×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści nr 11/2012

Informacje i komentarze

Kronika MNiSW

Sprawy Nauki – opinie MNiSW

Prof. Barbara Kudrycka
Prof. Barbara Kudrycka
Piotr Bajor, Kinga Kurowska

Sedno sprawy

Andrzej Sawicki

Rozmowa Forum

Rozmowa z prof. Tadeuszem Pomiankiem,rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan

Życie naukowe

Marek Kosmulski
Marian Kaźmierkowski, Antoni Rogalski

Pomysły na politykę naukową

Jan Kozłowski

Z archiwum nieuczciwości naukowej

Marek Wroński

Z laboratoriów

Mariusz Karwowski

Ogłoszenia

Życie akademickie

Czesław Królikowski
Marcin Duszyński
Julian Daszkowski
Marcin Chałupka
Małgorzata Pawełczyk

KRASP

Wiesław Banyś

W stronę historii

Rody uczone

Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce

Piotr Hübner

Okolice nauki

Rozmowa z prof. Stanisławem Salmonowiczem, historykiem prawa, członkiem PAU
Marek Misiak

Książki

Małgorzata Pawełczyk
Karol Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2012.
Jacek Hnidiuk
Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Listy 1922-1926, oprac. Małgorzata Bojanowska, Ewa Cieślak, wstęp Tomasz Burek, wyd. II poprawione i uzupełnione, SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „CZYTELNIK”, Warszawa 2012.
Anna Jawor
Wojciech Kaute, W poszukiwaniu dobrego życia. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia, wyd. II, wydawnictwo uniwersytetu śląskiego, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.
Aneta Zawadzka
Ian J. Deary, Inteligencja, tłum. Ewa Wojtych, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, Sopot 2012, seria: Szerokie Horyzonty.
Bogdan Bernat
Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski, red. Arkady Rzegocki, OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ, MUZEUM HISTORII POLSKI, Kraków – Warszawa 2012, seria: Polskie tradycje intelektualne.

Felietony

Henryk Grabowski

Szkiełko w oku

Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Leszek Szaruga

Blog bibliotekarza

Henryk Hollender
Okładka 'Forum Akademickiego' nr 11/2012

Bez rzetelnej konkurencji

Nie ma dyskusji – jest sporo słabych uczelni niepublicznych. Tyle że obok tego jest co najmniej kilkadziesiąt wartościowych, a nawet bardzo dobrych uczelni. Ich rola jest ogromna. Uczelnie niepubliczne (póki jeszcze istnieją) należy wykorzystać do uruchomienia skutecznej konkurencji, tak w sferze kształcenia, jak i badań naukowych oraz współpracy z gospodarką, a nie eliminować z rynku. Jeśli tego nie zrobimy, wrócimy do monopolu i wówczas koszt kształcenia będzie rósł, a jakość się obniży (to jest jeszcze możliwe). (…) Uczelnie niepubliczne, rzucone na głęboką wodę, zachowują się różnie. Jedne z determinacją dbają o jakość, drugie dbają jedynie o niskie koszty i udostępniają łatwy dyplom. Z kolei również w uczelniach publicznych pogoń za liczbą studentów i przekonanie, że od tego zależy wielkość dotacji, doprowadziły do obniżenia jakości. (…) Wszelkie możliwe zasoby są angażowane na rzecz wzrostu liczby studentów, zamiast zwiększać aktywność w zakresie badań naukowych i współpracy z gospodarką.

Z prof. Tadeuszem Pomiankiem, rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, rozmawia Piotr Kieraciński – str. 22-24

czytaj »

Skarby za wodę ognistą

Metoda porównań parami jest obarczona poważnymi usterkami, z których część streszczę. Porównywać można tylko podobne z podobnym. Przykładem mogą być klasyfikacje w sporcie, gdzie nie porównuje się drużyny żużlowców z pływaczką. Połączenie w jednej grupie np. nauk ścisłych i inżynierskich przypomina porównywanie finezyjnej łyżwiarki figurowej i brutalnego boksera. Dotychczasowy podział był w miarę logiczny, gdyż opierał się na zdrowym rozsądku i pewnej tradycji. Porównywano lekarza z lekarzem, fizyka z fizykiem itd. Niedobrze się stało, że inżynierowie społeczni chcą teraz porównywać czystego matematyka z praktycznie zorientowanym inżynierem. Stanowczo protestuję przeciwko takim propozycjom. Kryteria klasyfikacji powinny być proste i powszechnie zrozumiałe. Proponowany algorytm nie spełnia tego elementarnego warunku.

Prof. Andrzej Sawicki krytycznie analizuje algorytm finansowania nauki przy zastosowaniu metody porównań parami – str. 26-27

Akademicki debiut giełdowy

Znając ze świata przypadki skrajnego urynkowienia szkolnictwa wyższego, warto się zastanowić, co może się stać, gdy zetkną się giełda z polską akademickością. Co może zainteresować inwestorów myślących o wejściu w giełdowy debiut akademicki? Na pewno przychody z czesnego (o wypracowaniu dochodów będzie później), a to oznacza, że uczelnie mające wiele kierunków i na wszystkich możliwych poziomach będą wyglądały bardzo zachęcająco, niemniej część inwestorów mogłaby się skusić na ofertę uczelni małej, wyspecjalizowanej, mogącej pobierać wyższe czesne dzięki świetnej reputacji i wysokiemu poziomowi zajęć. Oczywiście należy pamiętać o panoszącym się w Polsce niżu demograficznym, który zapewni systematyczną i dramatyczną zapaść rekrutacji większości uczelni niepublicznych, co wymagać będzie radykalnej poprawy skuteczności marketingu i rekrutacji oraz stworzenia nowej oferty, by zapewnić te same lub lepsze przychody.

Czy uczelnia może mieć interesującą biznesową ofertę dla ewentualnych giełdowych inwestorów, zastanawia się Marcin Duszyński – str. 41-43

Internacjonalizacja humanistyki? Nie wierzę…

Trudno humaniście pogodzić się z polityką resortu, która zakłada, że nie ma żadnych różnic między matematyką a filologią polską, fizyką a historią, chemią a naukami prawnymi. Różnica jest. Nie ma przecież polskiej biologii, fizyki czy chemii, tak jak jest polska literatura, polska historia, polskie prawo. Nauki humanistyczne, w przeciwieństwie do nauk ścisłych czy technicznych, które mają charakter internacjonalny, są przede wszystkim niezbędne dla utrzymania tożsamości narodowej. (…) Publikowanie np. przez polskich historyków w językach międzynarodowych jest mało skuteczne. Podobnie jak specjalistów z zakresu np. historii literatury polskiej. (…) Moim zdaniem żadne tłumaczenie prac naukowych o polskich romantykach na angielski nie odegra większej międzynarodowej roli, ponieważ – mimo całego podziwu dla Mickiewicza czy Słowackiego – są to poeci w pewnym sensie kulturowo nieprzetłumaczalni dla jakiegokolwiek, poza polskim, społeczeństwa. Z prof. Stanisławem Salmonowiczem, historykiem prawa, członkiem PAU, rozmawia Janina Słomińska – str. 64-65

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 933/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

ARCHIWUM