromował 19 doktorów, a 5 jego wychowanków uzyskało habilitacje. Jest autorem lub współautorem 44 monografii, 2 podręczników oraz 300 artykułów. Został uhonorowany nagrodą Humboldta w dziedzinie mechaniki, przyznawaną wybitnym naukowcom spoza Niemiec. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Naukowego Mechaniki PAN oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce.

To szósty tytuł doktora honoris causa przyznany przez Akademię Techniczno-Humanistyczną. Wcześniej w ten sposób uczelnia uhonorowała byłego biskupa ordynariusza Tadeusza Rakoczego, a także dwóch rektorów Politechniki Łódzkiej, prof. Jana Krysińskiego oraz prof. Józefa Mayera. Wcześniej tytuł otrzymał też prof. dr inż. Albert Weckenmann z Niemiec oraz ostatnio prof. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej. Na Podbeskidziu ATH jest jedyną uczelnią, która ma prawo nadawać tytuł doktora honoris causa. Można to bowiem zrobić, mając uprawnienia habilitacyjne, takie, jak Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH.

„Ku wolności”

KONIN „Dobrze!” – odpowiedział zdecydowanie prof. Jerzy Buzek na pytanie, jak Polacy wykorzystali odzyskaną 25 lat temu wolność. Jerzy Buzek i Władysław Frasyniuk byli gośćmi konferencji historycznej „Ku wolności”, która odbyła się 29 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jako przypomnienie i wprowadzenie posłużył film z majowego wiecu, który zarejestrowano w Koninie przed pierwszymi, częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 r. Debatę prowadził senator Ireneusz Niewiarowski. Zdaniem obu gości, nadzieje i oczekiwania młodych Polaków z 1989 roku zostały spełnione. – Nasze obecne życie jest nieporównywalne z tym sprzed 25-30 lat. Pewne marzenia, dziś na wyciągnięcie ręki, wydawały się abstrakcyjne: podróże bez wiz po niemal całym świecie, wolność wypowiedzi, policja, która spełnia inną rolę niż ówczesna milicja – wymieniał prof. Buzek, europoseł, były premier RP. Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w czasach PRL, dziś przedsiębiorca, zwracał uwagę na swobodę gospodarczą, a w migracji „za pracą” za granicę widział raczej pozytywy. Ubolewał jednak, że zaraz po przemianach ustrojowych większy nacisk położono na gospodarkę, a nie edukację.

Najlepszy student Pomorza 2014

GDAŃSK Piotr Zieliński z Uniwersytetu Gdańskiego uznany został za najlepszego studenta Pomorza w Konkursie o Nagrodę Czerwonej Róży i będzie reprezentował region w konkursie na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej – Primus Inter Pares. W kategorii Najlepsze Koło Naukowe Pomorza zwyciężyło Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL z Akademii Morskiej w Gdyni. Najlepszy student Pomorza odjechał z konkursu samochodem marki Volkwagen up!, który otrzymał jako nagrodę rzeczową, zaś Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL otrzymało 12 tys. zł. Jak co roku rywalizacja była trudna. Stanęło do niej ośmiu najlepszych studentów pomorskich szkół wyższych i dziewięć najlepszych studenckich kół naukowych. P. Zieliński studiuje prawo na UG. Jest autorem 6 publikacji naukowych, m.in.: Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnejOchrona zbiorowych praw pacjentówRight to health, right to healthy environment oraz 5 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in.: Lekarze jako sprawcy przestępstw – rzeczywistość a odpowiedzialność karnaRight to health, right to healthy environment . Zaktualizował i opracował repetytorium z przedmiotu prawo karne do nauki dla studentów prawa, administracji i kryminologii z całej Polski, jest założycielem i sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Aequitas”, założycielem Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”.

Doktorat h.c. – prof. Bogdan Klepacki

KRAKÓW 2 czerwca nadano godność doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego prof. Bogdanowi Klepackiemu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Działalność naukowa prof. Klepackiego koncentruje się wokół poszukiwania dróg zwiększania efektywności gospodarstw indywidualnych w Polsce, a zwłaszcza wpływu powiększania obszaru oraz prowadzenia rachunkowości rolnej na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, oceny technologii produkcji i ekonomicznych uwarunkowań postępu technologicznego, rachunku ekonomicznego w produkcji rolniczej, racjonalizacji produkcji pasz na glebach lekkich, przystosowania przedsiębiorstw agrobiznesu do zmiennych warunków gospodarowania oraz agrologistyki jako szansy rozwoju agrobiznesu. Jest autorem ponad 280 oryginalnych prac twórczych, 35 podręczników i skryptów oraz ponad 200 innych publikacji. Był wykonawcą ok. 100 ekspertyz, biznesplanów, scenariuszy TV, założeń do programów komputerowych technologii produkcji roślinnej, analizy kosztów. Prof. Klepacki jest praktykiem. Wyniki swoich badań wdrażał w prywatnym gospodarstwie rolnym. Był promotorem w 26 zakończonych przewodach doktorskich. W macierzystej uczelni pełnił m.in. funkcję prorektora ds. dydaktyki. Był też rektorem WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Związki prof. Klepackiego z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. Z jego inicjatywy Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR podpisał z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW umowę o kształceniu na studiach doktoranckich w SGGW. Dzięki temu na WNE SGGW w Warszawie przeprowadzono postępowania habilitacyjne 7 pracowników UR, 3 przewody o nadanie tytułu profesora i 5 doktoratów.

Koncertowy tydzień

NYSA Od 2 do 6 czerwca w Instytucie Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbywały się recitale dyplomowe żaków kończących studia. Łącznie odbyło się 14 wyjątkowych koncertów, które nagłośnili studenci realizacji dźwięku. Żacy bronili swoich prac licencjackich, ale wcześniej przed publicznością i komisją egzaminacyjną prezentowali swoje umiejętności podczas autorskiego koncertu. W tym roku do egzaminu przystąpiło 14 studentów jazzu, w tym 9 wokalistek i 5 instrumentalistów (kontrabas, trąbka, saksofon, gitara). Wszyscy muzycy grali z towarzyszącym im zespołem, o którego skład sami musieli zadbać. Recitale studentów oceniała komisja egzaminacyjna, składająca się z wykładowców Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie, której przewodniczył dyrektor instytutu prof. Wojciech Niedziela. Każdy ze studentów zadbał także o publiczność, wśród której oprócz rodziny i przyjaciół egzaminowanego studenta pojawili się także mieszkańcy Nysy oraz pracownicy i studenci innych kierunków PWSZ w Nysie. Nad prawidłowym przebiegiem koncertów od strony technicznej czuwali studenci realizacji dźwięku pod kierownictwem nauczyciela akademickiego Cezarego Wojciechowskiego. Realizatorzy z PWSZ w Nysie oprócz nagłośnienia zadbali także o prawidłowe podpięcie kabli i ustawienie instrumentów muzycznych. Wszystko to odbywało się tak, jak ma to miejsce podczas dużych koncertów klubowych. Instytut Jazzu w PWSZ w Nysie istnieje od 2008 roku. Do tej pory studia muzyczne ukończyło tam 53 muzyków.

