×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Lubelska

10 lat WIŚ

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej utworzony został w 2004 r. – Pod obecną nazwą funkcjonujemy 10 lat, ale początków wydziału należy szukać w roku 1984 – wspomina prof. Janusz Ozonek, dziekan wydziału. Wtedy to powołany został Zakład Chemii i Technologii Środowiska,
w 1985 r. przekształcony w Zakład Technologii Wody i Ścieków, a dwa lata później w Katedrę Technologii Wody i Ścieków. W 1995 r., w związku ze zmianą tematyki badawczej
i rozszerzeniem działalności edukacyjnej, zmieniła ona nazwę na Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska. W 1999 r. została przekształcona w Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska.

W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonują obecnie instytuty Inżynierii Ochrony Środowiska i Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków oraz Laboratorium Analiz Środowiskowych.

Na wydziale zatrudnionych jest 75 pracowników, z których 19 to samodzielni pracownicy naukowi; 6 z nich legitymuje się tytułami naukowymi, 10 pracuje na stanowiskach profesorów Politechniki Lubelskiej, a 3 na stanowiskach adiunktów. 11 spośród 15 doktorów pracuje na stanowiskach adiunktów, 3 to asystenci, a 1 – starszy wykładowca.

Największą liczbą cytowań (625) może pochwalić się prof. Witold Stępniewski. Indeks Hirsha jego prac wynosi 8. Najwyższy indeks Hirsha (11) wśród pracowników WIŻ uzyskał prof. Artur Pawłowski, którego publikacje były cytowane 307 razy.

Wydział Inżynierii Środowiska posiada pełne prawa akademickie, upoważniające do prowadzenia studiów doktoranckich i przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w zakresie inżynierii środowiska oraz prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora. W ciągu 10 lat wypromowano tam 12 doktorów habilitowanych i 18 doktorów.

Badania naukowe prowadzone na WIŚ dotyczą uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, neutralizacji odpadów, kształtowania mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej, m.in. do produkcji zarówno ciepła, jak i chłodu. Ważny obszar to badania nad rozprzestrzenianiem się i neutralizacją odorów zawartych w powietrzu. Prowadzone są tam także prace na temat zrównoważonego rozwoju, która zgodnie z polityką UE ma godzić techniczną działalność człowieka z bezpieczeństwem ekologicznym i surowcowym.

WIŚ jest współorganizatorem odbywającego się cyklicznie co trzy lata Ogólnopolskiego Kongresu Inżynierii Środowiska.

Studenci kształcą się na 3 kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz fizyka techniczna. Od nowego roku akademickiego 2014/15 do oferty edukacyjnej wydziału wchodzi inżynieria odnawialnych źródeł energii. Na WIŚ kształci się ponad 800 studentów. Jednostka wypromowała dotychczas ok. 1,9 tys. absolwentów.

Od 2001 r. jednostka dysponuje własnym budynkiem o powierzchni 4082 m2 oraz nowoczesną aulą o powierzchni 214 m2.