×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

200 mln zł na nieżelazne

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski i prezes KGHM Polska Miedź S.A., dr hab. inż. Herbert Wirth w obecności minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej podpisali 13 grudnia porozumienie, na mocy którego 200 mln złotych zostanie przeznaczone na badania nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii w szeroko rozumianej branży metali nieżelaznych.

Jednym z najważniejszych zadań stojących obecnie przed naszym krajem jest inwestowanie w gospodarkę opartą na innowacyjnych, rodzimych technologiach. Dlatego też tworzymy odpowiednie mechanizmy, by ułatwić przedstawicielom biznesu współfinansowanie badań naukowych. Tak jest w Dolinie Lotniczej czy programie dotyczącym technologii wydobycia gazu łupkowego. Dzisiejsze wydarzenie to kolejny ważny krok dla rozwoju współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu – powiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dla budowania przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach ważne jest tworzenie własnych, innowacyjnych technologii, a nie kupowanie ich od innych. Krajowy przemysł metali nieżelaznych stanowi bardzo ważną, z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, dziedzinę gospodarki narodowej. Decydują o tym głównie własne zasoby rud miedzi, zawierające szereg metali towarzyszących.

Tylko poprzez opracowanie własnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych Polska może utrzymać rangę światowego lidera w przemyśle metali nieżelaznych. KGHM chce produkować taniej i bezpieczniej. Dzisiaj nie znajdujemy rozwiązań gotowych do wykorzystania w naszych trudnych, specyficznych warunkach. Dlatego wspieramy polską myśl naukową, licząc na rezultaty światowej klasy – mówi dr hab. inż. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązały się do zainwestowania po 100 mln złotych w ramach wspólnego przedsięwzięcia o nazwie CuBR. Objęte nim zostaną badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem. Tym samym program obejmie pełen zakres przemysłu wydobywczego.

Badania i rozwój są kluczowymi elementami decydującymi o przewadze konkurencyjnej gospodarki każdego kraju – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Jestem przekonany, że zainwestowane w ramach programu CuBR pieniądze przyniosą rodzimemu przemysłowi metali nieżelaznych stały dostęp do innowacyjnych technologii a Polsce zapewnią umacnianie pozycji lidera na arenie międzynarodowej – dodaje szef NCBiR.

Program potrwa 10 lat przy czynnym udziale jednostek naukowych, uczelni oraz przyzakładowych jednostek badawczych. Wykonane prace spowodują wzrost poziomu technologicznego i technicznego polskiego przemysłu metali nieżelaznych oraz zwiększenie udziału polskiej nauki w zakresie teoretycznych podstaw procesów przeróbki, metalurgii, przetwórstwa i nowych materiałów w skali światowej. 