Profesorowie honorowi – E. Klimiuk i R. Horn

LUBLIN 2 czerwca , podczas uroczystości 10-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska, wręczono tytuł profesora honorowego Politechniki Lubelskiej profesorom Ewie Klimiuk i Rainerowi Hornowi.

Prof. Horn jest dyrektorem Instytutu Żywienia Roślin i Gleboznawstwa Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. fizyki gleby, mechaniki gruntów, procesów hydraulicznych w glebach strukturyzowanych, chemicznych i biologicznych aspektów agregatów gleb. Od 30 lat współpracuje z prof. Witoldem Stępniewskim z WIŚ PL. Efektem tej współpracy są zrealizowane projekty badawcze i wspólne publikacje. Dzięki prof. Hornowi 7 studentów Politechniki Lubelskiej wykonało prace magisterskie na Uniwersytecie w Kilonii, a 2 osoby przygotowały rozprawy doktorskie.

Prof. Klimiuk pracuje w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest jednym z pionierów interdyscyplinarnych badań w obszarze biotechnologii środowiskowej. Jej zainteresowania naukowe są bardzo szerokie, od biologicznych metod oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów, produkcji biopaliw do modelowania tlenowych i beztlenowych procesów w obiektach technicznych. W latach 2007-2012 prof. Klimiuk pracowała na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Dzięki jej obecności udało się poszerzyć ofertę dydaktyczną na kierunku inżynieria środowiska i zorganizować nowy kierunek – ochronę środowiska.

Doktorat h.c. – prof. T. Maliński

POZNAŃ 3 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeuszowi Malińskiemu, światowej sławy polskiemu uczonemu pracującemu w Stanach Zjednoczonych, który wniósł ogromny wkład w rozwój nauki w zakresie chemii, biochemii i medycyny. Prof. Maliński ma imienną profesurę i katedrę Marvin White Distinguished Professor of Biomedical Sciences w Uniwersytecie Ohio, USA. Poprzednio był profesorem w Uniwersytecie Houston i Uniwersytecie Oakland. Urodzony w Śremie i wykształcony w Polsce, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej, jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem wielu towarzystw naukowych na świecie, w tym American College of Cardiology i American Heart Association. Światowy rozgłos przyniosły mu badania i odkrycia w nowej dziedzinie medycyny – nanomedycynie. Jest uznawany za jednego z twórców tej gałęzi medycyny, autorem około 400 prac naukowych, książek i patentów, cytowanych około 10 tys. razy w literaturze światowej. Wykładał w 80 uniwersytetach w 37 krajach świata, w tym w uniwersytetach: Harvard, John Hopkins, Stanford, Vanderbilt, Duke i Columbia. Był pierwszym, który zastosował nanosensory i nanosystemy do pomiaru tlenku azotu – małej cząsteczki, która reguluje pracę serca, systemu krwionośnego i mózgu. Odkrył podstawowe molekularne mechanizmy takich chorób współczesnej cywilizacji, jak nadciśnienie, udar mózgu, zawał serca, epilepsja, choroba Parkinsona i Alzheimera. Badania te przyczyniają się do rozwoju nowych, bardziej skutecznych leków stosowanych w leczeniu wielu z tych chorób. Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień, w tym: Maria Skłodowska-Curie Medal, Nagroda GEMI Uniwersytetu Harvard. Jest doktorem honoris causa kilku uniwersytetów, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej.

Ochronią przed nowotworami

WROCŁAW Profesor Drąg, mgr. inż. Marcin Poręba i mgr inż. Paulina Kasperkiewicz z Politechniki Wrocławskiej, korzystając z opracowanej przez siebie nowatorskiej technologii, zaprojektowali i otrzymali nowe, specyficzne związki chemiczne do badania enzymów proteolitycznych (kaspaz). Regulują one proces nazywany programowaną śmiercią komórki, dzięki któremu z naszego organizmu usuwane są stare lub uszkodzone komórki, tak by na ich miejsce mogły powstać nowe. Deregulacja tego procesu bardzo często prowadzi do rozwoju chorób cywilizacyjnych, w szczególności nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych.

Odkrycie naukowców z Politechniki Wrocławskiej może pomóc w stworzeniu testów umożliwiających szybsze monitorowanie przebiegu programowanej śmierci komórki. – Na szczęście istnieje cała grupa białek, które są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie tego procesu. Wśród nich centralną rolę odgrywają kaspazy. Dzięki naszym narzędziom będzie można monitorować aktywność każdego enzymu osobno i w porę wykryć nieprawidłowości w organizmie. Do tej pory nie było to możliwe – tłumaczy prof. Marcin Drąg, kierownik projektu.

Specyficzność otrzymanych przez wrocławski zespół związków została potwierdzona badaniami biologicznymi przeprowadzonymi w laboratorium prof. Guya Salvesena z Sanford Burnham Medical Research Institute w USA.

Prace były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, a wyniki opublikowało „Cell Death & Differentiation”, prestiżowe czasopismo należące do platformy „Nature”.

Niedokończona transformacja

ZIELONA GÓRA 3 i 4 czerwca Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Zielonogórski) zorganizowały konferencję naukową „Paradoksy naszej wolności – społeczeństwo polskie 25 lat po Czerwcu ’89”. W referatach i dyskusjach pojawiły się problemy jakości polskiej demokracji, roli postkomunistów w procesie transformacji, cykliczności zmian od społecznej solidarności do liberalizmu i z powrotem, pułapek transformacji, Kościoła w obliczu nowej sytuacji, wymiaru społecznego zmian, wpływu transformacji na naukę i świat akademicki. Postawiono też tezę o niedokończonej transformacji. 2 czerwca zielonogórskie oddziały Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz poseł na Sejm RP dr Waldemar Sługocki zorganizowali dyskusję panelową „Okrągły stół. Miejsce w historii, mitologii politycznej oraz świadomości społecznej”.

Nauka to wolność

WARSZAWA Prof. Henryk Skarżyński został zwycięzcą internetowego plebiscytu na najważniejsze osiągnięcie polskiej nauki w ostatnim ćwierćwieczu. Wyniki plebiscytu „Nauka to wolność” na najciekawszy polski wynalazek, osiągnięcie naukowe i wydarzenie ostatniego 25-lecia ogłosiła 5 czerwca prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Internauci mieli do wyboru 25 osiągnięć polskiej nauki. Prawie 25 proc. uczestników plebiscytu wskazało prof. Skarżyńskiego. Ten wybitny otolaryngolog jest twórcą operacyjnych metod przywracania głuchym słuchu. Stworzył w Kajetanach Światowe Centrum Słuchu.

