×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Rzeszowska

Nowe uprawnienia

Politechnika Rzeszowska

W listopadzie 2012 roku Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz otrzymał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, zaś w grudniu tego samego roku do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

WBiIŚ jest jedną z sześciu podstawowych jednostek organizacyjnych PRz. Powstał w 1966 roku jako Wydział Inżynierii Komunalnej rzeszowskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Od października 1981 r. działa pod obecną nazwą. W roku 1993 jednostka uzyskała prawo do doktoryzowania w dyscyplinie budownictwo. Dotychczas Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora 34 osobom oraz wszczęła 4 kolejne przewody doktorskie.

Na WBiIS pracuje 126 osób, w tym 12 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora oraz 57 doktorów.

W ciągu ostatnich trzech lat pracownicy wydziału opublikowali 28 książek oraz 54 rozdziały w publikacjach zwartych, 462 artykuły naukowe, z czego 32 w czasopismach z listy A, zaś 351 z listy B MNiSW. W materiałach konferencyjnych opublikowali 192 doniesienia. W okresie 2009–2012 uzyskali 7 patentów, dokonali 15 zgłoszeń patentowych i uzyskali ochronę 9 wzorów użytkowych.

Obecnie na wydziale realizowanych jest 7 grantów finansowanych z budżetu państwa. Pracownicy WBiIŚ uczestniczą w projektach badawczych realizowanych w ramach programu COST (Cooperation in Science and Technology), w międzynarodowych sieciach naukowych (np. International Network of Scientific Partners in the field of Steel Construction, European Civil Engineering Education and Training, Baltic University Programme Sustainable Water Management) oraz grantach finansowanych ze środków unijnych (m.in.: Renovation of Buildings using Steel Technologies oraz Affordable House).

WBiIS oferuje cztery kierunki studiów: architekturę, budownictwo, inżynierię środowiska oraz ochronę środowiska. Kształci się na nich 3340 studentów. Dotychczas na wydziale wypromowano ok. 3400 inżynierów i magistrów inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska.

W wydziałowych laboratoriach znajduje się aparatura pozwalająca wykonać wszystkie niezbędne badania materiałów budowlanych, gruntów, elementów konstrukcji oraz modeli konstrukcji w skali laboratoryjnej i rzeczywistej. Wydział dysponuje także doskonale wyposażonym laboratorium drogowym, m.in. koleinomierzem, profilografem laserowym do oceny równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni drogowej oraz penetro-radarem umożliwiającym identyfikację warstw konstrukcyjnych nawierzchni i jej podłoża. Na wydziale znajdują się także stanowiska pomiarowe i aparatura służące analizowaniu stanu środowiska.

(at, pk)