×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Komisja Europejska

Uczelnie w ETERze

Komisja Europejska uruchomiła rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego – ETER. Zapewnia on łatwy dostęp do informacji na temat uniwersytetów w 36 państwach, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE. Dzięki ETERowi po raz pierwszy na poziomie ogólnoeuropejskim w jednym miejscu udostępnione zostaną porównywalne dane o 2250 instytucjach, w których uczy się ponad 16 mln studentów. Zawarte w rejestrze dane obejmują wielkość uczelni, liczbę studentów i wykładowców, nauczane przedmioty oraz rodzaje dyplomów, które można tam zdobyć, a także informacje o działalności badawczej i międzynarodowej.

Rejestr zawiera dane statystyczne na temat placówek, w których uczy się ponad 200 studentów. W instytucjach tych kształci się 85% wszystkich studentów szkół wyższych. Uczelnie w większości krajów w Europie kształcą od 5 do 10 tys. studentów. W 6 krajach europejskich średnia wielkość uczelni przekracza 10 tys. studentów, są to: Hiszpania, Szwecja, Włochy Holandia, Wielka Brytania i Czarnogóra (w której istnieje tylko jeden uniwersytet). Większość europejskich uczelni to jednak instytucje nieduże, liczące poniżej 3 tys. studentów. Z drugiej strony – 60 proc. studentów europejskich kształci się na uniwersytetach liczących ponad 15 tys. studentów.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, uważa, że szeroki dostęp do informacji jest niezbędny do poprawy jakości systemów edukacyjnych krajów europejskich. Rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego będzie stanowił ważne źródło wiedzy dla twórców polityki edukacyjnej. Umożliwi uniwersytetom porównywanie się z innymi placówkami i wyszukiwanie okazji do współpracy lub specjalizacji naukowej.

ETER zawiera informacje o uniwersytetach w 28 państwach członkowskich, a ponadto obejmuje instytucje w państwach EOG-EFTA (tj. Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) oraz państwach kandydujących do UE (tj. byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji). 29 spośród objętych rejestrem państw dostarczyło pełny zestaw danych. Belgia (Wspólnota Francuska), Węgry, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja i Turcja dostarczyły podstawowy wykaz swoich instytucji szkolnictwa wyższego.

Baza danych o europejskich uniwersytetach stworzona przy wykorzystaniu danych otrzymanych od krajowych urzędów statystycznych ma być regularnie aktualizowana. Uzupełnia ona inne dane dotyczące wyników osiąganych przez uniwersytety, takie jak U-Multirank, oraz statystyki dotyczące szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat). Stworzenie ETERu jest związane z przygotowanym przez Komisję planem modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego.

Na stworzenie ETERu przeznaczono 500 tys. euro z funduszy unijnych pochodzących z byłego programu „Uczenie się przez całe życie” (obecnie Erasmus+). Rejestr stworzyło konsorcjum utworzone przez czterech partnerów: USI – Università della Svizzera Italiana, Lugano, Szwajcaria; Joanneum Research, Graz, Austria; NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Oslo, Norwegia oraz Uniwersytet La Sapienza w Rzymie.