Drugie miejsce zajął prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zespół z niezwykłą dokładnością zmierzył odległość do Wielkiego Obłoku Magellana, która jest wzorcem wszelkich odległości we Wszechświecie.

Trzecie miejsce zdobył prof. Bogdan Marciniec, chemik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wybitny specjalista w dziedzinie chemii krzemoorganicznej i katalizy metaloorganicznej. Jest on twórcą wielu wynalazków z zakresu tzw. biżuterii chemicznej – unikalnych substancji, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Założył Poznański Park Naukowo-Technologiczny – pierwszą tego typu instytucję w Polsce. Jest wielkim zwolennikiem ścisłych związków nauki z gospodarką.

Czwartą pozycję zdobył dr Włodzimierz Strupiński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, twórca oryginalnej technologii produkcji grafenu. Jest to dwuwymiarowy materiał o unikalnych własnościach i potencjalnie bardzo szerokim zastosowaniu. Zdaniem dr. Strupińskiego to pierwszy z całej rodziny materiałów dwuwymiarowych, które w przyszłości mogą znaleźć wiele zastosowań w różnych dziedzinach życia i gospodarki.

Nagrody dla doktorantów

POZNAŃ Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu rozstrzygnął II edycję Konkursu dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2013 r. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu odbyła się podczas otwartej części Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu 5 czerwca . Zwycięzcą w obszarze nauk humanistycznych i społecznych został dr Wolfgang Brylla z Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor rozprawy doktorskiej Berlin als Raum. Hans Falladas erzählte Großstadt . W obszarze nauk biologicznych i rolniczych najlepsza była dr inż. Agnieszka Pietrzyk z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, autorka rozprawy Odkrycie kompleksu białek zapasowych jedwabnika morwowego przy pomocy krystalografii rentgenowskiej . W kategorii nauk ścisłych i nauk o Ziemi wygrał mgr Michał Jakubowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor pracy Geneza i paleoekologia koralowcowo-liliowcowych „wiszących ogrodów” z Dewonu południowego Maroka . W obszarze nauk technicznych nagrodzono mgr. inż. Łukasza Klapiszewskiego z Politechniki Poznańskiej, który opublikował pracę Zaawansowane funkcjonalnie materiały hybrydowe krzeminka-lignina . W obszarze nauk medycznych jury nagrodziło mgr Agnieszkę Malcher z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, autorkę pracy Potencjalne biomarkery azoospermii nieobstrukcyjnej zidentyfikowane za pomocą analizy profilu ekspresji genów . Przyznano również trzy wyróżnienia, które otrzymali: w obszarze nauk biologicznych i rolniczych – dr inż. Małgorzata Marcinkowska-Swojak, w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi – dr inż. Monika Pietrzyńska, w obszarze nauk technicznych – mgr inż. Paweł Kryszkiewicz.

Nagroda przyznawana jest za oryginalne osiągnięcia badawcze doktoranta, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywały rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim i nie ukończyły 30 lat w chwili składania wniosku.

Najlepsze prace o suplementach

WARSZAWA 5 czerwca ogłoszono wyniki konkursu na prace dyplomowe dotyczące suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Partnerem ogólnopolskiego konkursu oraz fundatorem nagród była firma Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. Prace oceniano w trzech kategoriach: na poziomie doktorskim, magisterskim oraz licencjackim/inżynierskim. W kategorii doktoratów nagrodzono ex aequo: Krzysztofa Durkalec-Michalskiego z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Ocena wpływu suplementacji kwasem beta-hydroksy-beta-metylomasłowym (HMB) na wskaźniki wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych ) oraz Elżbietę Lipiec-Abramską z Politechniki Warszawskiej (Kontrola jakości wybranych produktów żywnościowych za pomocą technik sprzężonych ). W kategorii prac magisterskich nagrodzono Klarę Nestorowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, (Porównanie parametrów jakości wybranych suplementów diety zawierających sprzężone dieny kwasu linolowego oraz fitosterole ). W kategorii prac licencjackich i inżynieryjnych nagrodzono Monikę Jamioł z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wpływ nadtlenku wodoru jako elicytora na właściwości przeciwcukrzycowe kiełków soczewicy ).

Mosty jakich nie było

ŁÓDŹ Transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przemysłu to główny cel porozumienia, które 5 czerwca zawarły Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oraz Fabryka Osi Napędowych–SKB Sp. z o.o. – polska firma produkcyjno-badawczo-rozwojowa z ponad 100-letnią tradycją. Naukowcy z PŁ wraz ze specjalistami z fabryki w Radomsku opracują m.in. lekkie mosty napędowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Będą one wykorzystywane do budowy nowoczesnych koparek przeznaczonych do pracy pod ziemią, m.in. w kopalniach miedzi. Jak tłumaczy dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, obecnie wydobycie rud miedzi realizuje się na głębokościach przekraczających 1200 metrów pod ziemią. Warunki, które tam panują, są ekstremalnie trudne zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn (temperatura pracy przekracza 50°C, natomiast wilgotność dochodzi do 100%). Można to porównać do sauny z tą różnicą, że w specjalnym stroju i w kasku górnicy obsługują ciężki sprzęt, który w tych warunkach często ulega awarii.

Stypendia i staże

KRAKÓW Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Grupa Erbud podpisały porozumienie o współpracy naukowo-technicznej. Beneficjentami współpracy będą studenci, absolwenci oraz pracownicy AGH związani z kierunkami budownictwo, energetyka oraz mechanika i budowa maszyn, a także spółki z Grupy Erbud m.in.: Erbud Industry oraz Engorem. Porozumienie dotyczy długoterminowej współpracy w zakresie wykorzystania potencjału naukowego AGH przy jednoczesnym wsparciu przez Grupę Erbud działalności dydaktycznej uczelni. Umowa zakłada także wspólną organizację seminariów i konferencji naukowych oraz wspólny udział w projektach badawczych, których celem będzie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań do praktycznego i komercyjnego wdrożenia. Grupa Erbud będzie również pełniła rolę tutora, proponując tematy prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a tym samym zachęcając studentów i doktorantów do zmierzenia się z realnymi problemami biznesowymi. W porozumieniu przewidziano także organizację praktyk studenckich i staży oraz stworzenie funduszu stypendialnego, dedykowanego dla najlepszych studentów i absolwentów AGH.

