×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zjazd w Krakowie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

W dniach 6-7 grudnia 2012 roku w Krakowie odbył się XIII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Decyzją Zarządu KRD VII kadencji za dotychczasową działalność na rzecz środowiska doktorantów w Polsce uhonorowano byłych działaczy rady: Dorotę Tkaczyk, Kingę Kurowską, Piotra Kozę, Łukasza Budźko, Adama Ramotowskiego, Jacka Lewickiego, Piotra Bajora oraz Pawła Pachutę.

Wyłoniono skład Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2013. Przewodniczącym ponownie został wybrany Robert Kiliańczyk (na fot.) ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pozostali członkowie Zarządu to: Anna Mrozowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – wiceprzewodnicząca, Tomasz Marcin Wrona z Uniwersytetu Jagiellońskiego – sekretarz oraz Karina Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Damian Dudała z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Łukasz Adrian z Politechniki Łódzkiej i Dominik Walczak z Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wojciech Cichoń (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Jarosław Kłodziński (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Magdalena Michalik-Sztumska (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Paweł Maślak (Politechnika Wrocławska) oraz Bartłomiej Ferra (Politechnika Gdańska).

Wśród głównych zadań nowego zarządu KRD wskazano kontynuowanie oraz rozszerzenie – m.in. o jednostki PAN – formuły konkursu Prodok, dalszy rozwój współpracy z samorządami doktoranckimi oraz stały monitoring aktów prawnych dotyczących studiów III stopnia. Istotnym celem KRD jest nawiązywanie współpracy z parkami technologicznymi oraz ośrodkami transferu wiedzy i technologii.

Jednym z głównych zadań KRD jest zapewnienie doktorantom należytej opieki prawnej, co umożliwić ma Komisja Prawna. Nowy zarząd zamierza dalej współpracować z lokalnymi oraz branżowymi porozumieniami doktorantów, zwłaszcza przy organizacji konferencji oraz szkoleń w celu dotarcia z niezbędnymi informacjami do jak najszerszej grupy doktorantów oraz zapewnienia wymiany myśli między uczestnikami studiów trzeciego stopnia, a ich ogólnopolską reprezentacją. W planach są także nowe projekty we współpracy z Forum Młodych Biznes Center Club oraz innymi organizacjami partnerskimi.

W roku 2013 KRD zamierza szerzej włączyć się we współpracę międzynarodową, co ma doprowadzić do organizacji w Polsce ogólnoeuropejskiej konferencji na temat studiów trzeciego stopnia.

Robert Kiliańczyk

7 grudnia 2012 r. podczas XIII Zjazdu KRD po raz piąty rozstrzygnięto Konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię Wyższą w Polsce – Prodok. Zwyciężył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, drugie miejsce zajęła Politechnika Gdańska, trzecie – Politechnika Warszawska.

Uczelnie oceniano w pięciu obszarach. W zakresie zabezpieczenia społecznego doktorantów najwięcej punktów uzyskały: UE w Poznaniu, Politechnika Śląska w Gliwicach i Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. W zakresie wspierania aktywności młodych naukowców przodowały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PW, UEP i PG. Za umożliwienie doktorantom wpływu na proces kształcenia najwięcej punktów zyskały: UE w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Za rozwój samorządności doktorantów najwięcej punktów przyznano: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Uniwersytetowi Gdańskiemu, UE w Poznaniu i Politechnice Gdańskiej. Dodatkowe punkty można było dostać za rozwiązania, które nie mieściły się w czterech poprzednich obszarach. Najwięcej otrzymały: PG, PW, UAM, UJ i UW.

(RK)