×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet w Białymstoku

Rozbierane urodziny

Uniwersytet w Białymstoku

Urodziny Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB połączono w tym roku z upamiętnieniem 60. rocznicy oddania do użytku budynku, który uczelnia uzyskała w 1990 r. Z tej okazji postanowiono zadbać o wygląd „jubilata”. W ramach organizowanego przez studentów happeningu został on „rozebrany” z zasłaniających go wielkoformatowych reklam i banerów, odsłaniając pierwotną bryłę i zdobienia budynku (na fot.). Mieszkańcy Białegostoku znów mogą podziwiać obiekt w pełnej krasie, pamiętany jako Komitet Wojewódzki PZPR. Budynek WHS UwB wraz z administracyjno-reprezentacyjnym otoczeniem i wytyczoną trasą pochodów to ciekawy przykład klasycyzującego socrealizmu, wpisany na listę zabytków. Obecnie znajdują się tam siedziby wydziałów: Historyczno-Socjologicznego oraz Filologicznego.

Nauczanie historii w Białymstoku rozpoczęło się w cieniu wydarzeń roku 1968. Kadra tworząca najpierw Zakład, a potem Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego składała się w znacznym stopniu z osób, którym ze względów politycznych odmówiono pracy w Warszawie i „zesłano” na prowincję. Właśnie dlatego pojawili się tam doktorzy (a z czasem profesorowie): Daniel Grinberg, Jan Kofman czy Stefan Meller. Historię najnowszą wykładali m.in. Andrzej Paczkowski i Wiesław Władyka. Zaowocowało to zaniepokojeniem władz partyjnych, skarżących „stolicy” na przysyłanie wichrzycieli. Twórcy białostockiej historii, profesorowie Elżbieta Kaczyńska, Andrzej Wyrobisz, Ewa Wipszycka i Andrzej Wyczański, opowiadali się zawsze po stronie pracowników. W przypadku A. Wyrobisza pociągnęło to za sobą polityczną decyzję o zakazie sprawowania przez niego funkcji dziekana.

WHS powstał w 1999 r. z połączenia Instytutu Historii (obecnie Instytut Historii i Nauk Politycznych) z Instytutem Socjologii. Obecnie zatrudnia on 121 nauczycieli akademickich, z których 41 to samodzielni pracownicy naukowi, a 63 – doktorzy. Mają oni na koncie ok. 3,5 publikacji. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni doktora w zakresie historii oraz socjologii, a także doktora habilitowanego w zakresie historii. Jak dotąd na wydziale obroniono 55 doktoratów z historii i 7 z socjologii oraz przeprowadzono 2 przewody habilitacyjne.

Badania pracowników IHiNP dotyczą przede wszystkim historii nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, demografii historycznej, historii wojskowej, relacji polsko-białoruskich i polsko-litewskich. Zagadnienia stosunków etnicznych podejmowane są też przez socjologów, specjalizujących się socjologii pogranicza i wielokulturowości. Badają oni także funkcjonowanie struktur społecznych, problemy integracji i dezintegracji oraz pamięci historycznej. Coraz silniejsze staje się środowisko filozofów, którzy obok tradycyjnych dyscyplin, jak logika czy historia filozofii, zajmują się także filozofią religii i postmodernizmem. Pracownicy WHS realizują aktualnie 19 grantów badawczych.

Oferta dydaktyczna wydziału, obok historii i socjologii, obejmuje także stosunki międzynarodowe i filozofię. Obecnie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB kształci się 1145 studentów, w tym 47 na studiach doktoranckich.

Radosław Poniat