Camino Polaco

TORUŃ Szlakom św. Jakuba w Polsce poświęcona była ogólnopolska konferencja naukowa „Camino Polaco: teologia-sztuka-historia-teraźniejszość”, którą teologowie i historycy z UMK zorganizowali w dniach 6-8 czerwca. Obrady dotyczyły historii szlaku zarówno w Polsce, jak Hiszpanii, ale także wyzwań, przed którymi stają współcześni pielgrzymi – skonfrontowano je z warunkami pielgrzymowania Szlakiem Jakubowym w średniowieczu. Warto zaznaczyć, że w Wydawnictwie Naukowym UMK ukazała się książka pod redakcją teologa ks. dr. hab. Piotra Roszaka i historyka dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego, prof. UMK właśnie pod tytułem Camino Polaco (podczas konferencji będzie można ją kupić w cenie promocyjnej). Wydział Teologiczny UMK realizuje międzynarodowy grant badawczy „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary”, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu HARMONIA. Projekt jest realizowany w latach 2014-2017 i opiewa na kwotę 320 tys. zł. Zespołem badawczym, w skład którego wchodzą naukowcy z Santiago de Compostela, Pampeluny, Barcelony, Jerozolimy, Krakowa i Torunia kieruje ks. dr hab. Piotr Roszak z UMK. Sprawuje on również funkcję przewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim przy Marszałku Województwa. Na Wydziale Teologicznym UMK działa też Pracownia Szlaku św. Jakuba, która włącza się w przedsięwzięcia promujące Camino.

Nagroda Kuratowskiego

WROCŁAW Dr inż. Kamil Kaleta z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest szczególnie uzdolnionym młodym matematykom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Uznanie jury wzbudziły osiągnięcia laureata w zakresie teorii półgrup procesów Levy’ego. Nagroda zastanie wręczona podczas Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM) w dniach 17-20 września 2014 r. w Poznaniu. Dr inż. Kaleta jest asystentem w Instytucie Matematyki i Informatyki. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na zaburzeniach schroedingerowskich skokowych procesów Markowa i ich teorii spektralnej. W roku 2011 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu teorii potencjału ułamkowych operatorów Schroedingera. W roku 2012 został również laureatem prestiżowego konkursu FUGA 1 Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego realizuje obecnie trzyletni staż podoktorski na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku otrzymał także stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego została ustanowiona w 1981 r. przez jego córkę, prof. Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Patron nagrody, prof. Kazimierz Kuratowski, to jeden z najwybitniejszych polskich matematyków XX wieku, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej.

Doktoraty h.c. – profesorowie Dziembowski i Wielebinski

ZIELONA GÓRA 9 czerwca nadano godność doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiemu dwóm wybitnym astrofizykom: prof. Wojciechowi Andrzej Dziembowskiemu z Warszawy i prof. Richardowi Wielebinskiemu, Australijczykowi polskiego pochodzenia.

Prof. Wielebinski wybitny australijski astrofizyk pochodzenia polskiego, urodził się w Pleszewie woj. wielkopolskie. W wyniku wysiedlenia przez Niemców trafił do Generalnej Guberni, a później do obozu pracy w Niemczech, by ostatecznie po wojnie wyemigrować do Australii. Studiował na Uniwersytecie Tasmanii na Wydziale Inżynierii Elektrycznej. Doktorat uzyskał w Laboratorium Cavendisha na Uniwersytecie Cambridge. W latach 1963–1969 pracował na Uniwersytecie w Sydney. W 1969 r. objął funkcję dyrektora Max-Planck Institut für Radioastronomie w Bonn, którą pełnił do przejścia na emeryturę w 2004 r. Obecnie pełni funkcję dyrektora emerytowanego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007) oraz Uniwersytetu Tasmanskiego (2008). Jest profesorem Uniwersytetu w Bonn oraz członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Prof. Wielebinskiego uznaje się za jednego z współtwórców współczesnej radioastronomii. W latach 60. XX wieku, wykonał pomiary polaryzacji promieniowania radiowego Drogi Mlecznej, świadczące o istotnej roli pól magnetycznych w powstawaniu galaktycznej emisji radiowej. Kierowany przez niego zespół sporządził mapy emisji radiowej i polaryzacji Drogi Mlecznej. Krótko po odkryciu pulsarów w Cambridge w Anglii, został pionierem obserwacji pulsarów w Australii. Odkrył pierwszego pulsara australijskim instrumentem, co zostało uwiecznione na banknocie 50 dolarów australijskich. Był współinicjatorem wybudowania największego w Europie radioteleskopu Effelsberg o 100-metrowej średnicy. Kierował również obserwacjami pulsarów na najwyższych częstotliwościach. Jest autorem 535 prac, w tym 300 recenzowanych. Prace te były dotychczas cytowane 8295 razy, a jego indeks Hirscha wynosi 48. Uchodzi za ojca chrzestnego zielonogórskiej radioastronomii, znanej w świecie ze swoich badań nad pulsarami.

Prof. Dziembowski jest światowej sławy astrofizykiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, był dyrektorem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest zatrudniony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność naukowa prof. Dziembowskiego obejmuje badania teorii struktury i oscylacji gwiazd, sejsmicznego sondowania struktury, rotacji i pola magnetycznego wnętrza Słońca, interpretacji zmienności gwiazd różnych typów oraz konstrukcji modeli sejsmicznych gwiazd. Uczony jest autorem 249 prac cytowanych ponad 7000 razy, jego indeks Hirscha wynosi 46, co dla teoretyka jest znakomitym rezultatem. Jest autorem lub współautorem 6 prac opublikowanych w magazynach „Science” lub „Nature”. Prof. Dziembowski miał istotny wpływ na kształtowanie się środowiska zielonogórskiej astronomii. Uczestniczył w procesach uzyskiwania pierwszych stopni i tytułów naukowych zielonogórskich astronomów.

Studenci – wynalazcy w UPRP

WARSZAWA 10 czerwca w siedzibie Urzędu Patentowego RP podsumowano Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca oraz udział laureatów w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy od dr Alicji Adamczak, prezes UPRP. Organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku konkurs jest adresowany do studentów I, II i III stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego bądź przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Na uroczystości zaprezentowane zostały osiągnięcia polskich studentów będących laureatami konkursu, którzy wzięli udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w kwietniu 2014 r.

Dotychczas w czterech edycjach Konkursu Student–Wynalazca ocenie poddano 561 rozwiązań. Wyróżnieniami uhonorowano 43 wynalazki i przyznano 18 równorzędnych nagród głównych. Na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie laureaci zdobyli 7 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe medale, nagrodę specjalną Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO „Best Young Inventor” oraz „Best Woman Inventor”, nagrodę Rosyjskiej Izby Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej „Best Woman Inventor”, nagrodę specjalną od Krajowej Rady ds. Badań Naukowych Tajlandii oraz nagrodę Federacji Rosyjskich Kosmonautów, złoty medal na XVI Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” oraz srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ITEX 2014 w Malezji.

