×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

NCN, NCBR

TANGO 1

NCN zakończyło też postępowanie w pierwszej części pierwszej edycji konkursu TANGO. To unikalne w naszym środowisku akademickim wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, w którym wsparcie finansowe przyznawane jest na badania podstawowe, zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej ich wyników.

– Do tej pory nie było w polskim systemie finansowania nauki możliwości płynnego przejścia od badań podstawowych, a więc teoretycznych, do badań stosowanych, czyli tych bardziej praktycznych. Wspólnie z NCBR postanowiliśmy wypełnić tę lukę – mówi prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN.

– Jakość badań i szybkość transferu wiedzy z nauki do przemysłu to czynniki warunkujące konkurencyjność naszej gospodarki. Wspólnie z NCN wyłaniamy najlepsze projekty badawcze, które mają szansę na komercjalizację. Chcemy przekuć potencjał naszych zespołów badawczych w rynkowy sukces – podkreśla prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Kierownikiem projektu zgłoszonego w konkursie TANGO 1 może być osoba, która kierowała projektem lub występowała w charakterze głównego wykonawcy, promotora lub opiekuna naukowego w projekcie obejmującym badania podstawowe, sfinansowanym wcześniej w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Realizacja projektu finansowanego w ramach konkursu TANGO 1 przebiega w dwóch fazach: koncepcyjnej i badawczo-rozwojowej. Pierwsza faza zakłada stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych. W tej fazie konieczne będzie pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników lub współfinansowaniem fazy badawczej (B+R), zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań oraz przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Faza badawcza (B+R) obejmuje realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Projekt może trwać maksymalnie 3,5 roku, zaś maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1 mln 250 tys. zł na realizację obu faz projektu.

Do konkursu zgłoszono niemal 200 projektów. Do drugiego etapu eksperci NCN zakwalifikowali 79 wniosków, zgłoszonych przez badaczy z 48 instytucji (uczelnie traktuję jako całość). Najwięcej – 6 – wniosków, które przeszły do drugiego etapu zgłosili naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; 5 wniosków pochodzi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po 4 złożyli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej. Do drugiego etapu przeszły też 3 projekty zgłoszone przez reprezentantów uczelni niepublicznych: Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie i Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania z Warszawy. W drugim etapie wnioski pełne ocenią eksperci NCBR.