×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rada Młodych Naukowców

Pieniądze dla młodych

Rada Młodych Naukowców

14 grudnia w Krakowie kilkaset osób uczestniczyło w szkoleniu z cyklu Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców . Organizatorem ogólnopolskiego projektu szkoleniowego jest Rada Młodych Naukowców, a jej partnerami przy organizacji krakowskiego seminarium były Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza.

W pierwszej części spotkania oferty grantów i stypendiów skierowanych do młodych uczonych przedstawiły Anna Koržinek z Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW oraz dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Omówiono programy: Diamentowy Grant, Iuventus Plus, Mobilność Plus, Ideas Plus, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki oraz Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, a także ofertę NCBR, zwłaszcza program LIDER.

Kolejny panel z udziałem prof. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady NCN, poświęcony został konkursom Narodowego Centrum Nauki skierowanym do młodych badaczy. – Mam przyjemność poinformować o uruchomieniu programu stypendiów doktorskich o nazwie ETIUDA o budżecie 10 milionów złotych – powiedział prof. Karoński. Przewodniczący omówił pozostałe konkursy NCN dla młodych badaczy: Preludium, Sonata, Sonata Bis i staże podoktorskie. Podkreślił, że prawie połowa dotychczas przyznanych przez NCN grantów trafiła do młodych naukowców.

Słuchaczy interesowały: dokładne rozróżnienie czym są badania podstawowe finansowane przez NCN, zawartości dziedzinowe paneli, zgłaszanie projektów do kolejnych edycji lub różnych konkursów, przygotowywanie kosztorysów, stawki wynagrodzeń osób realizujących projekty, wysokość kosztów pośrednich, a także warunki udzielania promesy finansowej osobom fizycznym.

Przedstawiciele NCN podkreślali, że cel naukowy i hipotezy badawcze we wnioskach powinny być przedstawione jasno i zrozumiale. Zwrócono uwagę na uzasadnienie wydatków poszczególnych części kosztorysu oraz dokładne zapoznanie się z warunkami poszczególnych konkursów i formularzami oceny wniosków. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że znaczna część osób nie przygotowała wniosków zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminach konkursów. Często wydaje się, że były one pisane „na kolanie”, w ostatniej chwili.

O praktycznych aspektach aplikowania i rozliczania grantów mówili ich laureaci: dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. – program People (Marie Curie), dr Magdalena Góra – program SONATA, dr Marcin Rebes – program Mobilność Plus, dr Krzysztof Pyrć – program Iuventus Plus, dr Eliasz Kańtoch – Top 500 Innovators, dr Marcin Grabowski – stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców to ogólnopolski projekt realizowany przez Radę Młodych Naukowców przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kolejne sesje w ramach tego projektu odbędą się we Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku.

Piotr Bajor