Pierwsza habilitacja

SZCZECIN Na Wydziale Mechanicznym szczecińskiej Akademii Morskiej odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne i wykład habilitacyjny. Pierwszym habilitantem szczecińskiej uczelni morskiej jest pracownik… Akademii Morskiej w Gdyni – dr inż. Mirosław Czechowski. Rozprawa habilitacyjna dr. Czechowskiego pt.Podatność na niszczenie środowiskowe złączy stopów Al-Mg spajanych wybranymi metodami dogłębnie przedstawia tematykę badawczą w zakresie technik spajania stopów aluminium. Wskazuje drogi rozwoju metod łączenia stopów aluminium i stwarza naukowe podstawy do rozwinięcia specjalnej metody spajania półwyrobów ze stopów aluminium zgrzewania tarciowego. Może mieć to zastosowanie w budownictwie okrętowym w zakresie wykonywania kadłubów, nadbudówek, wyposażenia pokładowego i urządzeń specjalnych. Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie zdobył prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tytułu profesorskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w styczniu ub.r. Daje to wydziałowi również możliwość prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich). Dr hab. inż. Czechowski jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego gdyńskiej Akademii Morskiej, który nie posiada uprawnień do habilitowania. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów. Jest prorektorem AMG ds. kształcenia.

Uczelnie LLL

WARSZAWA 46. Konferencja „Lifelong Learning Universities and European Policies on Social Investment” European University Continuing Education Network (EUCEN), która odbyła się w dniach 11-13 czerwcaSzkole Głównej Handlowej, pokazała, że szkoły wyższe zmieniają się w ośrodki kształcenia przez całe życie. Zastanawiano się, jak wygląda oferta life-long learning na uniwersytetach w Europie, jak uzyskać równowagę między aktywnością w zakresie praca-edukacja-rodzina w ciągu życia, jaki jest zwrot z inwestowania w ciągłe uczenie się. Eksperci dyskutowali nad rolą szkół wyższych w rozwoju uczenia się przez całe życie w kontekście europejskiej polityki rozwoju inwestycji społecznych.

Doktorat h.c. – prof. J. Węglarz

GLIWICE 12 czerwca prof. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Poznański informatyk jest twórcą szkoły naukowej w zakresie szeregowania zadań i rozdziału zasobów. Jest współautorem koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce (w tym Polskiego Internetu Optycznego). Przyczynił się też do jej realizacji. Prof. Węglarz jest przedstawicielem Polski w EURO (The Association of European Operational Research Societies), IROS (International Federation of Operational Research Societies) i TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association). Prof. Węglarz jest laureatem Złotego Medalu Euro i Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest członkiem-założycielem oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Otrzymał doktoraty honoris causa 7 uczelni.

Honorowy profesor – R. Kowalczyk

BIAŁYSTOK 13 czerwca nadano tytuł honorowego profesora Politechniki Białostockiej prof. inż. Ryszardowi Kowalczykowi. Jest on wybitnym specjalistą z zakresu konstrukcji betonowych, wieloletnim profesorem polskich i zagranicznych uczelni. W przeszłości był wykładowcą i dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Prof. Kowalczyk jest drugim w historii uczelni profesorem honorowym Politechniki Białostockiej. Jako pierwszy tytuł ten otrzymał prof. inż. Franciszek Siemieniako.

Sto tysięcy dla niepełnosprawnych

WROCŁAW Prawie 100 tys. zł trafi w tym roku, za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, do niepełnosprawnych studentów. Dzięki temu ze wsparcia skorzysta najwięcej w dotychczasowej historii, bo aż 63 osoby. – Środki na stypendia pochodzą zarówno z wpływów z aukcji podczas balu charytatywnego, jak i z wpłat dokonanych przez darczyńców w ciągu roku – tłumaczy Jerzy Borowiec, pełnomocnik rektora PWr ds. osób niepełnosprawnych. Troje studentów z najlepszymi wynikami w nauce (średnia ocen 5,0 lub wyższa) otrzyma pomoc w wysokości 2 tys. zł. Pozostałym przyznano kwotę 1,5 tys. zł. Stypendia Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej są przyznawane od 2006 roku. Do tej pory takie wsparcie na łączną kwotę ok. 375 000 zł otrzymało 268 osób. Aktualnie na politechnice studiuje 462 studentów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Doktorat h.c. – prof. H. Kozłowski

GDAŃSK 13 czerwca prof. Henryk Kozłowski, światowej klasy chemik z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w dziedzinie badań naukowych z pogranicza chemii, biologii i medycyny, został nowym doktorem honorowym Uniwersytetu Gdańskiego. Senat UG nadał mu najwyższą godność akademicką za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii bionieorganicznej oraz wkład w rozwój uczelni. Prof. Kozłowski wygłosił wykład na temat badań naukowych z zakresu chemii bionieorganicznej, szczególnie mających związek z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak Alzheimer czy choroby prionowe, które od niemal 40 lat prowadzi wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z innych ośrodków naukowych w Polsce i świecie. O naukowych odkryciach mówił z pasją, humorem, w bardzo przystępny sposób oraz z ironicznym dystansem do „zawodu” naukowca. Podkreślił związki Wrocławia z Gdańskiem, a szczególnie swoje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. – Od 1970 roku, od kiedy współpracuję z ośrodkami naukowymi z Gdańska, napisałem wspólne prace z 25 różnymi gdańskimi autorami. Ta współpraca jest dla mnie niezwykle ważna i wciąż ją kontynuuję. Można zatem powiedzieć, że nie byłoby mojej kariery bez Gdańska – podsumował. Akcentem kończącym uroczystość była niespodzianka – nadanie prof. Kozłowskiemu Medalu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w uznaniu wybitnych zasług badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych, a także charyzmy znakomitego naukowca oraz za popularyzację polskich badań chemicznych w świecie.

Zapomniane gry

POZNAŃ Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, jako jedyna uczelnia w Polsce kultywuje i promuje dawne gry i zabawy polskie. 15 czerwca pracownicy i studenci AWF podczas festiwalu Ethno Port – jednego z 25 najlepszych festiwali wg „Singlines Magazine” – pokazali jak wyglądają takie gry jak pierścieniówka, kubb, kapela czy sztekiel. Na zamienionym w zieloną łąkę parkingu przy poznańskim Centrum Kultury Zamek chętnych do zabawy nie brakowało. Swoich sił próbowały dzieci, młodzież oraz dorośli, a także obcokrajowcy. – Chcemy promować dawny gry i zabawy jako alternatywną formę aktywności w szkołach w ramach wychowania fizycznego – mówi dr hab. Małgorzata Bronikowska z Zakładu Olimpizmu i Etnologii Sportu AWF. Jako jedyna osoba z Polski jest koordynatorem europejskiego programu którego głównym celem jest wskrzeszenie zapomnianych sportów i gier tradycyjnych.

