×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Opolski

50 lat chemii

W 1958 r. na polskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej powołano Zakład Chemii. Jednak historia opolskiej chemii rozpoczęła się na dobre od utworzenia kierunku chemia i pierwszej rekrutacji studentów w 1964 r. W 1969 słowo „chemia” pojawiło się w nazwie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Dwa lata później utworzono Instytut Chemii, który w 2008 r. stał się samodzielnym Wydziałem Chemii. W 1995 r. część kadry Instytutu Chemii przeszła do powołanego wówczas Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, który z czasem stał się podstawą utworzenia na UO Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

W 1978 r. instytut uzyskał własną siedzibę, która w 2009-2011 r. została gruntownie wyremontowana. W 2013 r. Wydział Chemii UO, w wyniku ceny przeprowadzonej przez KEJN, uzyskał kategorię A.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w zakresie chemii. Uzyskanie prawa do habilitowania pozwoli wydziałowi na uruchomienie od września br. samodzielnych studiów doktoranckich. Od 2004 r. doktoranci z UO kształcili się na Środowiskowych Studiach Doktoranckich prowadzonych wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie na WCh UO kształci się 40 doktorantów.

Strukturę wydziału tworzą 4 katedry: Krystalografii; Chemii Analitycznej i Ekologicznej; Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów; Chemii Nieorganicznej oraz 4 zakłady: Chemii Ogólnej, Chemii Organicznej; Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego oraz Biochemii. Na rzecz całego wydziału pracują 4 specjalistyczne pracownie: Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni, Analizy Termicznej, Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych oraz Pracownia reprograficzna i obsługi aparaturowej.

Przez 50 lat kształcenia chemicznego w Opolu absolwentami chemii zostało ok. 825 absolwentów, z których 512 ukończyło studia w trybie stacjonarnym, a 313 w trybie zaocznym. Od chwili uzyskania praw do doktoryzowania w Opolu wypromowano 51 doktorów: 37 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a 14 już na Wydziale Chemii. Obecnie na wydziale kształci się 250 studentów.

Kadrę WCh tworzy obecnie: 5 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych (z których 8 zatrudnionych jest na stanowiskach profesorów UO), 24 doktorów (w tym 4 na stanowiskach badawczych), 6 pracowników naukowych z tytułem magistra, 7 pracowników technicznych i 2 administracji.

W latach 2010-13 pracownicy WCh realizowali 14 zewnętrznych grantów. Przeciętnie publikowali w tym okresie 50 prac, z czego większość (32-36) w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. W latach 2011-13 uzyskali 8 patentów.

Oprócz prowadzenia prac typowo badawczych chemicy z Uniwersytetu Opolskiego intensywnie współpracują z gospodarką. Rezultat to nie tylko uzyskane patenty, ale także bezpośrednie kontakty z przedsiębiorstwami. Naukowcy z UO specjalizują się w opracowywaniu katalizatorów chemicznych. Zajmują się analizą ich składu i charakterystyką produktów otrzymywanych z ich udziałem oraz badaniami nad kinetyką i mechanizmami reakcji z ich udziałem. Niestety, fakt odnowienia obiektu WCh z udziałem środków unijnych powoduje, że nie można w nich prowadzić prac komercyjnych. Chemicy korzystają zatem z pomieszczeń… u fizyków. Współpraca z przedsiębiorstwami przynosi rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Katalizatorami interesują się nie tylko rodzime firmy (MEXEO, Rokita), ale także kontrahenci z Chin, Rumunii, USA i Japonii.