Książki nadesłane

Grzegorz Haneczok, Relaksacje migracyjne w ciałach stałych, wyd. uś, Katowice 2011, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 21 – Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich, pod red. Haliny Mazurek i Beaty Pawletko, wyd. uś, Katowice 2011, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ludwik Kolankowski 1882-1956. Zapiski pamiętnikarskie, opr. Sylwia Grochowina, WYD. NAUK. UMK, Toruń 2012, seria: Homines et Historia X.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, wstęp Mikołaj Strzyżewski, WYD. NAUK. UMK, Toruń 2011.

Anna Marchlewska-Koj, Feromony ssaków – ich rola w fizjologii i zachowaniu, POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, Kraków 2011, seria: Rozprawy Wydziału Przyrodniczego.

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Tom 4, red. nauk. Joanna Przyklenk, Artur Rejter, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Stefano Redaelli, Trzydziesty kilometr. Powieść, tłum. Edyta Tkaczyk-Borówka, WYD. JEDNOŚĆ, Kielce 2012.

Marlene Zuk, Seks na sześciu nogach. Kto bzyka w trawie, tłum. Elżbieta Józefowicz, PRÓSZYŃSKI MEDIA, Warszawa 2012.

Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka, Sześć cnót mniejszych, WYD. NAUK. UMK, Toruń 2011.

Johann Gottlieb Fichte, Kilka wykładów o powołaniu uczonego, tłum., wstęp i oprac. Tomasz Kupś, WYD. NAUK. UMK, Toruń 2012, seria: Klasyka Filozofii.

Michio Kaku, Kosmos Einsteina. Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni, tłum. Janusz Popowski, PRÓSZYŃSKI MEDIA, Warszawa 2012.

Hugh Aldersey-Williams, Fascynujące pierwiastki. W krainie fundamentalnych składników rzeczywistości, tłum. Adam Tuz, PRÓSZYŃSKI MEDIA, Warszawa 2012, seria: Wiedza i Życie – Orbity Nauki.

Wykłady inaugurujące akademicki 2011/2012, INSTYTUT PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI IM. MARKA DIETRICHA, Warszawa 2012.

Andrzej Kaliszewski, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, WYD. POLTEXT, Warszawa 2012.

Dariusz Bochenek, Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Anna Nowak, Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maciej Kurcz, Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ian Stewart, Stąd do nieskończoności. Przewodnik po krainie dzisiejszej matematyki, tłum. Jacek Bańkowski, PRÓSZYŃSKI MEDIA, Warszawa 2012, seria: Na Ścieżkach Nauki.

Zuzanna Szatanik, De-shamed. Feminist Strategies of Trenasgression. The Case of Lorna Grozier’s Poetry, wyd. uś, Katowice 2011, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1, pod red. Katarzyny Węsierskiej, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, wyd. VI, wyd. uś, Katowice 2012, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów, red. nauk. Bożena Nadolna, difin sa, Warszawa 2012, seria: Vademecum Rachunkowości.

Daniel F. Styer, Teoria względności dla dociekliwych, tłum. Bogumił Bieniok, Ewa L. Łokas, PRÓSZYŃSKI MEDIA, Warszawa 2012, seria: Wiedza i Życie. Orbity Nauki.

Friedrich W. Kron, Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia, procesy, modele. Podręcznik akademicki, tłum. Elżbieta Cieślik, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, Sopot 2012.

Anna Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, FNP, WYD. NAUK. UMK, Toruń 2012, seria: Monografie FNP.