Najlepsze wynalazki wg DGP

WARSZAWA 16 czerwca ogłoszono wyniki konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. Zwyciężyły testy diagnostyczne do identyfikacji lekooporności szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania, opracowane przez zespół badaczy z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowcy otrzymali 30 tys. zł, a uczelnie kampanię promocyjną o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR Biznes. Wyróżniono telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego, opracowany przez zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz nanokompozytowy pochłaniacz tlenu, opracowany przez zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ten ostatni wynalazek został też zwycięzcą plebiscytu internetowego. Kolejne miejsca w konkursie internetowym zajęły testy diagnostyczne do identyfikacji lekooporności szczepów bakteryjnych oraz sposoby ich wytwarzania (UWr i UMK) oraz sposób określania stężenia jonów metali oraz metalowskaźnik do określania stężenia jonów metali (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Doktorat h.c. – prof. W. Radecki

KATOWICE 16 czerwca nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciechowi Radeckiemu. Jest on wybitnym prawnikiem, współtwórcą polskiej nauki prawa ochrony środowiska. Główny kierunek jego zainteresowań to prawo ochrony przyrody, w tym prawo leśne, łowieckie i rybackie. Prof. Radecki jest autorem ponad 150 książek i dwóch tysięcy artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Kieruje wrocławskim Zakładem Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest zapalonym szachistą. Interesuje się też językiem czeskim i słowackim, czytając w oryginale literaturę fachową i popularnonaukową w tych językach.

Doktorat h.c. – ks. prof. M. Heller

LUBLIN 17 czerwca nadano godność doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ks. prof. Michałowi Hellerowi. Jest on wybitnym filozofem przyrody, teologiem, kosmologiem, matematykiem i fizykiem. Należy do licznych Towarzystw i Stowarzyszeń Naukowych, w tym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, Papieskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności. W 2008 roku został laureatem nagrody Templetona przyznawanej za działania związane z pokonywaniem barier między nauką a religią. Przeznaczył nagrodę na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jak powiedziano w laudacji, jego badania dotyczą zwłaszcza wyjaśniania spójnej i zrozumiałej dla współczesnego człowieka wizji świata opartej na rezultatach nauk przyrodniczych. Ks. prof. M. Heller jest doktorem honoris causa m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej.

Początek montażu synchrotronu

KRAKÓW 17 czerwca na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie specjaliści Zakładu Aparatury Jądrowej, który jest częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych, rozpoczęli montaż pierwszego w Polsce synchrotronu. Naukowcy i technicy ze Świerku odpowiadać będą za wykonanie montażu próżniowego – najtrudniejszego etapu robót, wymagającego specjalistycznych umiejętności i wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu urządzeń pracujących w bardzo wysokiej próżni. W efekcie tych prac możliwe będzie osiągnięcie i utrzymanie wewnątrz synchrotronu próżni o ciśnieniu gazów resztkowych rzędu 10-10 tora. Oznacza to, że każda cząsteczka gazu zanim zderzy się z inną jego cząsteczką zdoła średnio przebyć drogę kilkuset kilometrów. W otaczającym nas powietrzu atmosferycznym wystarcza do tego 68 nm. Prace rozpoczęto od montażu akceleratora liniowego. Kolejnym krokiem będzie jego połączenie z wyrafinowanym systemem działa wstrzykującym doń elektrony. Następnie powstanie linia transferowa łącząca akcelerator liniowy z pierścieniem synchrotronu, montaż samego pierścienia synchrotronu z jego magnesami, a także wykonanie montażu próżniowego dwóch linii eksperymentalnych. Po zakończeniu prac w 2015 roku urządzenie będzie gotowe do pracy z wiązką elektronów i rozpocznie się etap jego uruchamiania. Synchrotron będzie pierwszym tego typu urządzeniem badawczym w Polsce, które otworzy nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki, takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Przy jego pomocy można będzie wykonywać badania, których nie da się przeprowadzić stosując inne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Właśnie dlatego na zakończenie montażu czekają polscy naukowcy, prowadzący dotychczas badania w zagranicznych ośrodkach.

Groby sprzed 1500 lat

WROCŁAW Archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego dokonali spektakularnego odkrycia. W północnej części pustyni Atakama, w delcie rzeki Tambo odkryli ponad 150 grobów kryjących szczątki osób zamieszkujących te tereny ponad 1500 lat temu, na długo przed ekspansją Tiahuanaco. Obok grobów całkowicie pozbawionych darów znaleziono również groby miejscowej elity. Pochowani w nich mężczyźni wyposażeni byli w buzdygany z kamiennymi lub miedzianymi głowicami oraz w niewielkie łuki, służące do polowań na drobną zwierzynę. W jednym z grobów znaleziono kołczan wykonany z trzciny zawierający strzały, których ostrza wykonane były z obsydianu. Na terenie Peru łuki – a tym bardziej zachowane kołczany ze strzałami – należą do niezwykle rzadkich znalezisk. Pod kołczanem znajdowała się ofiara z młodej lamy. Dotychczas sądzono, że wielbłądowate, do których należy również lama, pojawiły się na wybrzeżu południowych krańców Peru, dopiero w okresie ekspansji na te tereny cywilizacji Tiahuanaco.

W grobach znaleziono również ozdoby z miedzi, a niekiedy również z tumbagi (stop złota i miedzi). Były to bransolety, szpile oraz blaszki (tumbaga), prawdopodobnie przytwierdzane do odzieży. Znaleziono też dużą liczbę paciorków wykonanych z kamieni półszlachetnych, muszli oraz kości.

Zmarli posiadali przytwierdzone przy uszach witki trzcinowe, które wystawały na powierzchnię. Wydaje się, że trzcinki miały za zadanie umożliwić żyjącym przekazywanie swoim przodkom informacji lub próśb.

Fakt, że zmarłych składano w jamach wykopanych w piaszczystym podłożu i bez widocznych na powierzchni elementów konstrukcji grobowych, uchronił to miejsce przed rabusiami grobów (huaqueros). Dzięki temu archeolodzy mogli przeanalizować nietknięte konteksty grobowe.

Badania prowadzone w Peru są częścią dużego projektu Tambo realizowanego przez Instytut Archeologii UWr. Realizacja tych badań stała się możliwa dzięki umowie zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Bankiem Zachodnim WBK, realizującym program Santander Universidades w Polsce.

