Książki nadesłane

Magdalena BAJER, Rody uczone. Kreski do szkicu , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2013.

Katarzyna KOWALCZEWSKA-GRABOWSKA, Promocja zdrowia w środowisku lokalnym,. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) , Wyd. UŚ, Katowice 2013, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Remigiusz KOPOCZEK, Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych , Wyd. UŚ, Katowice 2013, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA, Maria WANKE-JERIE, Zobowiązywała mnie przysięga. Proces Władysława Frasyniuka 1982 , Wyd. Profil, Wrocław 2013.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA, Maria WANKE-JERIE, Potrzeba ludzi przyzwoitych. Roman Niegosz (1950-1995). Zycie dla Polski , Wyd. Profil, Wrocław 2013.

Marek Cyprian Chmielewski. Doktor Honoris Causa Politechniki Lubelskiej , Politechnika Lubelska, Lublin 2013.

Zhihong Cao. The Honorary Professor of the Lublin University of Technology , Politechnika Lubelska, Lublin 2013.

Profesor Lucjan Pawłowski. W drodze przez życie , pod red. Henryka WASĄGA, KIŚ PAN, Lublin 2010, seria: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna , pod red. Grażyny KUBICY i Halina RUSEK, Wyd. UŚ, Katowice 2013, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata , red. nauk. Piotr ZARZYCKI, Jacek GROBELNY, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław 2013, seria: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu.

Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką , red. Ewa HABZDA-SIWEK, Joanna KABZIŃSKA, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Sopot 2014.

Piotr ZWIERZCHOWSKI, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. , Wyd. UKW, Bydgoszcz 2013, seria: Kino polskie wczoraj i dziś.

Aleksander JANKOWSKI, Pałac w Lubostroniu. Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych… , Wyd. UKW, Bydgoszcz 2014.

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce , LIV 2014, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Wojciech ZAŁUSKI, Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania , Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Łukasz LAMŻA, Przekrój przez wszechświat. Od galaktyk po cząstki elementarne, z krótkim przystankiem na oku mrówki , Copernicus Center Press, Kraków 2014.

J. HILLIS MILLER, O literaturze , tłum. Krzysztof Hoffmann, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2014, seria: Biblioteka przestrzeni teorii.

Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Piotrowskiemu , pod red. Andrzej ĆWIKLIŃSKIEGO, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2014, seria: Psychologia i Pedagogika.

Jarosław SPYRA, Chile , Wyd. Trio, Warszawa 2013, seria: Historia Państw Świata w XX i XXI wieku.

Wiesław HELAK, Scenariusze syberyjskie , Wyd. Trio, Muzeum Lwowa i Kresów, Warszawa 2013, seria: Biblioteka kresowa.