×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od molekuł do łóżka chorego

Na terenie Kampusu Ochota w Warszawie otwarto Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

CBP WUM to 5,5 tys. m2 laboratoriów, w których prowadzone będą interdyscyplinarne badania najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych: układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia. Naukowcy będą chcieli wyjaśniać przyczyny i mechanizmy rozwoju schorzeń stanowiących największy problem współczesnej medycyny, badać właściwości leków, opracowywać nowe metody profilaktyczne i terapeutyczne.

Ośrodek badawczy CBP współrealizował będzie prace naukowe, m.in. z obszarów: fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, nanomedycyny, inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej, genomiki, neurobiologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, farmakodynamiki, farmakogenomiki i farmakognozji. Prace badawcze prowadzone będą na poziomie badań podstawowych, nowych metod diagnostyki oraz nowych podejść terapeutycznych.

Centrum będzie stanowiło również bazę naukową dla zakładów zajmujących się naukami podstawowymi i dla klinik WUM.

W ramach CBP utworzono 9 nowoczesnych laboratoriów: Zaawansowanych Biotechnologii; Farmakodynamiki; Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii; Mikrobiologii Farmaceutycznej; Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej; Patologii Ogólnej i Doświadczalnej; Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej; Fizjologii i Patofizjologii Człowieka; Biochemii i Chemii Klinicznej.

Laboratorium Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej CBP WUM może poszczycić się szeregiem innowacyjnych pracowni pozwalających na prowadzenie bardzo złożonych badań. Pracownia Biologii Molekularnej dysponująca specjalistyczną aparaturą, umożliwiająca wykonanie m.in: jakościowej oraz ilościowej ekspresji genów, wykrywania mutacji genowych, wykrywania metylacji DNA, badania poziomu białek metodami immunocytochemicznymi, badania poziomu substancji metodami spektrofotometrycznymi.

Pracownia Mikroskopii Konfokalnej, wyposażona w mikroskop konfokalny LSM 710 nlo z jednostką wielofotonową firmy Zeiss, pozwala na prowadzenie badań z izolowanymi komórkami, zastosowanie techniki mikroperfuzji, superfuzji i obserwacje in vivo w materiale biologicznym. Układ zawiera klasyczne lasery i laser wielofotonowy do głębokiego wizualizowania materiału.

W Pracowni Badań nad Czynnością Układu Sercowo-Naczyniowego, tworzoną wspólnie z I Katedrą i Kliniką Kardiologii WUM, prowadzone będą badania z zakresu tzw. medycyny translacyjnej (połączenie medycyny doświadczalnej z kliniczną). Znajduje się tam również zestaw do Badań Ergospirometrycznych MetaMax 3B; Cortex – mobilny system do badań wysiłkowych prowadzonych w laboratorium lub w terenie, który zapewnia pełne monitorowanie parametrów ergospirometrycznych (test wysiłkowy + spirometria) w warunkach naturalnych.

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka CBP WUM prowadzi badania nad schorzeniami związanymi z zaburzeniami funkcji mózgu, np.: zaburzenia lękowe, bezsenność, depresja, różne formy uzależnień, zespół nadaktywności psychoruchowej (ADHD), otępienie starcze, schizofrenia, zespół stresu pourazowego, padaczka. Naukowcy zajmują się identyfikacją mechanizmów odpowiedzialnych za zmianę aktywności komórek nerwowych przez małe neuroprzekaźniki. W tym celu została zakupiona aparatura służąca do analizy różnych aspektów działania neuronów oraz ich kontroli przez dopaminę, serotoninę, noradrenalinę i acetylocholinę. Wyniki prac naukowych w tym obszarze mogą przyczynić się do stworzenia nowych metod terapeutycznych i obniżenia kosztów leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego (chorób neuropsychiatrycznych).

Koszt wybudowania i wyposażenia CBP WUM to blisko 90 mln zł, z czego prawie połowa to wydatki związane z zakupem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz nowoczesnego wyposażenia. W budynku pracować będzie ok. 260 pracowników naukowych. Centrum Badań Przedklinicznych to kluczowa inwestycja związana z największym w Europie Środkowowschodniej przedsięwzięciem naukowym z zakresu nauk o życiu – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (czytaj obok).