Phobos zwycięzca

BIAŁYSTOK Projekt Phobos, autorstwa studentów Politechniki Białostockiej Marka Antoniuka, Łukasza Balukina oraz ich nauczyciela mgr. inż. Macieja Kopczyńskiego, zwyciężył w Akademickim Konkursie Przedsiębiorczości „Mój Pomysł, Mój Biznes”. Autorzy projektu otrzymali 50 tysięcy złotych na założenie własnej firmy. Phobos zdobył także dwie nagrody specjalne. System stworzony przez studentów PB ma wspierać wirtualnie psychoterapeutów w leczeniu fobii. Pozwala przenieść się pacjentowi do rzeczywistości, której się boi. Wspomaga leczenie lęków związanych z wysokością, małymi pomieszczeniami, ciemnością, pająkami, a nawet wystąpieniami publicznymi. Wcześniej projekt Phobos, jaki stworzyła drużyna We Code For Food z Wydziału Informatyki PB, zwyciężył w krajowym finale konkursu Imagine Cup. Konkurs „Mój Pomysł, Mój Biznes” zorganizowały Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz „Kurier Poranny”. Na 4. edycję wpłynęło aż 150 projektów. /Dorota Sawicka/

Międzynarodowa Nagroda Banacha

WARSZAWA Zwycięzcą tegorocznej, 6. edycji The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences został Szwed, dr Dan Petersen z Uniwersytetu w Kopenhadze. Nagrodzona rozprawa nosi tytuł Topology of moduli spaces and operads i została napisana pod kierunkiem prof. Carela Fabera w KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Zawiera ona algebraiczny i geometryczny opisu rodzin wszystkich powierzchni ze strukturą zespoloną i spełniających pewne naturalne założenia.

– Rozprawa ma motywacje w fizycznej teorii struny, w myśl której modelem cząsteczek materii nie są punkty, lecz struny (sznurki) poruszające się w przestrzeni. Torem ruchu struny, np. pod wpływem siły grawitacji, jest więc nie krzywa, lecz powierzchnia (np. powierzchnia kuli, torus lub precel). Powierzchnie występujące w teorii struny mają dodatkowe struktury geometryczne, a mianowicie mogą być parametryzowane liczbami zespolonymi (bardziej precyzyjnie są powierzchniami Riemanna). Przedmiotem rozprawy jest badanie zbioru (klas równoważności) struktur geometrycznych występujących na danej powierzchni, który sam okazuje się posiadać bogatą strukturę geometryczną i nazywa się przestrzenią moduli. Rozprawa składa się z kilku prac opublikowanych w czołowych czasopismach matematycznych. Wyniki autora dotyczą związków topologicznych własności przestrzeni moduli z przeżywającą renesans teorią operadów, należącą do klasyki topologii algebraicznej. Obok nowych wyników dotyczących geometrii i topologii przestrzeni moduli, autor podał nowe dowody klasycznych twierdzeń, a także rozstrzygnął hipotezy postawione przez wybitnych matematyków – mówi prof. Stefan Jackowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 21 rozpraw doktorskich z Europy Środkowowschodniej: 7 z Polski, 3 ze Szwecji, 3 z Ukrainy, po 2 z Norwegii, Słowacji i Węgier i po 1 z Czech i Estonii. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), w dniach 17-20 września 2014 w Poznaniu. Laureat otrzyma najwyższą w historii konkursu nagrodę o wartości 25 tys. zł.

Super ZEUS

KRAKÓW Na opublikowanej 23 czerwca w Lipsku (Niemcy) liście TOP 500 – najpotężniejszych komputerów na kuli ziemskiej – superkomputer „Zeus” z Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH uplasował się na 176. pozycji na świecie. Superkomputer z AGH jest zatem nadal najwydajniejszym tego typu urządzeniem w Polsce.

Ranking największych maszyn obliczeniowych na świecie publikowany jest dwa razy do roku. „Zeus” z ACK CYFRONET AGH po raz dziewiąty z rzędu został najmocniejszym komputerem w naszym kraju. W pierwszej pięćsetce znalazł się jeszcze jeden polski superkomputer z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (277. miejsce). Czołowe miejsca zajmują tradycyjnie maszyny obliczeniowe z Chin, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii.

Klaster „Zeus” jest przeznaczony do obliczeń naukowych, m.in. w projekcie PL-Grid (www.plgrid.pl). Superkomputer Akademii Górniczo-Hutniczej oparty jest o system operacyjny Scientific Linux (SL). Moc obliczeniowa „Zeusa” to ponad 374 Tflops. Dostawcą rozwiązań zastosowanych w jednostce jest firma Hewlett-Packard. Superkomputer „Zeus” wykorzystywany jest np. do modelowania projektów energetycznych, obliczeń w pracach nad fizyką wysokich energii (m.in. w pracach CERN-u), a także skomplikowanych obliczeń z dziedziny chemii, biologii czy nanotechnologii. Naukowcy mogą z jego zasobów korzystać bezpłatnie. Liczba zadań obliczeniowych wykonanych dzięki „Zeusowi” w roku 2013 wyniosła ponad 8 milionów. Naukowcy oszacowali, że wykonanie ubiegłorocznych obliczeń zajęłoby pojedynczemu komputerowi (w najmocniejszej dostępnej obecnie na rynku konfiguracji) około 11 tys. lat.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH jest aktualnie w trakcie wyposażania nowej hali maszyn. Warta 12,2 mln zł inwestycja ma na celu rozwijanie infrastruktury komputerowej uczelni. W nowym budynku wkrótce rozpocznie się proces instalowania kolejnych superkomputerów. Będą one charakteryzowały się nie tylko ogromną mocą obliczeniową, ale także superszybkimi „interconnectami”, czyli połączeniami pomiędzy poszczególnymi procesorami/węzłami. W nowych urządzeniach zastosowana zostanie zaawansowana technologia chłodzenia mikroprocesorów cieczą bezpośrednio na płytach superkomputera.

Nagroda Wrocławia

WROCŁAW 24 czerwca wręczono Nagrody Wrocławia. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele środowisk akademickich. Prof. Roman Kołacz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został wyróżniony za działalność na rzecz dobrostanu i ochrony zwierząt oraz konsolidacji uczelni wrocławskich. Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest badaczem działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Wykłada w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jest naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest pełnomocnikiem prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Prowadzi badania w Kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach, w Dworzysku w powiecie nyskim i w Białymstoku. Kolejnym laureatem nagrody zostało Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia otrzymał prof. Jan Miodek, wybitny językoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego, popularyzator poprawnej polszczyzny.

