×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

O szansach absolwentów na rynku pracy

Przed biurami karier stoją nowe zadania. Studenci i absolwenci potrzebują wsparcia w poszukiwaniu wartościowych ofert pracy i staży, a uczelnie pomocy w budowaniu dobrych relacji z partnerami z przemysłu i biznesu – mówiła minister nauki.

I Kongres Akademickich Biur Karier zgromadził 170 uczestników ze 110 uczelni działających w 47 miastach w całej Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zatrudnienia oraz walkę z bezrobociem.

- Głęboko nie zgadzam się z tymi, którzy dzisiejszych studentów i absolwentów nazywają „straconym pokoleniem”. To pokolenie, które wiele osiągnęło i zasługuje na swoją szansę. W Polsce sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w innych krajach UE, gdzie wskaźnik bezrobocia młodych sięga nawet 50 proc. Wyższe wykształcenie nadal skuteczniej chroni przed bezrobociem, niż jego brak. Mamy jednak wiele do zrobienia, by sytuacja mogła być lepsza. To wymaga wspólnego wysiłku rządu, samorządów, służb zatrudnienia, przedsiębiorców, także uczelni i ich biur karier – mówiła minister nauki.

- Wśród najważniejszych zadań stojących przed biurami karier wymieniła skuteczny monitoring zawodowych losów absolwentów. – Jego wyniki muszą być jawne, rzetelne i miarodajne, gdyż są dla uczelni podstawowym narzędziem unowocześniania programów studiów, ich uzupełniania i dostosowania do wymogów rynku pracy – mówiła prof. Kudrycka. Jak zapowiedziała, w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie założeń nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym znalazła się zapowiedź ujednoliconej dla wszystkich uczelni metodologii badania losów absolwentów. To pozwoli na uzyskiwanie spójnych i porównywalnych w skali kraju danych. Minister nauki przypomniała, że wspólnie z ministrem pracy w liście do rektorów wszystkich polskich uczelni zaapelowała o wzmocnienie roli biur karier i ich jak najszersze zaangażowanie w rządowe programy wspierające zawodowy start młodych: Twoja Kariera – Twój Wybór oraz Młodzi na rynku pracy . Podkreśliła tez, że w 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja podległa resortowi nauki, ogłosi konkurs na dofinansowanie najbardziej aktywnych, efektywnych biur karier i ich programów współpracy z przedsiębiorcami.

Kongres Akademickich Biur Karier zorganizowały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik Praw Absolwenta oraz Uniwersytet Warszawski. 