×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Zacieśniają współpracę

25 kwietnia uczelnie techniczne z Polski i Ukrainy podpisały w Kijowie porozumienie, które ma promować innowacje, wdrożenia oraz nowoczesną edukację.

Szczególnie interesujące są perspektywy działań związane z uczestnictwem w europejskich programach naukowych. Główne obszary wspólnych badań to m.in.: technologie informacyjno-komunikacyjne, zrównoważony rozwój, uzdatnianie wody, bezpieczeństwo cybernetyczne, a także badania kosmiczne, mające na celu stworzenie narzędzi i technologii do rozwoju usług orbitalnych, choćby takich, jak likwidacja kosmicznych śmieci.

– Porozumienie nawiązuje do istniejącej już od wielu lat współpracy politechnik Polski i Ukrainy. Teraz rozpoczynamy nowy jej etap. Uznajemy wysoki potencjał innowacyjny ukraińskich kolegów. Chcemy dodać do niego naszą nowoczesną bazę naukowo-badawczą i wspólnie rywalizować z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie – mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący KRPUT.

Prof. Michailo Zgurovsky, przewodniczący Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy, rektor Politechniki Kijowskiej, przekonuje, że porozumienie stwarza wielkie szanse dla ukraińskich uczelni: – Interesujące są dla nas nie tylko efekty naukowo-badawcze wspólnych działań, ale również polskie rozwiązania w zakresie zapewniania autonomii akademickiej i wdrażania nowoczesnych struktur organizacyjnych w nauce i dydaktyce. Ukraińskie szkolnictwo wyższe stoi obecnie przed koniecznością radykalnych zmian, związanych z jego demokratyzacją. Dzięki współpracy z polskimi uczelniami będzie nam łatwiej ubiegać się o środki z programów unijnych.

W Kijowie był również rektor Politechniki Opolskiej, pełniący w KRPUT funkcję koordynatora ds. międzynarodowych. Prof. Marek Tukiendorf uważa, że w dłuższej perspektywie na współpracy politechnik zyskają też gospodarki obu krajów, bowiem nowe technologie nie będę odkładane na półkę, ale wdrażane do praktyki.