Dla energetyki wiatrowej

SZCZECIN Wspólne prace badawczo-rozwojowe, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne, projektowanie i budowa elementów konstrukcji offshore to tylko niektóre obszary, w jakich szczecińska Akademia Morska będzie współpracować z Bilfinger Crist Offshore – spółką, która na wyspie Gryfia buduje fabrykę fundamentów morskich elektrowni wiatrowych. Już wcześniej pracownicy uczelni byli autorami opracowań i ekspertyz dla inwestora. Ze względu na postęp w realizacji inwestycji oraz możliwość wykorzystania potencjału naukowego i dydaktycznego akademii w branży energetycznej i offshorowej (w swojej ofercie edukacyjnej uczelnia ma specjalizację diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych) obie strony zdecydowały o sformalizowaniu i poszerzeniu zakresu wspólnych działań. Współpraca dotyczyć ma m.in. umożliwienia studentom uczelni odbywanie praktyk zawodowych i dyplomowych. W zakresie naukowo–badawczym oraz dydaktycznym realizowane mają być wspólne prace badawczo-rozwojowe, których celem miałoby być opracowanie nowych produktów i technologii dla przemysłu, ich produkcja oraz wdrożenie. Obie strony wspierać się będą także w konsultacjach techniczno-technologicznych oraz ekonomicznych, również przy budowie systemów symulacyjnych wykorzystywanych do szkoleń operatorów załadunku oraz systemów transportowania i załadunku elementów konstrukcji offshore.

Doktorat h.c. – prof. W. Grajek

WROCŁAW 25 czerwca , z okazji jubileuszu 15-lecia kształcenia na kierunku biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadał tytuł doktora honoris causa wybitnemu poznańskiemu biotechnologowi, prof. Włodzimierzowi Grajkowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczony jest twórcą Centrum Doskonałości Biotechnologii Żywności w Poznaniu oraz Laboratorium Bezpieczeństwa i Badania Właściwości Prozdrowotnych Żywności, koordynatorem wielu projektów badawczych, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kształcenia na kierunku biotechnologia, promotorem i opiekunem młodej kadry naukowej, członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych. Opublikował ponad 500 prac naukowych i 30 podręczników.

Doktorat h.c. – prof. R. Hauser

LUBLIN 25 czerwca nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Romanowi Hauserowi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Hauser to wybitny specjalista m.in. w dziedzinie ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego. Swoją działalność zawodową związał także z sądownictwem administracyjnym. W latach 1992-2004 był prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, piastując ponownie to stanowisko od 2010 roku, zaś od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Doktorat h.c. – prof. S. Raszeja

GDAŃSK 27 czerwca nadano tytuł doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Stefanowi Raszei. Prof. Raszeja kierował przez blisko 30 lat Katedrą Medycyny Sądowej w Gdańsku. Był dziekanem Wydziału Lekarskiego, prorektorem ds. nauki i rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku. Był współinicjatorem przekształcenia filii AMG w Bydgoszczy w samodzielną uczelnię medyczną. Był członkiem kierownictwa zespołu transplantacyjnego, który doprowadził do rozpoczęcia programu przeszczepienia nerek w Gdańsku w roku 1980 r. Był inicjatorem pierwszego w Polsce Zespołu ds. Oceny Deontologicznej Badań Naukowych, a następnie Ogólnopolskiej Komisji ds. Badań na Ludziach. Od ponad 30 lat kieruje Niezależną Komisją Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy GUMed.

Nagroda Siemensa

WARSZAWA 30 czerwca na Politechnice Warszawskiej wręczono nagrody laureatom 19. konkursu o Nagrodę SIEMENSA za 2013 rok. Została ona ustanowiona w wyniku porozumienia zawartego między politechniką a Siemensem AG w 1995 roku. Nagroda SIEMENSA jest dziś jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych, także ze względu na znaczący wymiar finansowy. Wysokość nagrody badawczej (za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce) wynosi 40 tys. zł, a nagrody promocyjnej (za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne) – 30 tys. zł. Zgodnie z regulaminem nagroda promocyjna może być podzielona między dwóch laureatów. Nagrodę badawczą za rok 2013 otrzymał prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej za całokształt osiągnięć w pracy naukowej. Nagrodę promocyjną przyznano dwojgu naukowcom: dr hab. inż. Aleksandrze Borsukiewicz-Gozdur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za pracę habilitacyjną Poprawa efektywności pracy siłowni parowych zasilanych nisko– i średniotemperaturowymi źródłami energii oraz dr. inż. Mariuszowi Rafałowi Susikowi (Politechnika Łódzka) za pracę doktorską Optymalizacja geometrii komór wlotowych pomp wody chłodzącej z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych . Cztery lata temu wprowadzono dodatkowy element konkursu – Nagrodę dla Absolwentów. W jej ramach nagradza się absolwentów za najlepsze prace dyplomowe oraz jednostki naukowe, z których ci najlepsi się wywodzą. W tym roku były to: Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Wydział Automatyki, Informatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej oraz Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie.

Nowy szef KPK

WARSZAWA Dr inż. Zygmunt Krasiński został mianowany nowym dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego HORYZONT 2020. Na to stanowisko został wybrany w drodze konkursu ogłoszonego przez dyrektora IPPT PAN. Od 1 stycznia 2005 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora KPK. Dr Krasiński jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i stypendystą rządu japońskiego (Nihon University w Tokio). Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (grupa robocza 7PR dotycząca RSFF, Komitet Programowy 7PR „Współpraca międzynarodowa”, Komitet Programowy PR Horyzont 2020 „MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka” oraz Panel ds. Badań i Innowacji w ramach Partnerstwa Wschodniego). Od wielu lat realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza Programów Ramowych UE. Doradca, trener i autor/współautor publikacji w obszarze zarządzania B+R. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska i wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Białystok – Dorota Sawicka, Bielsko-Biała – Mirosław Łukaszczuk, Gdańsk – Beata Czechowska-Derkacz, Natalia Wosiek, Gliwice – Paweł Doś, Gorzów Wlkp. – Violetta Pawlicka, Konin – Maria Sierakowska, Katowice – Jacek Szymik-Kozaczko, Kielce – Kamil Dziewit, Kraków – Bartosz Dembiński, Izabella Majewska, Lublin – Iwona Czajkowska-Deneka, Magdalena Kozak-Siemińska, Agnieszka Wasilak, Łódź – Ewa Chojnacka, Anna Nowak, Nysa – Bartosz Bukała, Poznań – Agnieszka Książkiewicz, Mariola Kuroczycka, Siedlce – Jerzy Lorych, Szczecin – Bogna Bartkiewicz, Świerk – Marek Sieczkowski, Toruń – Anna Płaczek, Warszawa – Ewa Chybińska, Marta Chrostowska-Walenta, Marcin Poznań, Wrocław – Andrzej Charytoniuk, Bogumił Dudczenko, Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik, Joanna Pająk, Małgorzata Wanke-Jakubowska, Zielona Góra – Ewa Sapeńko.