×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Serio o ochronie środowiska

W dniach 29-30 maja odbyło się 43. Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA „Problemy inżynierii środowiska”, którego głównym organizatorem było studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. W wykładzie inauguracyjnym podjęto próbę wykazania, że w obliczu zaostrzających się unijnych wymagań środowiskowych najlepszym rozwiązaniem pod względem kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a ochroną środowiska jest energetyka gazowa. Zwrócono uwagę, że zmiany w polskim prawodawstwie spowodowały ujednolicenie podejścia do rekultywacji gruntów (niezależnie od daty powstania zanieczyszczenia). Za klucz do dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski uznano rozsądne transponowanie przepisów UE do prawa krajowego, tak aby ciągłe zaostrzanie wymogów odnośnie ochrony środowiska nie rodziło niewspółmiernych kosztów i nie hamowało rozwoju ekonomicznego, co może mieć negatywny wpływ na dobrobyt społeczny. Podczas obrad przedstawiano m.in. wyniki badań nad rozwojem biofilmu, produktami ubocznymi w sieci wodociągowej, zwiększaniem skuteczności ozonowania wody; przepustowością hydrauliczną sieci kanalizacji deszczowej, samoczyszczeniem kanałów ściekowych, możliwościami wykorzystania osadów ściekowych, wspomaganiem procesu stabilizacji osadów; energetycznym wykorzystaniem odpadów oraz stanem gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce z uwzględnieniem ostatniej reformy w tym obszarze. Nie zabrakło wystąpień poświęconych aktualnym problemom ochrony przeciwpowodziowej, które były szczególnie interesujące z powodu specyfiki regionu płockiego, zagrożonego wystąpieniem powodzi kilka razy w roku.