×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 09/2013

Informacje i komentarze

Kronika MNiSW

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Prof. Barbara Kudrycka

Rozmowa Forum

Rozmowa z dr. Andrzejem Siemaszko, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Sedno sprawy

Marian Kaźmierkowski
O systemie kształcenia problemowego w polskich uczelniach technicznych

Życie naukowe

Andrzej Kokowski
Jak poprawić kondycję polskiej nauki

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński
Plagiaty w Poznaniu i Wrocławiu

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski
Badania uczonych z Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej

Życie akademickie

Bogusław Śliwerski
Propozycja zasad powoływania i odwoływania promotorów pomocniczych w przewodach doktorskich
Jerzy M. Sawicki
Uwagi do przepisów ustawy regulujących studia doktoranckie
Marcin Duszyński
O skutecznych relacjach rekruter - uczelnia
Marcin Chałupka
Czy i kiedy uczelnie uzyskają narzędzia sądowej weryfikacji ocen PKA?
Marcin Chałupka
Odpowiedź prof. M. Kosmulskiemu na artykuł „Butiki i szmateksy” z FA 7-8/2013
Michał Mętlewicz
Student wobec orzeczeń komisji dyscyplinarnych
Marek Misiak
O kulturze filmowej studentów
Małgorzata Pawełczyk

Nasz ekspert radzi

Anna Sajdak
Praktyczne porady dla prowadzących zajęcia ze studentami

KRASP

Wiesław Banyś

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner
Tradycja biblioteki uniwersyteckiej UJ

Okolice nauki

Rozmawiała Magdalena Bajer
Cezary Szczepaniak, Edward Menes
Społeczne i kulturowe znaczenie samochodu

Książki

Aneta Zawadzka
Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja , pod red. Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa, wyd. III rozszerzone i uaktualnione (stan prawny na 15 listopada 2012 r.), Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2012.
Anna Jawor
Marta Zając, Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.
Katarzyna Krzyżanowska
Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej , redakcja naukowa Maria Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, seria: Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki.
Bogdan Bernat
Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, seria: Monografie FNP.
JZJ
Beata Przyborowska, Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
Mariusz Karwowski
Radosław Rybkowski, Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1787-1890 , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, seria: Prace amerykanistyczne UJ.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 09/2013

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM