×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Jak to się robi w NPRH?

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został powołany w 2010 r. przez minister Barbarę Kudrycką. Prof. Lena Kolarska-Bobińska zapewniła o woli jego kontynuowania, z finansowaniem na dotychczasowym poziomie. Ponieważ NPRH należy do najmniej transparentnych programów grantowych MNiSW, chcę – jako członek interdyscyplinarnego zespołu uczestniczący w procesie oceny wniosków – podzielić się doświadczeniami związanymi z oceną wniosków w modułach 2 oraz 3 konkursu ogłoszonego w 2013 r.

Rada NPRH została powołana na mocy rozporządzenia ministra na okres od 24 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013. Później jej kadencję przedłużono do końca marca 2014 r. W skład Rady NPRH pierwszej kadencji wchodzili profesorowie: Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Paweł Dybel, Stanisław Mossakowski, Tomasz Kizwalter, Jacek Popiel, Jerzy Strzelczyk, Lech Szczucki, Jerzy Wyrozumski.

Pierwszy Interdyscyplinarny zespół do spraw projektów NPRH powołany został na okres 31 maja – 31 grudnia 2012. Jego kompetencje polegały na ocenie projektów oraz raportów z realizacji projektów w modułach 2.1, 2.2, 3.1 oraz 3.2.

W czerwcu 2013 r. min. Kudrycka powołała Zespół interdyscyplinarny ds. projektów NPRH kolejnej kadencji, na okres 20 czerwca 2013 – 30 września 2014. Zadania tego zespołu to: ocena projektów zgłaszanych do NPRH – moduł wspierający młodych humanistów 2.1 i 2.2 oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.1 i 3.2, a także ocena raportów końcowych z realizacji projektów NPRH. Zespół działa w składzie: Arleta Adamska-Sałaciak, Stanisław Czerniak, Wincenty Cesluk-Grajewski, Dorota Folga-Januszewska, Waldemar Kuligowski (przewodniczący), Łukasz Niesiołowski-Spanò, Justyna Olko-Bajer, Jan Maria Piskorski, Karol Szymczak.

Dotychczas ogłoszono trzy konkursy, dzieląc każdy z nich na moduły, obejmujące inne typy projektów. Projekty zgłaszane są do konkursu za pomocą systemu osf.opi.org.pl. Za pośrednictwem tego systemu odbywa się też proces recenzyjny. Obsługą prac zespołu zajmuje się jedna pracownica MNiSW, p. Barbara Pierzchalska. Zespół w ostatniej edycji konkursu spotykał się dotąd 28 sierpnia, 21 października, 4 listopada, 2 grudnia, 27 stycznia oraz 28 marca. Podczas posiedzeń omawiano wnioski podlegające ocenie. Zespół zajmuje się również przyjmowaniem sprawozdań z wykonania zakończonych już projektów (we wszystkich modułach).

Zespół początkowo zajął się oceną projektów modułu 2, skierowanego do młodych badaczy, tworzących zespoły, mające realizować nowatorskie projekty badawcze. W module tym złożono zaledwie 47 wniosków, a do oceny trafiło jedynie 25 z nich. Pozostałe nie zostały skierowane do oceny na podstawie decyzji Rady NPRH – zwykle opinia członka Rady wskazywała na niezgodność projektu z wymaganiami konkursu. Ocenę przeprowadzały pary recenzentów (członków zespołu), którzy podczas plenarnego spotkania zespołu ustalali ostateczną punktację projektów. Zaledwie w jednym wypadku recenzenci nie zdołali ustalić wspólnej oceny, zatem wniosek został skierowany do trzeciego recenzenta (spoza członków zespołu).

W module 3 wpłynęło 197 wniosków (134 w module 3.1 oraz 63 w module 3.2). Do oceny przez członków zespołu Rada dopuściła 78 aplikacji. Zespół przyjął zasadę, zgodnie z którą, w ocenie projektów modułu 3.1, brak któregoś z poniższych wymogów aplikacji uznawany był za brak formalny, dyskwalifikujący wniosek (wymagane składniki wniosku to podanie: nr ISBN, kopii karty tytułowej publikacji, streszczenia pracy w języku polskim, kopii recenzji, informacji o tłumaczu i jego osiągnięciach).

Zespół na podstawie opinii par recenzentów przygotował rankingi wniosków, szeregując je zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Wykazy ocenionych wniosków w poszczególnych modułach zostały przekazane Radzie NPRH. W kompetencji Rady znajduje się ostateczne zatwierdzenie list rankingowych wniosków. Na ich podstawie minister podejmuje decyzje o finansowaniu.